Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

Transcript

3

4

5

1

Prawo autorskie

zestawienie bibliograficzne

Domena publiczna

2

Dyrektor szkoły wobec plagiatu

Nowy wyrok TSUE w sprawie linkowania

Czym jest Open Access? - scenariusz zajęć

Prawo autorskie w szkole online

Zdalna edukacja a prawo autorskie i prawo do wizerunku

Artykuły z bazy Edukacja

Bujas, Paulina, Pudo, Bartosz.Dyrektor szkoły wobec plagiatu."Dyrektor Szkoły" 2020, nr 11, s. 38-41.Zasady odpowiedzialności. Konsekwencje dla szkoły. Ugoda z pokrzywdzonym. Ścigany z urzędu.

Golat, Rafał.Nowy wyrok TSUE w sprawie linkowania- (Prawo biblioteczne). "Bibliotekarz" 2021, [nr] 10, s. 34-36.Analiza wyroku TSUE z 9 marca 2021 r. dotyczący legalności stosowania techniki framingu w odniesieniu doprawautorskich.

Kortas, Weronika."Czym jest Open Access?" - scenariusz zajęć dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej."Wychowanie na Co Dzień" 2017, nr 3, dod. s. I-IV.Prawo autorskie,domenapubliczna, dozwolony użytek prywatny, licencje Creative Commons.

Mileszyk, Natalia.Zdalna edukacja a prawo autorskie i prawo do wizerunku – FAQ."Meritum" 2020, nr 3, s. 115-119.Z artykułu nauczyciel dowie się, jakie granice w Internecie maprawocytatu, czy uczniowie mogą nagrywać lekcje, czy może w trakcie e-lekcji oglądać z uczniami film udostępniony z pulpitu swojego ekranu, czy nauczyciel może opublikować w Internecie prace uczniów, by reszta klasy miała do nich dostęp.

Łyszczarz, Michał.Prawo autorskie w szkole online."Sygnał" 2020, nr 5 s. 46-49.Wyjaśnieniaprawnikaw jaki sposób można korzystać z materiałów dostępnych a Internecie, by nie rezygnować z potrzebnych pomocy naukowych i dydaktycznych, ale również nie naruszać uprawnień należnych ichautorom.

Artykuły z bazy Edukacja - kliknij w znak + i zamów artykuł online.Cyfrową wersję artykułów można zamówić pod adresem:skanowanie@wroclaw.dbp.wroc.pl

8

9

10

6

Prawo autorskie

zestawienie bibliograficzne

Domena publiczna

7

Korzystanie z cudzych utworów

Naruszenie praw autorskich

Prawo autorskie w bibliotece szkolnej

Słownik prawa autorskiego

Otwarte projekty cyfrowe

Artykuły z bazy Edukacja

Pudo, Bartosz.Korzystanie z cudzych utworów- (Materiały dla nauczycieli). "Dyrektor Szkoły" 2020, nr 8, s. 43-45.Kryterium nowości.Prawoosobiste.Prawamajątkowe. Dozwolony użytek. Zasoby edukacyjne.

Pudo, Bartosz.Naruszenie praw autorskich- (Materiały dla Nauczycieli). "Dyrektor Szkoły" 2020, nr 9, s. 46.Ochronaprawautorskich.

Pudo, Bartosz.Prawo autorskie w bibliotece szkolnej. "Dyrektor Szkoły" 2020, nr 10, s. 38-40.Biblioteka szkolna - uprawnione działania, dozwolony użytek, utwory osierocone, utwory niedostępne w obrocie, biblioteka hybrydowa.

Szerksznis, Żaneta.Otwarte projekty cyfrowe."Uczyć lepiej" 2019/2020, nr 1 s. 17-18.Autorkaomawia otwarte projekty cyfrowe tworzone przez instytucje GLAM - galerie, biblioteki, archiwa i muzea; prawo autorskie, w tym licencje Creative Commons.

Pudo, Bartosz.Słownik prawa autorskiego- (Materiały dla nauczycieli). "Dyrektor Szkoły" 2020, nr 8, s. 46.Plagiat. Autoplagiat. Prawo cytatu. Wolna licencja.Domenapubliczna. Prawa pokrewne. Własność intelektualna.

Artykuły z bazy Edukacja - kliknij w znak + i zamów artykuł online.Cyfrową wersję artykułów można zamówić pod adresem:skanowanie@wroclaw.dbp.wroc.pl