Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DRZEWKA WARTOŚCI - szkolny konkurs promujący przedsięwzięcie
„Z książką w świat wartości” realizowane w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu SpołecznegoCelem konkursu było m.in. promowanie wartoŚci ogólnoludzkich oraz doskonalenie kompetencji kluczowych

klasa iv

University Logo

Klasa V

University Logo

Klasa VI

University Logo

klasa VII

University Logo

klasa VIII

University Logo