Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

4

6

8

11

13

14

16

18

19

20

21

23

24

KALENDARZ ADWENTOWY

2023

22

10

9

Opracowała: Jolanta Majkowska

2023-12-05T00:00:01

2023-12-04T00:00:01

2023-12-06T00:00:01

2023-12-08T00:00:01

2023-12-09T00:00:01

2023-12-10T00:00:01

2023-12-11T00:00:01

2023-12-13T00:00:01

2023-12-14T00:00:01

2023-12-16T00:00:01

2023-12-15T00:00:01

2023-12-17T00:00:01

2023-12-18T00:00:01

2023-12-19T00:00:01

2023-12-20T00:00:01

2023-12-21T00:00:01

2023-12-22T00:00:01

2023-12-23T00:00:0 1

2023-12-03T00:00:01

7

1

2023-12-01T00:00:01

2023-12-07T00:00:01

2023-12-12T00:00:01

2

2023-12-02T00:00:01

2023-12-24T00:00:0 1

1.12.2023

ZADANIE 1

Pokoloruj ilustrację i opisz ją w 10 zdaniach.

2.12.2023

ZADANIE 2

Znajdź ukryte w wykreślance słowa i napisz zaproszenie na rodzinną uroczystaść dla bliskiej osoby. Skorzystaj z podpowiedzi i sprawdź jakie, elementy musi zawierać zaproszenie.

3.12.2023

ZADANIE 3

Wybierz z planszy 5 symboli świąt Bożego Narodzenia i ułóż z nimi 5 zdań. Pamiętaj o wielkiej literze i kropce.

4.12.2023

ZADANIE 4

Kliknij w link i zbuduj bałwanka. Odmień rzeczownik ,,bałwan" przez przypadki

Link

5.12.2023

ZADANIE 5

Kliknij w link i ułóż puzzle. Policz prezenty i zapisz ich liczbę w prezentacji.

Link

6..12.2023

ZADANIE 6

Uzupełnij list do Świętego Mikołaja, dodane wyrazy zapisz w prezentacji.

7.12.2023

ZADANIE 7

Wybierz kategorię Pictures i uzupełnij symetryczny obraz świątecznych ilustracji. Nazwij 6 spośród nich i określ ich rodzaj.

Link

8.12.2022

ZADANIE 8

Odpowiedz na pytania pełnym zdaniem. Odpowiedzi zapisz w prezentacji.

Link

9.12.2023

ZADANIE 9

Wykonaj zadania z elfem i opisz go pięcioma przymiotnikami.

Link

10.12.2030

ZADANIE 10

Udekoruj choinkę i opisz ją w 5 zdaniach.

Link

11.12.2023

ZADANIE 11

Wybierz pięć przedmiotów z gry, nazwij je i zapisz w precentacji. Następnie określ liczbę liter i głosek.

Link

12.12.2023

ZADANIE 12

Ułóż puzzle i napisz w jednym zdaniu, co znajduje się na ilustracji.

Link

13.12.2023

ZADANIE 13

Znajdź 7 elementów, którymi różnią się ilustracje i zapisz je w prezentacji. 7

14.12.2023

ZADANIE 14

Znajdź Świętego Mikołaja i opisz go w trzech zdaniach.

Link

15.12.2023

ZADANIE 15

Ubierz choinkę. Policz ozdoby, ich liczbę zapisz słownie w prezentacji.

Link

16.12.2023

ZADANIE 16

Udekoruj chatkę, policz poszczególne ozdoby i zapisz słownie ich liczbę.

Link

18.12.2023

ZADANIE 18

Przygotuj świąteczne pierniczki i opisz je w trzech zdaniach.

Link

19.12.2023

ZADANIE 19

Renifery zapomniały o prezencie dla ŚwiętegoMikołaja, narysuj coś, co zainspiruje renifery i dodaj informację do prezentacji.

Link

20.12.2023

ZADANIE 20

Wylosuj 4 obrazki i zapisz jaką tradycję świąteczną symbolizują.

Link

20.12.2023

ZADANIE 20

Znajdź ukryte słowa tradycji związanych z Wigilią i zapisz w prezentacji te, które kultywowane są w Twoim domu.

Link

20.12.2023

ZADANIE 20

Wykonaj zadanie i zapisz wyrazy w prezentacji.

Link

SUDOKU

Uzupełnij sudoku, zapisz rzeczowniki umieszczone na planszy i określ ich rodzaj.

SUDOKU

Uzupełnij sudoku, zapisz rzeczowniki umieszczone na planszy i określ ich rodzaj.