Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Namaka és una revista diferent i engrescadora que té un aire esbojarrat i que està destinada als infants del cicle de primària. Ha estat creada a partir de la reflexió i el seu objectiu no és només entretenir i divertir, sinó que també vol aconseguir desenvolupar la creativitat, educar en valors, despertar el sentit crític i fomentar la lectura.


És una publicació trencadora perquè en ella es tracten, amb absoluta normalitat, un munt de temes que en la societat actual encara són controvertits i sobre els quals hi ha diversitat d'opinions. També és una revista inclusiva, i per això a les seves seccions trobem valors que mostren la lluita pels drets humans i exemples de diversitat de persones que formen la societat actual.

Per editar aquesta revista hem comptat amb l'experiències de les professionals que hi ha al darrere de LactApp, la primera app dedicada a la lactància i a la maternitat que resol els dubtes de les mares de manera personalitzada.


No t'encanta aquesta portada? És una il·lustració preciosa i molt divertida de l'Anna Baquero. Segur que al teu alumnat té moltes coses a dir al respecte. Per què no la comenteu a classe?

Algunes orientacions
didàctiques:

Fes una ullada
al quadre original:

Propostes d'activitats
per a fer a l'aula:

Si vols treballar més propostes didàctiques com aquesta, cada setmana pengem un nou recurs gratuït a la nostra web!

En cada revista dediquem unes pàgines a l'ART i seleccionem una obra relacionada amb el tema central de la revista. En aquest cas parlem d'una obra de Rubens que fa referència a la lactànica i a la creació de la Via Làctia. L'Edurne Lacunza interpreta aquesta obra, la converteix en una il·lustració i li dona un toc molt namakià!


Treballant aquesta secció a l'aula, l'alumnat aconseguirà aquests resultats d'aprenentatge:


 • Comprendrà l'estructura d'un text expositiu i n'interpretarà el contingut.
 • Coneixerà diferents tècniques, recursos i materials utilitzats dels diversos llenguatges artístics.
 • Aplicarà correctament les paraules relacionades amb el món de les arts plàstiques.
 • Manifestarà interès per les arts plàstiques.
 • Valorarà la diversitat artística i respectarà els diferents corrents.
 • Oferirà la seva visió sobre l'art i expressarà obertament la seva opinió.Abans de començar, cal explicar que un text expositiu ha d'informar de forma objectiva sobre un tema concret, en aquest cas, relacionat amb el món de l'art, i s'ha de comentar que és per això que moltes de les paraules o mots que hi apareixen pertanyen a aquest camp semàntic. Hem de fer notar les parts de què consta: la presentació, el desenvolupament i la conclusió.


La lectura del text es potdur a terme de diferents maneres: individualment, per parelles, en petits grups... Un cop feta, cal comprovar si l'han entès a partir de preguntes com ara:


 • De què parla el text?
 • Havíeu sentit parlar alguna vegada d'aquest artista?
 • De quin tious d'art es parla?
 • Què opineu sobre aquest tipus d'art? Què us fa pensar així?
 • Quines emocions o sentiments us ha despertat el que heu llegit i observat?
 • Creieu que després de la lectura veureu la seva obra d'una altra manera? Per què?

Ja ha hauràs vist, però aquesta secció és plena de detalls i informació interessant. Segur que et resulta molt fàcil estirar del fil. Perònosaltres t'oferim algunes propostes d'activitats perquè puguis treballar-la a classe.


 • Organitzem una exposició!

Consisteix a realitzar una tasca integrada que tingui com a principal objectiu la cerca d'informació sobre la vida d'un artista, l'expressió artística a la que pertany, la seva obra, la seva contribució a l'art..., i fer una exposició de les dades cercades en un mural. Aquesta propsota permet desenvolupar la intel·ligència visual i espacial, la lingüística i verbal i la personal.

A partir d’aquesta tasca integrada, l’alumnat aconsegueix:

 • Planificar i executar una sèrie d’activitats amb l’objectiu de montar una exposició.

 • Consultar diverses fonts i extreure informació.

 • Exposar un tema.

 • Posar en pràctica la creativitat, el sentit pràctic i el sentit estètic a l’hora de muntar l’exposició.


Procés per dur a terme la tasca


 • Abans de començar, caldrà investigar quins elements formen part d’una exposició: textos explicatius, objectes, obres, imatges…

 • Un cop finalitzada aquesta fase, els infants han de continuar amb el seu procés per tal d’organitzar l’exposició. Per fer-ho, és convenient que segueixin les pautes següents:

 • Cercar la informació sobre els diferents apartats de l’exposició i redactar-ne el contingut (vida personal, professional, obres, etapes, corrent artístic…).

 • Triar imatges que s’inclouran en el mural o panell per fer més entenedora la informació escrita a la que acompanyen.

 • Organitzar la informació escrita i la visual perquè es combinin de manera equilibrada el text i les imatges.

 • Decidir quin títol ha de precedir als diferents àmbits o apartats de l’exposició.

 • Muntar l’exposició a partir de tots els continguts i elements que es disposen.

 • Organitzar l’aula per exposar el treball resultant a tots els equips.


Rutina de pensament 10 VEGADES 2 (OBSERVAR I DESCRIURE)


Per aconseguir fer observacions detallades sobre un objecte, imatge o obra d’art i expressar-les mitjantçant paraules o frases, es proposa aplicar la rutina de pensament, 10 VEGADES 2.


Aquesta rutina és molt adequada quan volem proposar al nostre alumnat que faci descripcions detallades. A partir de la seva aplicació s’aconseguirà millorar l’expressió oral i la capacitat d’observació.


Es demana observar la imatge durant 30 segons. Es deixa viatjar els ulls i la ment amb la intenció que puguin elaborar una llista de deu mots o frases sobre la imatge que han observat. Perquè l’activitat resulti més enriquidora, cal que l’alumnat tingui molt clar que o bé es pot cenyir al que veuen o bé que pot utilitzar la imaginació per concebre unes idees de manera que el resultat sigui el més original i artístic possible.


Un cop escrita la llista, es posa en comú amb la resta dels companys i companyes.


A continuació, es tornen a repetir els passos anteriors, és a dir, es torna a observar la imatge i s’afegeixen deu noves paraules o frases en funció del que han escoltat i que els hagi resultat interessant o enriquidor.


Ens convertim en artistes


A partir de l’observació de l’obra de l’artista protagonista de la secció, demanar a l’alumnat que elabori una proposta artística on les emocions, la imaginació i la percepció sensorial jugui un paper molt destacat. L’activitat por fer-se de manera individual, per parelles, petits grups o el grup classe.


Es poden fer diferents propostes, com:

 • Reproduir l’obra observada utilitzant la mateixa tècnica artística o bé canviant de tècnica.

 • Crear una obra absolutament nova o diferent agafant l’obra de l’artista com a model.


Quan totes les obres han estat elaborades, es poden exposar en un lloc destacat de l’aula o bé de l’escola.

Si t'agrada, comparteix-nos
i ajuda'ns a créixer!

www.revistanamaka.com