Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

VOLUNTARIAT

FORMACIÓ

MATERIALS

TEMPORITZACIÓ

ACTIVITATS FORA DE LA CLASSE

ROBÒTICA

OBJECTIUS CURRICULARS

1

2

5

6

3

4

  • Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.

  • Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que fan, aprendre la millor forma d’utilitzar-los i controlar-los i entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.

  • Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar-ne la idoneïtat.

  • Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes operatius i els progra- mes informàtics adients per a la resolució d’un problema concret o per a la representació i disseny d’objectes o processos.

7

  • Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució que ha de passar per la recerca d’informació, el disseny, la planificació, el desenvolupament i l’avaluació d’aquesta solució.

  • Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una solució correcta, tenint en compte criteris d’estalvi de recursos i respecte pel medi ambient i seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials.

Conèixer màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. Elements mecànics i elèctrics necessaris per al seu moviment. Disseny, construcció i programació de robots. Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg de la història.

C. INFANTIL

C. MITJÀ

C. INICIAL

C. SUPERIOR

ESO

Bee bots

C. INFANTIL

cubet0

code

C. INICIAL

lego we do

code

probot

C. MITJÀ

lego spyke prime

scratch

C. SUPERIOR

robòtica

Arduino amb el programari arduinoblocks

tecnología

lego spyke prime

impressió 3d

ESO

FIRA ROBOLOT

JORNADES CULTURALS

MATINALS

C. INFANTIL

SITUACIÓ PANDÈMIA

SITUACIÓ POST-PANDÈMIA

C. INICIAL

C. MITJÀ

C. SUPERIOR

ESO

BEE BOTS

BEE BOTS

CUBETO

1r A: 9-10h, dimecres
1r B: 9-10h, dijous

2n A: 11:30 - 12: 30h, dimecres
2n B: 10-11h, dimecres

CUBETO

I CODE

3r A:
3r B:
4rt A: divendres tarda
4rt B: dilluns tarda

A les hores de plàstica.

Mentre uns fan Innovamat, els altres fan Cubeto.

1 sessió abans de Setmana Santa i una altra després.

LEGO SPYKE PRIME

5è A: divendres tarda
5è B: dimecres després del pati
6è A i B: dimarts després del pati

2n trimestre: 2 sessions. 3r trimestre: 2 sessions.

LEGO SPYKE PRIME

LEGO SPYKE PRIME

ARDUINO

A tecnología.

Optativa trimestral a 3r.

A tecnología.

dinamització de 3r Eso al professorat

Els alumnes de 4rt eso
ensenyen
lego skype
als de 6è de primària