Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

Transcript

3

4

5

1

Prawo autorskie

zestawienie bibliograficzne

Domena publiczna

2

Dyrektor szkoły wobec plagiatu

Nowy wyrok TSUE w sprawie linkowania

Czym jest Open Access? - scenariusz zajęć

Prawo autorskie w szkole online

Zdalna edukacja a prawo autorskie i prawo do wizerunku

Artykuły z bazy Edukacja

  • Bujas, Paulina, Pudo, Bartosz. Dyrektor szkoły wobec plagiatu. "Dyrektor Szkoły" 2020, nr 11, s. 38-41.Zasady odpowiedzialności. Konsekwencje dla szkoły. Ugoda z pokrzywdzonym. Ścigany z urzędu.

  • Golat, Rafał. Nowy wyrok TSUE w sprawie linkowania - (Prawo biblioteczne). "Bibliotekarz" 2021, [nr] 10, s. 34-36.Analiza wyroku TSUE z 9 marca 2021 r. dotyczący legalności stosowania techniki framingu w odniesieniu do praw autorskich.

  • Kortas, Weronika. "Czym jest Open Access?" - scenariusz zajęć dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej. "Wychowanie na Co Dzień" 2017, nr 3, dod. s. I-IV.Prawo autorskie, domena publiczna, dozwolony użytek prywatny, licencje Creative Commons.

  • Mileszyk, Natalia. Zdalna edukacja a prawo autorskie i prawo do wizerunku – FAQ. "Meritum" 2020, nr 3, s. 115-119.Z artykułu nauczyciel dowie się, jakie granice w Internecie ma prawo cytatu, czy uczniowie mogą nagrywać lekcje, czy może w trakcie e-lekcji oglądać z uczniami film udostępniony z pulpitu swojego ekranu, czy nauczyciel może opublikować w Internecie prace uczniów, by reszta klasy miała do nich dostęp.

  • Łyszczarz, Michał. Prawo autorskie w szkole online. "Sygnał" 2020, nr 5 s. 46-49.Wyjaśnienia prawnika w jaki sposób można korzystać z materiałów dostępnych a Internecie, by nie rezygnować z potrzebnych pomocy naukowych i dydaktycznych, ale również nie naruszać uprawnień należnych ich autorom.

Artykuły z bazy Edukacja - kliknij w znak + i zamów artykuł online. Cyfrową wersję artykułów można zamówić pod adresem: skanowanie@wroclaw.dbp.wroc.pl

8

9

10

6

Prawo autorskie

zestawienie bibliograficzne

Domena publiczna

7

Korzystanie z cudzych utworów

Naruszenie praw autorskich

Prawo autorskie w bibliotece szkolnej

Słownik prawa autorskiego

Otwarte projekty cyfrowe

Artykuły z bazy Edukacja

  • Pudo, Bartosz. Korzystanie z cudzych utworów - (Materiały dla nauczycieli). "Dyrektor Szkoły" 2020, nr 8, s. 43-45.Kryterium nowości. Prawo osobiste. Prawa majątkowe. Dozwolony użytek. Zasoby edukacyjne.

  • Pudo, Bartosz. Naruszenie praw autorskich - (Materiały dla Nauczycieli). "Dyrektor Szkoły" 2020, nr 9, s. 46.Ochrona praw autorskich.

  • Pudo, Bartosz. Prawo autorskie w bibliotece szkolnej. "Dyrektor Szkoły" 2020, nr 10, s. 38-40.Biblioteka szkolna - uprawnione działania, dozwolony użytek, utwory osierocone, utwory niedostępne w obrocie, biblioteka hybrydowa.

  • Szerksznis, Żaneta. Otwarte projekty cyfrowe. "Uczyć lepiej" 2019/2020, nr 1 s. 17-18.Autorka omawia otwarte projekty cyfrowe tworzone przez instytucje GLAM - galerie, biblioteki, archiwa i muzea; prawo autorskie, w tym licencje Creative Commons.

  • Pudo, Bartosz. Słownik prawa autorskiego - (Materiały dla nauczycieli). "Dyrektor Szkoły" 2020, nr 8, s. 46.Plagiat. Autoplagiat. Prawo cytatu. Wolna licencja. Domena publiczna. Prawa pokrewne. Własność intelektualna.

Artykuły z bazy Edukacja - kliknij w znak + i zamów artykuł online. Cyfrową wersję artykułów można zamówić pod adresem: skanowanie@wroclaw.dbp.wroc.pl