Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

ברוכים הבאים למגמת הביוטכנולוגיה תיכון קרית שרת חולון

03

נדסה גנית

?למה ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה חוללה מהפכה בתחומים שונים, כולל רפואה .חקלאות ותעשייה עם היישומים שלה בתחומים אלה לביוטכנולוגיה יש פוטנמיאל לשפר את בריאות האדם, לשפר את ייצור היבולים ולייעל תהליכים תעשייתייםביוטכנולוגיה משלבת ביולוגיה וטכנולוגיה לפיתוח פתרונות חדשניים לאתגרים שוניםבאמצעות רתימת העקרונות של אורגנזמים חיים, הביוטכנולוגיה מאפשרת למדענים לייצור מוצרים, תהליכים וטיפולים המועילים לאנושות

: מערך הלמידה במגמה כולל

  • הקניית תשתית ידע רחבה ומעמיקה להבנת המהות של מדע יישומי.
  • היכרות מעמיקה עם היישומים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בחזית המדע- ערכות איבחון נוגדנים לקורונה ןפיתוח חיסון לקורנה. ריפוי גנטי ועוד.
  • פיתוח חשיבה מחקרית- מעבדות חקר מתקדמות בכימיה ובביוכימיה המדגישות מהי עבודת חקר משמעותית ומדגישה את חשיבות המחקר והחוקר במיוחד בתקופה זו.
  • פיתוח יכולות של עבודת צוות בביצוע ניסויי חקר וניתוח הממצאים לכדי מסקנות והמשך מחקר - בדיוק כמו בעולם האמיתי סביבנו.
  • ביצוע פרויקט חקר בנושאים יישומיים מתקדמים במכוניי מחקר שונים.
  • ביואינפורמטיקה וחקר מתוקשב- שימוש במאגרי מידע אוטנטיים לחקר מבנים חדשים- ריצוף גנטי לאיתור מוטציות חדשות.
  • סיוריים וימי עיון בתעשיה ובמוסדות מחקר.

:מבנה מגמת הביוטכנולוגיה

לימודיי המגמה הם בהיקף של 15 יחידות לימוד

מקצוע בסיס-כימיה 5 יחידות לימוד-ביסוס הידע המדעי מקצוע מוביל- מערכות ביוטכנולוגיות 5 יחידות לימוד-ביסוס תשתית הידע בביוטכנולוגיה מקצוע התמחות- פרויקט חקר 5 יחידות לימוד-יישום תשתית הידע בביוטכנולוגיה שנרכשה במהלך הלימודים לצורך ביצוע הפרויקט

LoremIpsum

LoremIpsum

LoremIpsum

ביוטכנולוגיה

פרויקט חקר

כימיה

סרטון של תלמידי י"ב

קישור לאתר משרד החינוך- חינוך טכנולוגי

מקצוע התמחות-יישומים ביוטכנולוגיים-פרויקט חקר

ביודלק- מכון ויצמן למדע/רחובותהזדקנות תאים- המכון הטכנולוגי/באר שבעחקר הסרטן-אונבירסיטת אריאלחקר שושנת ים להפקת תרופות מגוונות-מכללת רופיןחקר השפעת מולקולות צמחיות על תאי סרטן- המכון הטכנולוגי/באר שבעהשפעת מולקולות מיקרוביום על תאי סרטן השד- המכון הטכנולוגי /באר שבע

תכנים הנלמדים במקצוע מערכות ביוטכנולוגיות

מבוא לביוטכנולוגיה

תרביות תאים

הנדסה גנטית

ביואינפורמטיקה

מעבדות חקר

תורת החיסון-שימוש בנוגדנים לאיבחון וריפוי

  • ביוטכנולוגיה מסורתיתביוטכנולוגיה מודרניתמבוא להנדסה גנטיתמיקרוביולוגיהחלבונים ואנזימיםמבוא למעבדות

https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94 הכל על חיסוני הקורונהכתבה מ-15/12/2020, עודכנה ב-06/01/2021 **איך החיסון עובד?החיסונים של החברות פייזר וביונטק ושל חברת מודרנה מכילים מולקולה בשם RNA, שבה מוצפנות הוראות...מכון דוידסון לחינוך מדעי

תכנים הנלמדים במקצוע כימיה במגמה

מעבדות חקר

לימודיים עיוניים בנושאים מגוונים

מבנה האטוםסוגי חומריםחישובים כמותיים (סטוכיומטריה)חימצון-חיזורחומצות ובסיסיםאנרגיה וקצב תגובהטעם של כימיה (שומנים)

מה נדרש על מנת להיות בין תלמידיי מגמת הביוטכנולוגיה

.תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה.תלמידים סקרנים האוהבים לעבוד במעבדה.תלמידים בעלי ציון 85 ומעלה במדעים/ביולוגיה.תלמידים בעלי ציון 80 ומעלה ברמה א' במתמטיקהתלמידים בעלי ציון 80 ומעלה ברמה א' אנגלית או 90 ומעלה .ברמת כתה.תלמידים בעלי ציון 80 ומעלה בשאר המקצועות

תודה על ההקשבה- נתראה בראיונות למגמה

יום שני 19.2.2024 בין השעות 14:00-16:30

טופס רישום לראיונות

צילום תעודת סוף שנה כיתה ח'+צילום תעודה כתה ט

יום שני 12.2.2024 בין השעות 13:30-16:00