Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

pORTES OBERTES

pROGRAMA DIPLOMA

Institut L'Alzina

què és l'IB?

currÍculum

avaluació dp

requisits accés

programa

currÍculum científic tecnològic

avaluació lomloe

procés selecció

equip dp

currÍculum social

cost/marc horari

LA veu dels estudiants

ÍNDEX

EQUIP DEL PD

Institut L'Alzina

Esther Sobré

Llengua A Literatura

Cristina Sánchez-Guijaldo

Llengua A Literatura

Laura Serrano
Llengua B Anglès

Domènec Ribot

Història

Raquel Flix
Gestió Empresarial

Anna Cabré

Biologia

Montse Solsona

Química

Marga Gavilán

Física

Óscar Sagués

CAS

Raquel Martin

Teoria del Coneixement

Anna Castelló

Monografia
Biblioteca

Ferran Puig
Matemàtiques

Verònica Escurriol

Biologia

Laura Julvé
Orientadora

què és l'ib?

 • Enfocament competencial.

 • Paper actiu de l’alumnat.

 • Activitats d’experimentació, d'investigació, de discussió.

 • Formar joves compromesos amb el seu entorn proper i amb el món per tal de millorar-lo.

 • L'alumnat de l'IB es caracteritza per ser:

bon comunicador, reflexiu i amb pensament crític, solidari, autònom, amb curiositat i voluntat d’indagació, informat, resilient i íntegre.

LOMLOE I PROGRAMA DEL DIPLOMA

Exigència i dedicació

Acompanyament acadèmic i emocional de l’alumnat

Acompanyament de les famílies

Grup integrat en la vida del centre

CURRÍCULUM DP

6 grups d’assignatures:
 • G1: Estudis de llengua i literatura
 • G2: Adquisició de llengües
 • G3: Individus i societats
 • G4: Ciències
 • G5: Matemàtiques
 • G6: Art o grups anteriors

3NM (150h) + 3NS (240h)

3 matèries troncals
 • Teoria del Coneixement
 • CAS
 • Monografia
CURRÍCULUM DP I LOMLOE CIENTÍFIC TECNOLÒGIC


SOCIA

CURRÍCULUM DP I LOMLOE SOCIAL

AVALUACIÓ DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA

Totes les assignatures es qualifiquen de l’1 al 7. (6*7= 42).

Monografia i Teoria del Coneixement s’avaluen amb un màxim de 3 punts.

Mínim per obtenir el DP 24 punts + Apte en CAS

Puntuació màxima 45.

Avaluació interna (20-25%): presentacions orals, entrevistes, exploracions, pràctiques. Correcció interna moderada per l'IB.

Avaluació externa (75-80%): assajos, tests, interpretacions. Maig del segon any. Correcció externa.

AVALUACIÓ LOMLOE


 • 3 trimestres per curs, informes trimestrals
 • Treball de Recerca (Monografia)
 • PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

CONVALIDACIÓ UNED

Hi ha la possibiltat de realitzar la convalidació de les matèries de la fase general a través de la UNED, però és complex. S'ha de pagar i pot comportar problemes. És per això, que és molt recomanable que l'alumnat es presenti a les PAU.

COST DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA

En concepte de material fungible. Es paga en el moment de formalitzar la matrícula.

90€ quota mensual

Aquesta quota serveix per pagar la correcció dels exàmens d’avaluació externa i les taxes de participació del centre a l’IB.

L’alumnat que cursi el Programa del Diploma haurà d’assumir les següents despeses:

90€ quota única anual

08

MARC HORARI

 • Dilluns a divendres: de 8 a 14:30 h
 • Dimarts tarda: 15:30 a 17:30 h
 • Dinar: de 14:30 a 15:30 h. Espai ampli amb font d'aigua i microones.

Mínim de 8 de mitjana de 1r a 3r d'ESO

Publicació admessos

REQUISITS D’ACCÉS

Prova de Català (comprensió lectora, expressió escrita i pensament crític) i prova de matemàtiques

Entrevista personal

PROCÉS SELECTIU I CALENDARI

 • Preinscripció a les proves: de l’1 al 12 de març de 2022
 • Proves d’ingrés: dissabte 19 de març de 2022 (contingència: dimecres 30 de març).

07

- DNI i fotocòpia
- Expedient amb la nota mitjana
- Fotografia a color
- Certificat d’anglès (si s’escau)
- Carta de motivació

 • Publicació d’aspirants: l'1 d'abril de 2022
 • Entrevistes personals: del 4 al 20 d'abril, aproximadament
 • Resolució amb el llistat definitiu d’admesos: 22 d'abril de 2022
 • Preinscripció al centre: final de maig
 • Matrícula: principis de juliol


LA VEU DELS

ESTUDIANTS

UN RECORREGUT PER L'ALZINA

Moltes gràcies per la vostra atenció

ib.alzina.cat

Ens podeu contactar a ib@alzina.cat