Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

2

3

7

8

9

5

13

14

17

18

19

20

21

Kalendarz adwentowy 2021

2021-12-01T00:00:01

2021-12-08T00:00:01

2021-12-06T00:00:01

2021-12-16T00:00:01

2021-12-04T00:00:01

22

4

2021-12-02T00:00:01

2021-12-20T00:00:01

6

2021-12-18T00:00:01

16

2021-12-10T00:00:01

12

2021-12-09T00:00:01

2021-12-03T00:00:01

2021-12-24T00:00:01

2021-12-14T00:00:01

2021-12-05T00:00:01

2021-12-19T00:00:01

2021-12-23T00:00:01

2021-12-13T00:00:01

2021-12-07T00:00:01

2021-12-21T00:00:01

2021-12-15T00:00:01

2021-12-11T00:00:01

2021-12-12T00:00:01

10

2021-12-17T00:00:01

11

2021-12-22T00:00:01

... z pocztówką i wierszem

1

15

24

23

2

3

7

8

9

5

13

14

17

18

19

20

21

Kalendarz adwentowy 2021

22

4

6

16

12

10

11

... z pocztówką i wierszem

1

15

24

23

2021-12-09T00:00:01

2021-12-02T00:00:01

2021-12-07T00:00:01

2021-12-19T00:00:01

2021-12-18T00:00:01

2021-12-15T00:00:01

2021-12-03T00:00:01

2021-12-21T00:00:01

2021-12-10T00:00:01

2021-12-05T00:00:01

2021-12-04T00:00:01

2021-12-20T00:00:01

2021-12-16T00:00:01

2021-12-13T00:00:01

2021-12-08T00:00:01

2021-12-14T00:00:01

2021-12-12T00:00:01

2021-12-23T00:00:01

2021-12-01T13:17:01

2021-12-11T00:00:01

2021-12-17T00:00:01

2021-12-24T00:00:01

2021-12-22T00:00:01

2021-12-06T00:00:01

2021-12-01T00:00:01

2021-12-08T00:00:01

2021-12-06T00:00:01

2021-12-16T00:00:01

2021-12-04T00:00:01

2021-12-02T00:00:01

2021-12-20T00:00:01

2021-12-18T00:00:01

2021-12-10T00:00:01

2021-12-09T00:00:01

2021-12-03T00:00:01

2021-12-24T00:00:01

2021-12-14T00:00:01

2021-12-05T00:00:01

2021-12-19T00:00:01

2021-12-23T00:00:01

2021-12-13T00:00:01

2021-12-07T00:00:01

2021-12-21T00:00:01

2021-12-15T00:00:01

2021-12-11T00:00:01

2021-12-12T00:00:01

2021-12-17T00:00:01

2021-12-22T00:00:01

06

17

11

07

12

15

04

14

03

13

08

21

24

10

19

25

02

09

01

22

18

20

23

05

16

version 1.1

przykład kalendarza adwentowego...

Guichet

2020-12-01T00:00:01

2020-12-06T00:00:01

2020-12-07T00:00:01

2020-1211T00:00:01

2020-12-12T00:00:01

2020-12-16T00:00:01

2020-12-17T00:00:01

2020-12-03T00:00:01

2020-12-05T00:00:01

2020-12-13T00:00:01

2020-12-14T00:00:01

2020-12-15T00:00:01

2020-12-18T00:00:01

2020-12-19T00:00:01

2020-12-20T00:00:01

2020-12-25T00:00:01

2020-12-24T00:00:01

2020-12-23T00:00:01

2020-12-22T00:00:01

2020-12-21T00:00:01

2020-12-08T00:00:01

2020-12-09T00:00:01

2020-12-10T00:00:01

2020-12-04T00:00:01

2020-12-02T00:00:01

C'EST LE 21

C'EST LE 22

C'EST LE 23

C'EST LE 24

C'EST NOËL !

C'EST LE 16

C'EST LE 17

C'EST LE 18

C'EST LE 19

C'EST LE 20

C'EST LE 11

C'EST LE 12

C'EST LE 13

C'EST LE 14

C'EST LE 15

C'EST LE 06

C'EST LE 07

C'EST LE 08

C'EST LE 09

C'EST LE 10

C'EST LE 01

C'EST LE 02

C'EST LE 03

C'EST LE 04

C'EST LE 05

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Ktoś miłowany tu przyjdzie – dobre obejmą nas ręce I będą nasze uśmiechy srebrnym błękitem dziecięce. Ktoś miłowany nam powie: Tęsknotą waszą zakwitnę, Ponad srebrnymi łodziami ujrzycie żagle błękitne. Gwiazdy melodią zaszumią, struny się dźwiękiem rozprzędą. Będziemy sami dźwiękami i tą błękitną kolędą.

Jan Pietrzycki - “Błękitna kolęda”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

I porodziła Syna w betlejemskiej stajence, wybiła, wybiła godzina radość, radość nic więcej. Trzej królowie w purpurze mirrą, kadzidłem i złotem hołdują, adorują, służą jak nigdy przedtem ani potem.

Bronisław Przyłuski

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Źródło obrazu:Polona

Ziemio, ziemiątko, Nocą nad łóżkiem Świecisz i krążysz Różowym jabłuszkiem. Sny wyogromniały, Ziemio, zieminko, Wszechświat stał w pokoju Świąteczną choinką.

Ziemio, ziemeczko,Dróżki gwiaździste Po gałązkach błyskały Mlekiem wieczystem. Trzaskały świeczki, Świerkowe świerszcze, Anioł zaniemówił Najpiękniejszym wierszem.

Julian Tuwim - “Choinka”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Zanim gwiazdy nad gwałtowną ziemię po zmarzniętych gościńcach wzejdą, ze wszystkim i ze wszystkimi podzielmy się kolędą (…) Niech w niej będzie o ubóstwie chatki, o jej ścianach poczciwych (wbrew sękom) - o Jasności powierzonej rękom młodej Matki.

Tadeusz Chrzanowski – “Przed kolędą”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Święty Mikołaj w niebie siedzi, I w chwale boskiej jasno świeci; Lecz siwą głowę z dawna biedzi, Z czem ma na ziemię zejść do dzieci, Do których schodzi on czasami, Z błogosławieństwem i z darami.

Władysław Bełza - “Święty Mikołaj, patron dzieci”

Źródło obrazu:PolonaTekst:Poezja-polska.com

I szli, jechali – przez pustynne piaski Dary swe niosąc - owoce rozmyślań, I zawsze gwiazdy wiodły ich swym blaskiem. A gdy musieli głów majestat schylać, Aby przestąpić próg niziutkiej stajni, Pojęli - że są w pełni wysłuchani. Że tu – gdzie drżąca na sianie Dziecina, Wszystko się kończy - i wszystko zaczyna.

Krystyna Konarska-Łosiowa - “Trzej królowie”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Śpieszcie się, cieszcie się: już się w Betlejemie Bóg z ręki Panienki zstąpił na ziemię.

Z pieśni cerkiewnych

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Jeden anioł liczy minuty,drugi anioł do niego przykuty, trzeci hymn wesoły poczyna, że to pierwsza wieków godzina ludziom w darze na zegarze od Bożego Syna.

Kazimiera Iłłakowiczówna - “Z pastorałki”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Grom, błyskawica! Stań się, stało: Matką dziewica, Bóg ciało!

Adam Mickiewicz

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej, Stało się - między ludzi wszedł Mistrz – Wiekuisty I do historii, która wielkich zdarzeń czeka. Dołączył bijografię każdego człowieka, Do epoki - dzień każdy, każdą dnia godzinę, A do słów umiejętnych - wnętrzną słów przyczynę, To jest: intencję serca...

Cyprian Kamil Norwid

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Szopka nasza, szopka złota, Skąd Ci tak cudna robota, Skoroś Boga w się zwabiła, W nieboś się nam obróciła.

Henryk Chełchowski

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Wśród nocnej ciszy gwiazda o skrzydłach z promieni - Matka na sercu kołysze Odkupiciela ziemi.

Jerzy Kierst - “Kolęda”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Kołysko mała drzewo lipowe, rozkołysałaś ciało ze słowem. (...)Twych dziejów nie wiem schylona nisko szumiąca drzewem Boża kołysko.

Konrad Hel - “Kołysanka”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Pod serwetą wonna warstwa siana, Na serwecie opłatków książeczka - Znów cię widzę, chałupo kochana, Chłopska chato, znana mi od dziecka. Ze stodoły weź, ojcze, snop żytaI tu w kącie jak co roku postaw. Niech zadzwoni, niech do nas zawita Święta Wilia, po dawnemu prosta.

Stanisław Ciesielczuk - “Wigilia”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Przy wigilijnym stole, Łamiąc opłatek święty, Pomnijcie, że dzień ten radosny W miłości jest poczęty.

Jan Kasprowicz - “Przy wigilijnym stole”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Choinko moja, blaskiem marzeń złota, Ze wszystkich świateł, co na tobie płoną. Jedno, jedyne z gałązką zieloną Zachowaj ty mi na resztę żywota!...

Marian Gawalewicz - “Choina”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Śpi jeszcze senne Dziecię promienne W ciszy ubogiej strzechy; Na licach białych, Na ustach małych Migają się uśmiechy. Jako w kościele, Choć ludzi wiele, Cisza pobożna wieje; Oczy się roszą, Dusze się wznoszą, Płyną w serca nadzieje.

Teofil Lenartowicz - “Mizerna cicha”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Antologia poezji wigilijnej" / Jerzy Fryckowski. Warszawa, 1995.

W niziuchnej chatce Dziecina kochana na świat ten przyszła... Śród słomy i siana w żłobku leżało kwiląc Dziecię święte w obliczu nieba nagie i zmarznięte... śnieg je przysypał chcąc pokryć niedolę... Któż był nędzniejszy nad owo pacholę?

Maciej Kazimierz Sarbiewski - “O nowonarodzonym Dzieciątku Jezus”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Biały obrus. Opłatki białe. Mroźny zachwyt okna oniemił. Szron zaklęty w blaski świetliste różowieje, skrzy się i mieni w bzów okiściach, w paproci listkach. Na choince potop śliczności (...)Buzie dzieciąt - aniołki w blaskach. Pierwsza gwiazda zabłysła. Wilia. W imię Ojca i Syna!...Wilia!

Stanisław Młodożeniec - “Wilia”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Spójrzcie, jak pierzchają cienie! Płynie Boże Narodzenie! W purpurze, w złocie, w lazurze Anioł dmie w trąbę na chmurze; radość, radość niedaleko, radość, co pychę uśmierca... “Jezu cichy i pokornego serca, Uczyń serca nasze według serca Twego".

Konstanty Ildefons Gałczyński

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

Wzeszłaś, gwiazdko! Betlejemska gwiazdo! I znów serce zabiło pragnieniem... Myśl w rodzinne uleciała gniazdo, Drogie kąty objęła wspomnieniem.

Kazimierz Laskowski - “Choinka”

Źródło obrazu:PolonaTekst:"Boże Narodzenie : antologia poezji polskiej" / opracowanie Andrzej Jastrzębski i Antoni Podsiad. Warszawa, 1961.

,