Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ODNOWIENIE PRZYMIERZA ZA CZASÓW JOZJASZA

TEMAT 13klasa 6

Introduction

Awesome title

Quote

-The Fox

Quote

-The Fox

Quote

-The Fox

Quote

-The Fox

3

Czas na zadania

1.Przyporządkujwydarzenia z życia Jozjasza do odpowiednich dat na osi czasu.Prawidłowe rozwiązanie: narodziny Jozjasza – 648 r. przed Chr. Jozjasz przejmuje władzę w Królestwie Judy – 639 r. przed Chr. reforma religijna Jozjasza – 621 r. przed Chr. faraon Neko zabija Jozjasza pod Megiddo – 609 r. przed Chr2. Wymień trzy najważniejszeelementy reformy religijnej króla Jozjasza.Przykładowe rozwiązanie: - odbudowa świątyni; - odnowienie Przymierza; - oczyszczenie kraju z bałwochwalstwa (świątyń, posągów i ołtarzyobcych bogów)

Text 2