Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

ברוכים הבאים למגמת הביוטכנולוגיה
תיכון קרית שרת חולון

03

נדסה גנית

?למה ביוטכנולוגיה

תקופת הקורונה שמלווה אותנו בכל עוצמתה בשנה האחרונה גרמה לעולם כולו לדבר במושגים ביוטכנולוגיים- ואנחנו מבינים במה המדובר

: מערך הלמידה במגמה כולל

 • הקניית תשתית ידע רחבה ומעמיקה להבנת המהות של מדע יישומי.
 • היכרות מעמיקה עם היישומים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בחזית המדע- ערכות איבחון נוגדנים לקורונה ןפיתוח חיסון לקורנה.
 • פיתוח חשיבה מחקרית- מעבדות חקר מתקדמות בכימיה ובביוכימיה המדגישות מהי עבודת חקר משמעותית ומדגישה את חשיבות המחקר והחוקר במיוחד בתקופה זו.
 • פיתוח יכולות של עבודת צוות בביצוע ניסויי חקר וניתוח הממצאים לכדי מסקנות והמשך מחקר - בדיוק כמו בעולם האמיתי סביבנו.
 • ביצוע פרויקט חקר בנושאים יישומיים מתקדמים במכוניי מחקר שונים.
 • ביואינפורמטיקה וחקר מתוקשב- שימוש במאגרי מידע אוטנטיים לחקר מבנים חדשים- ריצוף גנטי לאיתור מוטציות חדשות.
 • סיוריים וימי עיון בתעשיה ובמוסדות מחקר.

:מבנה מגמת הביוטכנולוגיה

לימודיי המגמה הם בהיקף של 15 יחידות לימוד

מקצוע בסיס-כימיה 5 יחידות לימוד-ביסוס הידע המדעי
מקצוע מוביל- מערכות ביוטכנולוגיות 5 יחידות לימוד-ביסוס תשתית הידע בביוטכנולוגיה
מקצוע התמחות- פרויקט חקר 5 יחידות לימוד-יישום תשתית הידע בביוטכנולוגיה שנרכשה במהלך הלימודים לצורך ביצוע הפרויקט

Lorem

Ipsum

Lorem

Ipsum

Lorem

Ipsum

ביוטכנולוגיה

פרויקט חקר

כימיה

סרטון של תלמידי י"ב תשפ"א

קישור לאתר משרד החינוך- חינוך טכנולוגי

מקצוע התמחות-יישומים ביוטכנולוגיים-פרויקט חקר

ביודלק- מכון ויצמן למדע/ רחובות
הזדקנות תאים- המכון הטכנולוגי/באר שבע
חקר הסרטן-אונבירסיטת אריאל
חקר שושנת ים להפקת תרופות מגוונות-מכללת רופין
חקר השפעת מולקולות צמחיות על תאי סרטן- המכון הטכנולוגי/באר שבע

תכנים הנלמדים במקצוע מערכות ביוטכנולוגיות

מבוא לביוטכנולוגיה

תרביות תאים

הנדסה גנטית

ביואינפורמטיקה

מעבדות חקר

תורת החיסון-שימוש בנוגדנים לאיבחון וריפוי

 • ביוטכנולוגיה מסורתית
  ביוטכנולוגיה מודרנית
  מבוא להנדסה גנטית
  מיקרוביולוגיה
  חלבונים ואנזימים
  מבוא למעבדותhttps://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94


תכנים הנלמדים במקצוע כימיה במגמה

מעבדות חקר

לימודיים עיוניים בנושאים מגוונים

מבנה האטום
סוגי חומרים
חישובים כמותיים (סטוכיומטריה)
חימצון-חיזור
חומצות ובסיסים
אנרגיה וקצב תגובה
טעם של כימיה (שומנים)

מה נדרש על מנת להיות בין תלמידיי מגמת הביוטכנולוגיה

.תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה
.תלמידים סקרנים האוהבים לעבוד במעבדה
.תלמידים בעלי ציון 85 ומעלה במדעים/ביולוגיה
.תלמידים בעלי ציון 70 ומעלה ברמה א' במתמטיקה
תלמידים בעלי ציון 70 ומעלה ברמה א' אנגלית או 90 ומעלה
.ברמת כתה
.תלמידים בעלי ציון 80 ומעלה בשאר המקצועות

תודה על ההקשבה- נתראה בראיונות למגמה

יום שני 14.2.2022 בין השעות 14:30-17:30

יום רביעי 16.2.2022 בין השעות 14:30-16:30

טופס רישום לראיונות

צילום תעודת סוף שנה כיתה ח'+צילום תעודה כתה ט

יום שני 7.2.2022 בין השעות 14:30-17:30