Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

התחלה!

? מי הדמות במסיכה

גיל: א'-ג

מתחילים

🔒︎

🔒︎

🔒︎

לחצו ובנו את הפאזלבחרו את התשובה הנכונה

1/4

לקבלת הרמז הראשון

בחרו את התשובה הנכונה

עננים

1/4

לקבלת הרמז הראשון

שמיים

ברק

כל הכבוד

הרמז הראשון הוא ברק

להמשיך

1/4

אש קטצאם

2/4

לקבלת הרמז השני - השלם את הקוד

רש קצטאם

זש קצטאם

כל הכבוד - הרמז השני אש קטצ'אם

המשך

2/4

3/4

צפו לקבלת הרמז השלישי

פוקימון

3/4

בקוגן

דרגון בול

הסדרה - הרמז השלישי

3/4

כל הכבוד הסדרה היא פוקימון

4/4

הפעילו - לקבלת הרמז הרביעי

View on Vocaroo >>

פיקאצו

4/4

בלבאזור

צ'ריזארד

? הדמות במסיכה היא

הדמות במסיכה היא פיקאצ'ו

קבלו מדליה!

  • : הרמזים
  • מכת ברק
  • אש קטצאם ידידו הטוב
  • הסדרה פוקימון
  • . קלסתרון של פיקאצ'ו

כל הכבוד!

לדמות הבאה!

זכיתם בפוקימון!

חזרה

אוי לא... נסו שוב

תשובה שגויה

חזרה

אוי לא... נסו שוב

תשובה שגויה

? מי הדמות השנייה במסיכה

✔️

🔒︎

🔒︎

הרמז הראשון

לחצו ובנו את הפאזל

1/4

בחרו את התשובה

בוטס

קוף

1/4

כל הכבוד - הרמז הראשון בוטס

המשך

1/4

חזרה

אוי לא... נסו שוב

תשובה שגויה

רמז שני - השלימו את הקוד

2/4

דייגו

תיק גב

כל הכבוד דייגו

רמז שלישי- צפו בסרטון

הדמות במסיכה היא דורה כל הכבוד

המשיכו!

רמז שלישי- בחרו

תיק אוכל

תיק גב

כל הכבוד תיק גב

רמז רביעי

ילדה

דורה

? מ הדמות השלישית

✔️

✔️

🔒︎

1/5

רמז ראשון - בנו את הפאזל

2/5

גררו וחפשו עם הפנס את התשובה

מכשפה

מרית

שמיים

1/5

מרית - כל הכבוד

3/5

רמז שני השלימו

3/5

סקיוודויד

פטריק

חילזון

גררו וחפשו עם הפנס את התשובה

3/5

כל הכבוד - רמז שני - פטריק

1/5

הקשיבו

View on Vocaroo >>

4/5

חפשו עם הפנס את התשובה

מומינים

בוב ספוג

ארתור

5/5

כל הכבוד הדמות במסיכה בוב ספוג

להמשיך

קבלו מדליה נוספת

חזרה

... נסו שוב

תשובה שגויה

חזרה

רמז שני... נסו שוב

תשובה שגויה

חזרה

רמז שלישי... נסו שוב

תשובה שגויה

חזרה

... נסו שוב

תשובה שגויה

? מי הדמות הרביעית במסיכה

✔️

✔️

✔️

בחרו את הדרך הנכונה

1

2

3

נסו שוב

ממשיכים

פאזל

ארתור

2/5

סמי הכבאי

למי שייך הכובע

כל הכבוד הדמות - סמי הכבאי

תודה ששיחקתם

הסוף

✔️

✔️

✔️

✔️

נסו שוב

חזרה