Want to make creations as awesome as this one?

10-11

More creations to inspire you

Transcript

Каляровы планер

1

2

3

4

5

6

7

7 крокаў

Заданні часткі В

Рыхтуемся да ЦТ на канікулах

+info

+info

+info

Выканайце інтэрактыўнае практыкаванне

Успомніце класіфікацыю зычных гукаў

Узнавіце веды пра асіміляцыю зычных гукаў

Выканайце заданне

1

2

3

4

5

6

7
Змяненне назоўніка па склонах

  • Н.с. хто? што?
  • Р.с. каго? чаго?
  • Д.с. каму? чаму?
  • В.с. каго? што?
  • Т.с. кім? чым?
  • М.с. (аб) кім? (аб) чым?

Прааналізуйце табліцы змянення назоўнікаў розных тыпаў скланення

+info

+info

+info

+info

1

2

3

4

5

6

7
+info

+info

+info

+info

+info

Правапіс прыметнікаў з суфіксам -ск-

Узнавіце ў памяці алгарытм напісання прыметнікаў з суфіксам -ск-

Успомніце правапіс -ск-, калі ўтваральная аснова заканчваецца на т, ц, ч, к

Успомніце правапіс геаграфічных назваў, назваў нацыянальнасцей з суфіксам -ск-

Успомніце правапіс -ск- у назвах месяцаў

1

2

Успомніце правапіс -ск-, калі ўтваральная аснова заканчваецца на д

3

4

5

6

7

Мяккі знак пішацца перад суфіксам –ск- у прыметніках, утвораных ад назваў пораў года і месяцаў на –нь (чэрвеньскі, снежаньскі, восеньскі). Іншыя прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў на –нь, пішуцца без мяккага знака ( дзённы, карэнны).+info

Утварэнне і правапіс дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў

+info

+info

Успомніце ўтварэнне і правапіс дзеепрыметнікаў

Успомніце ўтварэнне і правапіс дзеепрыслоўяў

1

2

3

4

5

6

7


Утварэнне I правапiс дзеепрыслоўяў

+Дзеепрыслоўi незакончанага трывання ўтвараюцца ад асноў цяперашняга часу дзеясловаў незакончанага трывання з дапамогай суфiксаў –учы, -ючы (калi дзеяслоў 1-га спражэння) i –ачы, -ячы (калi дзеяслоў 2-га спражэння): бягуць – бегучы,чытаюць – чытаючы, ляжаць – лежачы, стаяць – стоячы.

Але: баяцца – баючыся, дрыжаць – дрыжучы, крычаць – крычучы, спаць – сплючы.

Дзеепрыслоўi закончанага трывання ўтвараюцца ад асноў прошлага часу дзеясловаў закончанага трывання з дапамогай суфiксаў –ўшы (пры аснове на галосны) i -шы (пры аснове на зычны): сагнаў – сагнаўшы, апёк – апёкшы.

Ад зваротных дзеясловаў утвараюцца зваротныя дзеепрыслоўi: мыюцца – мыючыся; памыўся – памыўшыся; вiтацца – вiтаючыся; павiтаўся – павiтаўшыся.

Увага: дзеепрыслоўi, утвораныя ад дзеясловаў незакончанага трывання з дапамогай суфiксаў –ўшы, -шы: бегшы, мыўшы, касiўшы, лiчацца парушэннем лiтаратурнай нормы (трэба: бегучы, мыючы, косячы).

Дзеепрыслоўi незакончанага трывання ўтвараюцца ад асноў цяперашняга часу дзеясловаў незакончанага трывання з дапамогай суфiксаў –учы, -ючы (калi дзеяслоў 1-га спражэння) i –ачы, -ячы (калi дзеяслоў 2-га спражэння): бягуць – бегучы, чытаюць – чытаючы, ляжаць – лежачы, стаяць – стоячы.
Дзеепрыслоўi закончанага трывання ўтвараюцца ад асноў прошлага часу дзеясловаў закончанага трывання з дапамогай суфiксаў –ўшы (пры аснове на галосны) i -шы (пры аснове на зычны): сагнаў – сагнаўшы, апёк – апёкшы.
Ад зваротных дзеясловаў утвараюцца зваротныя дзеепрыслоўi: мыюцца – мыючыся;памыўся – памыўшыся; вiтацца – вiтаючыся; павiтаўся – павiтаўшыся.
Увага: дзеепрыслоўi, утвораныя ад дзеясловаў незакончанага трывання з дапамогай суфiксаў –ўшы, -шы: бегшы, мыўшы, касiўшы, лiчацца парушэннем лiтаратурнай нормы (трэба: бегучы, мыючы, косячы).


+info

+info

+info

+info

+info

Выканайце заданні тэста

Выканайце заданні віктарыны

Праверце сябе

Узнавіце свае веды пра фразеалагізмы

Ф. Янкоўскі "Беларуская фразеалогія".
Слоўнік фразеалагізмаў

1

2

3

4

5

6

7


Прыметы фразеалагічных адзінак:

1) Маюць адзіны цэласны сэнс (сабакам сена касіць), 2) Складаюцца з 2-х і больш кампанентаў (2-х: даць дуба, 3-х: жывога месца няма, 4-х: на чым свет стаіць), 3. Валодаюць ўстойлівасцю, узнаўляльнасцю, 4. Не падзяляюцца ў сінтаксічных адносінах (Ён працаваў цераз пень калоду – цераз пень калоду з’яўл. акалічнасцю). Фразеалагізмы 1. Выражаюць адно паняцце, 2. Маюць цэласнае значэнне, 3. Могуць быць мнагазначнымі.

+info

Выканайце заданні інтэрактыўнай віктарыны

1

2

3

4

5

6

7

+info

+info

+info

Яшчэ раз паўтарыце тэарэтычны матэрыял

Выканайце інтэрактыўнае практыкаванне

1

2

3

4

5

6

7


У ролі злучнікаў могуць ужывацца прыслоўі як, ледзь, калі.

ПрыслоўіЗлучнікі
Як гэта зрабіць, ён не ведаў.Як зробіш шпакоўню, чакай гасцей з выраю.
Стары ледзь ішоў.Ледзь выглянула сонца, усё заварушылася.
Калі ты прыйдзеш?Мы сустрэліся, калі былі ўжо сталымі людзьмі.


У ролі прыназоўнікаў часцей ужываюцца прыслоўі вакол, насустрач, побач, пасля, уздоўж, паблізу, абапал.

ПрыслоўіПрыназоўнікі
Вакол ляжала лісце.
Ён убачыў мяне і пайшоў насустрач.
Побач расла ліпа.
Ён дайшоў да берага і пайшоў уздоўж.
Пасля пайшоў дождж.
Паблізу тоўпіліся людзі.
Зрабілі дарогу і абапал высадзілі дрэвы.
Вакол дрэва ляжала лісце.
Ён пайшоў насустрач мне.
Побач з будынкам расла ліпа.
Ён пайшоў уздоўж берага.
Пасля дажджу добра растуць грыбы.
Паблізу магазіна тоўпіліся людзі.
Абапал дарогі высадзілі дрэвы.