Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

...מיוחד לכל אחד

זה הסיפור שלנו

פודקאסט עם יורם הרפז
מתוך הגיע זמן חינוך


כל ילד צריך גיבור עם ריטה TED :פירסון
מתוך


סביבות למידה

תודה על השתתפותכן בכנס
המחוזי תשפ"ב
נפגש בשנה הבאה

מהי הכלה בשבילי?
לוח פאדלט

בהערכה והוקרה
כנס רכזות השתלבות מחוזי

מקשיבים למוסיקה


זמן הפוגה

לתת זמן- עיקרון הלמידה המרווחת

מכתב לרכזת ההשתלבות
עקרון הלמידה המרווחת - גליון למורה
מצגת למליאת מורים

כרזה (תומך זיכרון) לכיתהנפטפט ונכיר בבית קפה

כניסה לכנס יש ללחוץ כאן

לתת זמן- עיקרון הלמידה המרווחת

מכתב לרכזת ההשתלבות
עקרון הלמידה המרווחת - גליון למורה
מצגת למליאת מורים

כרזה (תומך זיכרון) לכיתה


ברוכים הבאים לבית קפה שלנו!

מוזמנים ומוזמנות להכיר את חבריכם להשתלמות ע"י שיטוט בין השולחנות וגרירת תמונתכם באמצעות העכבר

עם כניסתכם תתבקשו לאשר צילום תמונה שלכם ולאפשר שימוש במיקרופון

שימו לב שאתם אכן חוזרים בזמן למפגש.

בסיום , יש ליסגור חלון זה כדי שתוכלו להכנס לזום עם המצלמה והמיקרופון

גילה בן יוסף- מדריכה מחוזית הכלה והשתלבות

054-254-6646

mia5553@gmail.com


לי חאיק מדריכת רכזות השתלבות

0507772019

leehaik@gmail.com