Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Trzej Królowie czy Trzej Mędrcy?

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia

Posłuchaj fragmentu Ewangelii lub przeczytaj na następnej stronie

Mt 2, 1-12Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny"

65%

Lorem ipsum dolor sit amet

Magowie, mędrcy czy królowie?

Kim byli tajemniczy przybysze ze Wschodu?

  • Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie. Oznaczano tym wyrażeniem astrologów.
  • Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie Mu mają złożyć: "Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło" (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych darów.
  • Historycy dziś są zgodni, że owi mędrcy to znani w Babilonii, na dworach Persów i Medów magowie, którzy tam rozwijali działalność, mocno zaznaczając swój wpływ na życie polityczne, religijne i społeczne kraju. Ich zadaniem była interpretacja snów, sprawowanie kultu i wreszcie wyjaśnianie zjawisk przyrody. Z ich też grona wywodzili się zawodowi astrologowie. Znali oni znaczenie zjawisk astronomicznych i w razie potrzeby nadawali im odpowiedni sens. Mędrcy, o których mówi św. Mateusz posiadają wszystkie cechy odpowiadające pojęciu „maga". Przybyli oni ze Wschodu i od początku wiązali swoje przybycie z interpretacją zjawiska astronomicznego. Tyle wiemy na pewno. Otwartym natomiast pozostaje pytanie, co takiego widzieli magowie?

Skąd przybyli Magowie?

Przez Wschód w starożytności rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordan – czyli Arabię, Babilonię i Persję. W pokłonie reprezentantów różnych ras i kontynentów ( Europy, Azji i Afryki) widziano jednak symboliczne uznanie godności Jezusa przez przedstawicieli całego świata pogan, a zarazem uniwersalność zbawienia, ponad wszelkimi podziałami.Dlatego też często Trzej `Królowie przedstawiani są jako ludzie różnych ras.

Chrztem Jezusa w Jordanie -"baptesimus"

Weselem w Kanie Galilejskiej - "matrimonium"

Pokłonem Magów - "cogito"- poznaję

Biblia nie podaje także wcale imion Magów przybyłych do Jezusa. Imiona Kacper, Melchior oraz Baltazar zostały im przypisane w okresie średniowiecza. Jako że święto związane były z trzeba wydarzeniami:

Czy imiona Mędrców są prawdziwe?

Dary Trzech Mędrców

Balsamowano nią ciała zmarłych. Oznacza ludzką naturę Jezusa

Mirra

Oznacza, że Jezus jest prawdziwym Bogiem

Kadzidło

Symbolizuje godność królewską Jezusa

Złoto

Moje kadzidło-modlitwa
Moja duchowa mirra
Moje złoto duchowe
Moje złoto duchowe

Moje duchowe dary....

Oderwanie od pieniędzy i dóbr materialnych, na rzecz innych może ,potrzebującyh.Nie stawiajmy ich ponad Bogiem. Są potrzebne w życiu ale, nie najważniejsze-używajmy ich roztropnie.

Poświęcenie, wyrzeczenie na rzecz Jezusa np.mniej mediów społecznościowych i gier, uśmiech do osób ,które nam przeszkadzają, słuchanie innych, wykorzystanie z pożytkiem czasu danego nam przez Boga.Uprzyjemnianie życia innym.

Ofiaruję wiecej czasu na modlitwę, adoracje Najśw Sakr..Rozpalę w sobie cnoty;sprawiedliwości lojalności, wierności, wyzrozumiałości, hojności i radości.

Tego dnia święci się kredę i kadzidło.Po przyjściu z kościoła poświęconą kredą oznaczamy drzwi.Między literami umieszczamy krzyżyki, a na końcu cyfry bieżącyego roku.

C+M+B to skrót pochodzący od łacińskiej sentencji Christus Mansionem Benedicat, która oznacza „(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi”.

Jednak dlaczego jedni umieszczają na swoich drzwiach litery K+M+B, inni zaś C+M+B?

Co się stało z Grotą Betlejemską?

W 324 roku do Ziemi Świętej przybywa Matka Konstantyna Wielkiego -Helena i poleca Bp Makariosowi wybudowac Bazyliki nad "mistycznymi grotami" w Betlejem, na Golgocie i na Górze Oliwnej.Świątynia betlejemska zostaje poświęcona w 339 r..W czasach Bizantyjskich obok groty Narodzenia zamieszkał św. Hieronim, gdzie tworzył Wulgatę ( nowy przekład St i Now. Testamentu-na j. łaciński)-z języków oryginałów: hebrajskiego i greki.

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure .

Step 3

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisihttps://youtu.be/RYodI8gulJY?si=5B7ma3JF1KLkDvMR enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure .

Step 2

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure .

Step 1

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure .

Step 3

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure .

Step 2

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure .

Step 1