Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Innova el teu CV


Què és un cv?

 • Curriculum Vitae (CV) significa "camí de la vida" en llatí
 • És el document on el candidat/ta presenta el que ha fet fins al moment per escrit, com un resum dels seus mèrits.
 • És l’eina bàsica per a la recerca de feina.

...I per a què serveix?

Permet el pas a una segona fase del procés de selecció (proves, entrevista)

Reflecteix allò que hem fet, que sabem i que podem fer

És la primera impressió que l'empresa té de nosaltres

Facilita les nostres dades personals i d'itinerari professional

Què és un cv?

 • Concret, però facilitant tota la informació essencial
 • Sintètic, evitem duplicar la informació
 • Visualment clar i estructurat per facilitar la seva lectura.
 • La informació més important l'hem de destacar
 • Atractiu visualment

Què és un cv?

Com ha de ser un bon cv?

Els cv es llegeixen en diagonal!

Altres dades d'interès

Formació reglada i no reglada

L'objectiu professional

Competències personals

Dades personals

Experiència professional

Quines parts té un cv?

Idiomes i informàtica

Què és un cv?

a) Dades personals

 • Nom i Cognoms
 • Formes de contacte: 1 telèfon mòbil propi, adreça electrònica.
 • Població i codi postal. Si es cerca feina fora de la província de residència, aquesta s'afegeix.

 • Links XXSS professionals: Linkedin, Twitter, etc.
 • Data de naixement
 • Dades que es poden incloure en aquest apartat o en "Altres dades": Inscrit/a a Garantia Juvenil, Carnet de conduir o cotxe propi, etc.

Opcional

Què és un cv?

b) Objectiu professional

 • És el titular del teu cv
 • Ajudes a l'empresa a saber de què vols treballar
 • Et posiciones com un bon candidat per un lloc de treball en concret
 • Tingues en compte!
  • no és un resum del teu cv.
  • No has de duplicar informació que ja aparegui en altres seccions del cv.

Què és un cv?

Objectiu professional. Exemple

Identifiques el teu objectiu professional

Què t'agrada d'aquesta professió?

Com ets tú? (en relació a aquesta ocupació)

"El meu objectiu professional és treballar com a dependenta de comerç. M'agrada molt l'atenció al públic, detectar les necessitats de la clientela i assesorar-la. Sóc una persona extrovertida, responsable i ordenada".

Què és un cv?

c) Formació reglada

Què és? Són els estudis oficials finalitzats (ESO, Batxillerat, Formació Professional, CFGM, CFGS, Grau universitari, etc.)


Ha de seguir l'estructura següent: Nom de la formació. Centre formatiu. Any de graduació.

Exemple:

Què és un cv?

 • Graduada en Ciències ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. 2014.

c) Formació complementària

Què és? Són tots aquells cursos que has realitzat al llarg de la teva carrera professional, que no són reglats.

Ha de seguir l'estructura següent: Nom del curs. Centre formatiu. Número hores totals. Any

Exemples:

Què és un cv?

 • Tècnic/a en orientació i inserció laboral. Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. 16h, 2016
 • Prevenció de riscos laborals de la construcció. Fundació laboral de la Construcció. 20h, 2019

Cercador d'ocupacions de Barcelona Activa

d) Experiència laboral

Ha de contenir la informació següent:

Per redactar les tasques al cv, pots consultar les fitxes ocupacionals de Barcelona Activa.

 • Període treballat en mesos i anys o només en anys.
 • Perfil professional (en negreta)
 • Empresa / entitat
 • Municipi
 • Tasques principals desenvolupades (Redactades en infinitiu, no en primera persona)

Podem incloure en aquest apartat les experiències de pràctiques (cal indicar les hores) i voluntariats!

Què és un cv?

Experiència laboral

+ Exemples cv

 • Cronològicament. Informació estructurada en relació als períodes de temps treballats. Preferiblement seguint cronologia inversa: allò més recent es posa al principi
 • Funcionalment. La informació s'estructura al voltant de les ocupacions o sectors de treball.

L'experiència laboral es pot organitzar:

Què és un cv?

e) Informàtica i idiomes

  • Idiomes
   • Afegeix els idiomes que coneixes i especifica el nivell: Nadiu, alt, mitjà o bàsic
   • Pots afegir en aquesta secció si has fet algun curs d'idiomes
   • També pots incloure alguna estada al estranger que hagis fet. Per exemple, treballar com au pair a Londres durant 6 mesos.

Què és un cv?

e) Informàtica i idiomes

  • Informàtica
   • Afegeix tots els programes que saps fer servir i indica el nivell.
   • No t'oblidis dels que has après de manera autodidacta!
   • Pots afegir en aquesta secció si has fet algun curs d'informàtica

Què és un cv?

Castellà i català: Nadius, C1 de Català.

Anglès: First Certificate in English. University of Cambridge (Nivell B2, 2013). Estada a Irlanda treballant com au pair (2008).

Castellà i català: Nivell alt

Àrab: Nadiu
Francès: Nivell alt
Anglès: Nivell mig

Idiomes. Exemples

Què és un cv?

Microsoft Office (word, excel i Power Point): nivell alt
SAP: Nivell mig. Curs Introducció a SAP-ERP aplicat al sector logístic (60h). Femarec, 2020.
Programa comptabilitat (Contaplus): Nivell mig
Programes de disseny (Canva i Prezzi): Nivell alt
Internet i XXSS (Instagram i Facebook): Nivell alt

Informàtica. Exemples

Què és un cv?

f) Altres dades d'interès

 • Disponibilitat horària
 • Mobilitat geogràfica
 • Carnet de conduir
 • Vehicle propi
 • Inscripció Garantia Juvenil, Certificat de discapacitat, etc.

Què és un cv?

Gràcies

per la teva atenció!