Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

PARADIGMA
DE SUPORTS

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

CONCEPTUALITZACIÓ

MODEL de
QUALITAT DE VIDA


RESPOSTA educativa de L'ALUMNAT AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL


La noció actual de Discapacitat Intel·lectual centra l’atenció en les limitacions del funcionament individual dintre d’un context social. Des d’aquest plantejament, es concep a l'alumnat en situació de vulnerabilitat com aquell que experimenta un desajustament intens i persistent, resultat de la interacció entre les seues competències personals i les demandes ambientals, que poden comportar unes necessitats extraordinàries (Schalock et al., 2010)
Aquestes necessitats constitueixen barreres per a l'accés, la participació, l'aprenentatge i el desenvolupament de l'alumnat, i la seua identificació és clau per a planificar suports que reduïsquen els desajustaments viscuts (Amor, 2019)

model DE qualitat de vida

Estat desitjat de benestar personal

+

+

+

INSTRUMENTS

DIMENSIONS

BIBLIOGRAFiA

https://sid-inico.usal.es/documentacion/escala-kidslife/

https://sid-inico.usal.es/documentacion/escala-kidslife-down-evaluacion-de-la-calidad-de-vida-de-ninos-y-adolescentes-con-sindrome-de-down/

https://sid-inico.usal.es/documentacion/escala-kidslife-tea-evaluacion-de-la-calidad-de-vida-de-ninos-y-adolescentes-con-trastorno-del-espectro-del-autismo-y-discapacidad-intelectual/Model centrat en el desenvolupament global de l'estudiant com a criteri per a definir programes i avaluar resultats. Aquest model tracta de superar la visió de l'educació com a aprenentatge curricular, centrant-se en els resultats personals de l'estudiant en l'aula, el centre i la comunitat. Es concebeix com un estat desitjat de benestar personal que incorpora elements objectius i subjectius, que està influït per factors personals i ambientals (i per la seua interacció), té propietats universals lligades a la cultura, i és multidimensional. (Schalok i Verdugo, 2002)


PARADIGMA DE SUPORTS

Model socioecològic
de la discapacitat basat en les fortaleses

+

+

+

INTENSITAT

SUPORTS

ESCALA
SIS-C

És un instrument d'avaluació nou i únic en la línia de la nova definició socioecològica de DONÍ (2002/2010) . Està Dissenyat per a determinar el patró i la intensitat de les necessitats de suport d'un adult, elaborar un pla de suports centrat en la persona que permeta que la persona porte una vida independent i normalitzada en la societat.

RECURSOS I FORMACIÓ

FREQÜÈNCIA

Amb quina freqüència esta persona necessita un suport que, una altra persona amb funcionament típic, no necessitaria per a participar en una activitat?


TEMPS DE SUPORT

La intenció és estimar el temps acumulatiu total per a proporcionar el suport necessari.


TIPUS DE SUPORT

Naturalesa del suport que altres haurien de proporcionar-li a la persona perquè ell o ella tinguera èxit en dita activitat.

GUIA

https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/libro-apoyos-2030-un-viaje-para-avanzar-hacia-apoyos-personalizados-y-en-comunidad/AUTOFORMACIÓ


https://www.plenainclusion.org/formacion/cursos/curso-de-autoformacion-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollo/

https://www.plenainclusion.org/formacion/cursos/curso-de-autoformacion-apoyo-activo/

https://www.plenainclusion.org/agenda/archivo/congreso-de-asistencia-personal-de-plena-inclusion/https://sid-inico.usal.es/documentacion/escala-sis-c/
Es defineix com el patró i intensitat de suport requerit per l'estudiant per a participar satisfactòriament en aquells contextos i activitats en què participen la resta de companys. Estes necessitats es veuen mediades per característiques personals i ambientals. Des d'este paradigma allò més important és identificar la magnitud del desajust, determinar i potenciar les fortaleses de l'alumnat. Així mateix, ens aporta metodologies de treball i ferramentes que faciliten el procés d'avaluació i planificació de suports, configurant així els Plans d'Actuació Personalitzats.

Planificació centrada en la persona

La PCP ha estat definida com una metodologia facilitadora perquè la pròpia persona, sobre la base de la seva història, capacitats i desitjos, planifique les metes que vol aconseguir per a millorar la seua vida. Persegueix empoderar a la persona per a prendre decisions i definir la vida que vol tindre i com aconseguir-la.

Suport conductual positiu

Persegueix crear ambients on la persona es senta bé i es donen les condicions perquè puga comunicar-se i relacionar-se de manera positiva.

currículum multinivell

Estratègia que s'utilitza per a ensenyar uns mateixos conceptes, en una aula diversa, mitjançant experiències d'aprenentatge compartides en un entorn que genera benestar personal.

disseny universal d'aprenentaTge

És un mètode per a l'ensenyament basat en la investigació i la pràctica educativa que estableix un marc per al disseny flexible del currículum i els seus diferents components (objectius, continguts, metodologia, materials, avaluació i organització) per a crear contextos inclusius d'aprenentatge en els quals tots els estudiants puguen aprendre.

ACCESSIBILITAT COGNITIVA

L’accessibilitat cognitiva és un dret que exigeix que els entorns oferisquen la informació per moure's en ells sense discriminació per raons d'edat, idioma, capacitats cognitives, etc. És la característica dels elements que ajuda a millorar la comprensió de les persones i aquells requisits dels quals ha de disposar l’entorn perquè qualsevol persona puga comprendre'l de manera eficaç. Aquesta característica pot ser aplicada a qualsevol producte, servei, lloc, objecte o instrument.

ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Guies

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/bp-planificacion-centrada-persona.pdf

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/guia_planificacion_plena_inclusion_completob.pdf

d72f32af-fd32-4f7c-864d-247ca25bee3b (1251×725) (gva.es)Web

https://www.miradasdeapoyo.org/acierta/loggined.do;jsessionid=465051E645AF2C6574B2A60EF07F9369


Guies


https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/accesibilidad-cognitiva-en-los-centros-educativos/


2551-Information for all-ES-10_Layout 2 (plenainclusion.org)


FEVAS-15 (plenainclusionclm.org)


Guia_Accessibilitat_Digital_Inclusio_Educativa_2020.pdfGuies

93145518-6acf-4af4-a5f6-20da1fbe2912 (354×500) (gva.es)


Web

https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/es/dua-a-2/


Autoformació

https://www.plenainclusion.org/formacion/cursos/curso-de-autoformacion-diseno-universal-de-aprendizaje-dua/

Guies

https://meet.google.com/jhf-ogaj-ugh

https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/180102

https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO6644/apoyo_conductual_positivo.pdf


Autoformació

https://www.plenainclusion.org/formacion/cursos/curso-de-autoformacion-sensibilizacion-en-apoyo-conductual-positivo/

Guies

Cuadernos de Buenas Prácticas: Hacia la puesta en marcha del currículo multinivel (Cuaderno 1) - Plena inclusión (plenainclusion.org)AutoFormació

https://www.plenainclusion.org/formacion/cursos/curso-de-autoformacion-curriculo-multinivel-recursos-para-ensenar-en-un-aula-heterogenea/

Curso de Autoformación Educación inclusiva - Plena inclusión (plenainclusion.org)


NOVETATS

FORMACIÓ

MOLTES GRÀCIES!

UEO XÀTIVA

Vídeo de sensibilització 3 de desembre
Dia Internacional de les persones amb Discapacitat