Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

Fi de la pobresa

 • Pla d'Actuació de Serveis Socials

Fam zero

 • Pla de Seguretat Alimentària Municipal

Salut i benestar

 • Pla Local de Salut de Manlleu

Ciutats i comunitats sostenibles

 • Pla d'Acció Ciutats Amigues Gent Gran

Igualtat de gènere

 • Pla d'Igualtat de ciutadania de Manlleu

Reducció de les desigualtats

 • Estratègia i Impuls de l'ESS a Manlleu i Osona

 • Pla de dinamització dels Polígons de Manlleu

Indústria, innovació i infraestructures

Energia neta i assequible

Treball digne i creixement econòmic

 • Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

 • Pla d'Acció de Desenvolupament Econòmic Local

Consum i producció responsables

 • Pla Local de Prevenció de Residus

 • Pla d'Actuació de Mandat (PAM)

 • Planejament Urbanístic (POUM)

 • Pla de Convivència de Manlleu

 • Pla de Protecció Civil

 • Pla Local de l'Habitatge

 • Pla Local de Seguretat Viària

 • Pla de Foment de l'Emprenedoria Juvenil

 • Projecte d'innovació en el desenvolupament local

 • Pla de Prevenció de Drogodependències (Pla ATERRA)

 • Pla Local de Joves

 • Pla intern d'igualtat dona-home de l'Ajuntament

A quins ODS contribueixen els Plans de l'Ajuntament de Manlleu?

Agenda2030Manlleu@manlleu.cat

manlleu.cat/Agenda2030

 • Impuls Comunitat Energètica Local (Manlleu Energia)

Educació de qualitat

 • Pla de prevenció i atenció a l'absentisme i l'abandonament escolar a Manlleu

 • Pla Educatiu d'Entorn

Pau, justícia i institucions sòlides

Acció Climàtica

 • Pla d'Integritat i de Mesures Antifrau

 • Pla de contingència per fer front al COVID-19 a Manlleu