Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POWSTANIE

1918

Escape room

WIELKOPOLSKIE

-

1919

Ignacy Jan Paderewski przebywając w poznańskim hotelu Bazar chciał wygłosićz balkonu przemówienie. Okazało się, że musi mieć kod, aby go otworzyć.Rozwiąż wszystkie zadania i pomóż Paderewskiemu znaleźć cyfry do kodu od balkonu, by mógł wyjść, przemówić do tłumu ludzi i wzniecić powstanie.

W recepcji na blacieleży kartka.Znajdź ją i kliknij w nią.

Kliknij w

ZADANIE 1

Odkryj hasło. Masz cztery życia i trzy podpowiedzi.

Tu podpisano traktat pokojowy.

Miejscowość pod Paryżem.

28 czerwca 1919 r.

Ta litera już była

R

S

A

ŚWIETNIE

E

W

L

SPRAWDŹ

Hej za powstańcy!

Hasło dziś ,

Łańcuch

Hej za broń!

Padają ,

Prusak zdzierać chce ,

Broni grodu Przemysława,

Łamią się ,

Cześć , sława,

Z piersi ,

Sieką wkoło kule,

Hej za broń!

Hej na barykady druhy,

powstańcy - zuchy,

Hej za broń!

COUISE

Wysłuchaj "Marsylianki Wielkopolskiej" w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie i wpisz w luki brakujace słowa w trzech zwrotkach.Sprawdź, czy dobrze wpisałeś/aś naciskając na przycisk.

Brawo

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["rozbrzmiewa", "broń", "sztandary", "ofiary", "bohaterów", "murowany", "powstańcom", "bagnety", "Marsz"]; //wpisz oczekiwane odpowiedzi var ordre = 1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeśli porządek odpowiedzi jest ważny var espace = 0 ; //0 lub 1 - wpisz 0 jeżeli odpowiedzi mają być wpisane bez spacji od początku do końca var casse = 1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli ważne jest czy odpowiedź wpisana jest małymi czy dużymi literami var correct=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dobre i złe odpowiedzi mają być zaznaczone kolorem (czerwony/zielony) var tentative=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 aby pokazać ilość prób var maxtentative=0; // 0 jeśli jest nieograniczona - wpisz liczbę maksymalnych dozwolonych prób var unefois=0; //0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dozwolona jest tylko jedna próba (couise zostanie zablokowany) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

Ignacy JanPaderewski

Franciszek Ratajczak

Kazimierz Grudzielski

Stanisław Taczak

Józef Dowbor- Muśnicki

Wybitni uczestnicy Powstania Wielkopolskiego

Dopasuj nazwiska do portretów.

Trzecia cyfra kodu to: 0

ŚWIETNIE

Dziękujemy.

D

Z

I

E

L

N

I

C

O

W

Y

T

A

C

Z

A

K

M

E

R

T

K

A

TREWIRZE

DZIELNICOWY

TACZAK

ŁAWICY

MERTKA

T

R

E

W

I

R

Z

E

Ł

A

W

I

C

Y

5

1

4

3

2

1. Pierwszy parlament na terenie suwerennej Wielkopolski nazywał się Polski Sejm ...

2. Dowódca Powstania Wielkopolskiego nazywał się Stanisław ...

5. Walki o Poznań zakończyły sie 6 stycznia zdobyciem stacji lotniczej na ...

4. Rozejm kończący Powstanie Wielkopolskie ogłoszono w ...

3. Pierwszą ofiarą Powstania Wielkopolskiego z powiatu ostrowskiego był Jan ...

Rozwiąż krzyżówkę. Hasła wpisuj drukowanymi literami.

Pierwsza cyfra kodu to: 1

Wpisz kod, aby otworzyć drzwi balkonu.

12345

BRAWO

1602

Niestety nie

Rozwiąż rebus!

Wpisz rozwiązanie w poniższe pole.

+

Poznań

+

wi

ko

Zamek

Król

Ostatnia cyfra kodu to: 2

SPRAWDź

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["Paderewski"]; //wpisz oczekiwane odpowiedzi var ordre = 1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeśli kolejność odpowiedzi jest ważna var espace = 1 ; //0 lub 1 - wpisz 0 jeżeli odpowiedzi mają być wpisane bez spacji od początku do końca var casse = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli ważne jest czy odpowiedź wpisana jest małymi czy dużymi literami var correct=1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dobre i złe odpowiedzi mają być zaznaczone kolorem (czerwony/zielony) var tentative=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 aby pokazać ilość prób var maxtentative=0; // 0 jeśli jest nieograniczona - wpisz liczbę maksymalnych dozwolonych prób var unefois=0; //0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dozwolona jest tylko jedna próba (couise zostanie zablokowany) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParentElt(nombre) { var pnode = elt[nombre].parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i