Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

E8 ADVENT CALENDAR

A quick revision for the exam

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

1st December

Plural
How many ________ (bombek) are there on your Christmas tree?
There are 9 _______ (reniferów) in Santa's team.

Countable/ uncountable
(Ile śniegu) ________ is it in your city in winter?
Ile potraw __________ are there on the table on Christmas Eve.

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

2nd December

To be / Have got / can

Describe Santa Claus and his wife.
Use verbs: to be / have got / can

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

3rd December

Present simple

Santa Claus _______ (nigdy nie wstaje) at 6 a.m on Christmas Day because he _________ (jest zawsze zmęczony) after a long hard-working night.
(Co piją Elfy)________ for supper?

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

4th December

Present continuous

Nine reindeer ________ (jedzą sianko) and carrots now because _______ (one się przygotowują) for Christmas night.
(Czy Olaf spotyka się) ________ Elza tonight?

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

5th December

Present perfect
How many presents ________ (you/buy) so far?
I _________ (nie ubrałem) the Christmas tree yet.
My sister _____ (zjadła) all the cookies.

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

6th December

Past simple
Last Christmas my grandma _______ (nie ugotowała) beetroot soup.
(Czy poszedłeś) __________ to the midnight mass last Christmas.
We _____ (nie przygotowaliśmy) any herrings for supper becuase nobody eats them.

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

7th December

Past continuous
We _______ (make/a snowman) when we saw a shooting star.
I stranger came to our house while _______ ( jedliśmy kolację)

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

8th December

Articles a/an/the

There is _____ snowman in the garden. ____ snowman has ___ hat and ____ carrot nose. ____hat is black and ___ carrot nose is dirty.

I love getting ______ presents for ____ Christmas.

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

9th December

Future simple

Maybe next year we _________(spędzimy) Christmas in a hot and sunny country.
Mum, _______ (kupisz mi) a new dress for a New Year’s party?

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

10th December

To be going to

Be careful! You / damage the star for a Christmas tree!
Gdzie zamierzasz iść ______ for a New year’s party this year?

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

11th December

O conditional
[translate]
If you are polite you _________ (dostajesz prezenty od Mikołaja.)
(Kiedy pierwsza gwiazdka jest na niebie) we can start our Christmas Eve supper.

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

12th December

1st conditional

If I save enough money _____ (kupię nowy samochów w nowym roku).
I will rest on Boxing day ____ (jeśli moja rodzina odwiedzi mnie w 1 dzień świąt).

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

13th December
Possessive pronoun & adjectives & adverbs

Excuse me, the box you have just taken is my/mine.
I love the jacket of your/yours.
He must remember to take our/ours coats to the hall.

Take these plates to the dining-room _____ (ostrożnie).
He was driving _____ (szybko) to get home ____(tak szybko jak to możliwe).

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

14th December

Yourself or each other

My sister is very independent and she baked gingerbread cookies ________ (sama)

When we meet on Christmas Eve we always give presents ________ (sobie nawzajem)

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

15th December

prepositions

There are lots of presents _____ (pod choinka).
Are there any Christmas cards _____ (na kominku?)
____ (wieczorem) we often sing carols.
We are sitting at the table ____ (za 15 minut)

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

16th December

Gerund or infinitive
I avoid ______ (jedzenia pierniczków) during the year so that I can eat lots of them at Christmas.

(Czy chciałbyć iść)_____ for a walk after dinner?
I promise / be / nice / next year.
You / mind / help / pack the presents?

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

17th December

Passive voice

Choinka jest dekorowana co roku.
Światełka nie były naprawione w zeszłym roku.
Czy prezenty będą kupowane w przyszłym roku?

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

18th December

relative clauses

This is the house ____ I used to spend Christmas when I was a child.
My friend, ____ visited me yesterday, gave me a present.
The book, ____ I bought last week, was very boring.
I don’t understand ____ we can’t go to the New Year’s Eve Party

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

19th December

Questions

Co robisz w 2 dzień świąt?
Kiedy lecisz na ferie zimowe?
Gdzie spędzasz Wigilię?
Kto gotuje dania na Wigilię?
O której poszedłeś spać w zeszłym roku w Sylwestra?

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

20th December

Comperative superlative

This is _________ (najwyższa choinka) I have ever seen.
This is ________(najsmaczniejszy serniczek) I have ever eaten.

My present / good/ you.
Ever year there are ______ (coraz więcej) gifts under the Christmas tree.

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

21st December

Such a / what an …

It’s such a / so woderful present.
What a/an amazing idea for the party!
I think this wrapping paper is such / so beautiful.

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

22nd December

Modal verbs

Podasz mi sól, proszę?
Nie wolno tego jeść! It’s for Christmas.
(Nie powinieneś wydawać) ______ so much money for Christmas presents.
(Czy ty musisz) _______ go to work on Christmas Eve?

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

23rd December

Indirect questions

Can you tell me _________ (czy kupujesz więcej prezentów w tym roku?

Do you know _________ (jak usmażyć pysznego karpia?)

www.tie24.pl

E8 ADVENT CALENDAR

24th December

Too / enough

You didn’t add ________ (wystarczająco dużo soli) to the salad.
There is _________ (zbyt dużo soli) in mushroom soup.

www.tie24.pl