Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CONDIŢII DE LUCRU SPECIFICE LOCULUI DE MUNCĂ DIN INDUSTRIA TEXTILĂ

Mediul industrial trebuie să îndeplinească anumite condiţii igienice care să asigure păstrarea sănătăţii şi a puterii de muncă a lucrătorilor.
Condiţii ce influențează capacitatea de muncă a lucrătorului:

 • iluminatul
 • temperatura
 • zgomotul

ILUMINATUL

Există două tipuri de iluminat:

 • iluminatul natural, asigurat prin ferestre;
 • iluminatul artificial, asigurat prin corpuri de iluminat.

Iluminatul se va realiza așa încât să se asigure condițiile optime de vizibilitate. Încăperile de lucru ocupate permanent de persoane vor fi iluminate natural pe timpul zilei, excepție făcând acele încăperi unde nu se pot prevedea vitralii.

Iluminatul artificial se va folosi:

 • pe timpul nopții;
 • pe timpul zilei, când lumina nu este suficientă;
 • în încăperi făra lumină.

ILUMINATUL

La realizarea condițiilor de iluminat se vor lua în considerare următorii factori:

 • nivelul de iluminare;
 • uniformitatea iluminării;
 • distribuirea corectă a iluminării în încăpere și pe planul de lucru;
 • evitarea fenomenului de orbire;
 • culoarea luminii și a suprafețelor planului de lucru;
 • întrebuințarea instalațiilor de iluminat și a spațiilor vitral.

ILUMINATUL

Instalaţiile de lumină din industria textilă trebuie să asigure:

 • iluminarea suficientă a tuturor obiectelor şi suprafeţelor care trebuie iluminate, permiţând distingerea clară şi fără obosirea ochiului a detaliilor necesare;
 • o compoziţie spectrală a luminii, care să poată asigura distingerea exactă a culorilor;
 • repartiţia uniformă a iluminării pe planul util;
 • asigurarea unei iluminări constante în timp;
 • evitarea fenomenului de orbire provocat de vederea directă prin mărirea nivelului general al iluminării, realizarea unui unghi de protecţie convenabil etc.;
 • evitarea fenomenului de pâlpâire (pentru lămpi fluorescente).

SURSE DE ILUMINAT ARTIFICIAL

Suse de iluminat incandescent

Suse de iluminat fluorescent

LOCURI DE MUNCĂ PENTRU CARE ESTE RECOMANDAT ILUMINATUL FLUORESCENT

 • secţii de control-repasat, năvădit, filat şi în ţesătoriile de bumbac şi mătase;
 • secţii de control şi imprimat;
 • secţii de croit, confecţii şi control;
 • secţii de bobinat;
 • încăperi industriale sau alte încăperi în care se execută operații la care se cere distingerea nuanţelor de culori;
 • încăperi care nu au iluminare naturală.

CORPURI DE ILUMINAT

 • modifică distribuţia fluxului luminos emis de lampă în scopul realizării repartiţiei dorite a iluminării.
 • feresc ochiul de orbire:

- prin reducerea strălucirii suprafeţelor expuse privirii;
- prin mascarea elementelor prea strălucitoare.

CORPURI DE ILUMINAT

A. Pentru lămpi cu incandescenţă

CORPURI DE ILUMINAT

B. Pentru lămpi fluorescente

SISTEME DE ILUMINAT

Transmisia fluxului luminos condiționează adoptarea sistemului de iluminat care poate fi:

 • direct: când fluxul luminos total este concentrat pe suprafața de lucru

 • indirect: când fluxul luminos total este direcționat spre plafonul clădirii sau asupra părții superioare a pereților

 • mixt: când este realizat prin combinarea celor două sisteme

ILUMINATUL LA LOCUL DE MUNCĂ

TEMPERATURA

Parametrii microclimatului interior influențează condiţiile de muncă din încăperile de producţie şi condiţiile tehnologice pentru realizarea unor produse, cu implicaţii directe asupra calităţii acestora.
Confortul termic este determinat de următorii factori:

 • temperatura aerului;
 • umiditatea relativă a aerului;
 • temperatura medie de radiaţie;
 • viteza aerului;
 • intensitatea muncii;
 • îmbrăcămintea.

TEMPERATURI INTERIOARE PENTRU SPAŢII DE PRODUCŢIE

SISTEME DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE

Ventilarea naturală

 • prin neetanşeităţile din jurul uşilor şi ferestrelor;
 • prin deschideri.

Ventilarea mecanică

 • cu ajutorul ventilatoarelor.

Climatizarea

 • prin instalaţii de aer condiţionat.

SISTEME DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE

ZGOMOTUL

Conceptul de zgomot

 • Senzaţia auditivă produsă asupra organului auditiv de către vibraţiile materiale ale corpurilor şi transmise sub forma undelor acustice este sunetul.
 • Zgomotul este un sunet nedorit.

CARACTERISTICI IMPORTANTE ALE SUNETULUI

 • frecvenţa se măsoară în hertzi [Hz] şi reprezintă numărul de oscilaţii ale undei acustice în unitate de timp.
 • intensitatea se măsoară în decibeli [dB] şi reprezintă volumul undelor acustice.

DOMENIUL DE AUDIBILITATE

INTENSITATEA ZGOMOTULUI

variază în funcţie de:

 • tipul sursei;
 • montarea şi reglarea utilajelor;
 • tipul şi caracteristicile acustice ale încăperilor de lucru;
 • densitatea surselor în funcţie de aria ocupată de fiecare maşină.

NIVELUL DE ZGOMOT ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ

EFECTE ALE ZGOMOTULUI

 • degradează relaţiile interpersonale şi deci climatul social;
 • afectează concentrarea dăunând calităţii muncii;
 • alterează sănătatea, favorizând absenteismul;
 • pe termen lung, provoacă hipoacuzie şi surditate profesională;
 • crește riscul de accidentare la locul de muncă prin:

- perturbarea comunicării verbale între lucrători;
- mascarea sunetului emis de un pericol iminent sau de semnalele de avertizare;
- distragerea atenţiei lucrătorilor.

MĂSURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

 • alegerea judicioasă a utilajelor cu care va fi dotată întreprinderea;
 • căptuşirea pereţilor interiori cu materiale fonoabsorbante, sau instalarea de filtre acustice;
 • modificări constructive aduse echipamentelor tehnice;
 • mărirea distanței dintre sursă și om;
 • izolarea surselor zgomotoase;
 • folosirea mijloacelor de protecție individuale (dopuri de vată, antifoane, căști).