Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

יום פתוח, תשפ"ב, דצמבר 2021

בית המשחקים

פינת החיות

הגן האקולוגי

הגן העליון

חדר התחפושות

חדר מוסיקה

סדנת אומנות

הספרייה

כיתה א'

משחקים של פעם

שעה משנה מציאות

הנהגת ההורים

https://www.saridschool.co.il/

Return

הספרייה

ספריית בית הספר המחודשת היא יוזמה משותפת של הורים, מורים ותלמידים. יחד עם כלל קהילת בית הספר, חידשנו את אוסף הספים שלנו. בתמיכת משפחת שריד ועיריית רחובות עיצבנו מחדש את הספרייה והחזרנו אותה לפעום. בעידן מאגרי המידע הדיגיטליים, תפקידה של ספריית בית הספר הולך ונעשה משמעותי יותר. זהו לא רק מרחב מידע אלא גם מקום להרחבת הדעת, קריאה ומפגש, שמזמין כל תלמיד לחקור, ללמוד, לשתף, להמליץ, להשכיל ולהסתקרן. בימי שגרה חברי ועדת עידוד קריאת ספרים ונאמני הספרייה מפעילים הפסקת קריאה, וביחד עם תלמידי כיתות א' ו-ב' קוראים ספרים, מתחפשים לדמויות מתוך הסיפורים ומכינים משחקים ויצירה בהשראתם.

Return

Return

Return

Return

Return

Return

Return

Return

Return

Return

Return

Return

Return

Return