Want to make creations as awesome as this one?

Likovni radovi učenika 3. c razreda III. osnovne škole Bjelovar

Transcript

Slikamo kao Kandinski

3. c razred
Suzana Turković, učiteljica
Mirjana Skukan, psihologinja
III. osnovna škola Bjelovar

Vasilij Kandinski

Ruski slikar, jedan od važnijih slikara XX. stoljeća. U Moskvi je završio ekonomiju i pravo, a u Munchenu učio slikarstvo. Na početku je pripadao krugu ekspresionista, a kasnije je prešao na apstraktno slikarstvo, kojemu je jedan od prvih i glavnih predstavnika. Kandinski svoja likovna djela temelji na ekspresiji linija, boja i oblika, bez asocijacija na predmetni svijet. Bojama je dao dubllji, unutarnji značaj i dojmove; plava boja je mekana i aromatičma, a žuta reska i ljuta.

KANDINSKI KAO INSPIRACIJA

Učenici su promatrali apstraktna likovna djela Vasilija Kandinskog i izricali dojmove koje su djela pobuđivala u njima. Posebnu pažnju posvećivali su oblicima, bojama i kompoziciji na slikama.

VASILIJ KANDINSKI

" Cilj umjetnosti je harmonija boja i dodirivanje ljudskih duša."

apstraktna djela vasilija kandinskog

slikamo kao kandinski

slikamo kao kandinski

slikamo kao kandinski

slikamo kao kandinski

slikamo kao kandinski

učenici 3. c razreda

Suzana Turković, učiteljica
Mirjana Skukan, psihologinja
III. osnovna škola Bjelovar