Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POČETAK

PONAŠANJE PJEŠAKA U PROMETU


DA

NE

1/5

PRI PRELAŽENJU PROMETNICE GLEDAM:

LIJEVO, DESNO, LIJEVO.

1/5

SLJEDEĆE

1/5

PONOVI

2/5

AKO POSTOJI SEMAFOR, PROMETNICU PRELAZIM KAD JE...

CRVENO SVJETLO

ZELENO SVJETLO

ŽUTO SVJETLO

2/5

SLJEDEĆE

2/5

PONOVI

ČEKAŠ

3/5

PROMETNIK OKRENUT LICEM ZNAČI DA...

SE IGRAŠ PO NOGOSTUPU

KRENEŠ

3/5

SLJEDEĆE

3/5

PONOVI

NE

DA

4/5

AKO POSTOJI PJEŠAČKI PRIJELAZ, PROMETNICU PRELAZIMO NA PJEŠAČKOM PRIJELAZU.

SAMO KAD JE KIŠOVITO

4/5

SLJEDEĆE

4/5

PONOVI

NETOČNO

TOČNO

5/5

DJEVOJČICA POSTUPA PRAVILNO.

5/5

PONOVNO?

5/5

PONOVI