Want to make creations as awesome as this one?

Učenici će naučiti evolutivnu raznovrsnost organa za izlučivanje kod životinja

More creations to inspire you

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

Transcript

Organi za izlučivanje u životinjskom carstvu

cevčice koje se ulivaju u crevo

insekti

cevčice koje se prazne van tela

Člankoviti Crvi

izlučuju celom površinom tela

Sunđeri

antenalne žlezde

RAKOVI

bubrezi

KIČMENJACI

bubreziInsekti imaju cevčice koje se ulivaju u crevo.

Tela člankovitih crva su sastavljena iz velikog broja članaka ili prstenova koji se nižu jedan za drugim. Člankovitim crvima pripadaju kišne gliste. Štetne materije se sakupljaju u razgranatim cevčicama koje se prazne u spoljšnju sredinu preko otvora na bokovima tela.

Sunđeri su najjednostavnije životinje. Žive u vodi, pričvršćeni za podlogu Nemaju tkiva, ni organe. Štetne materije izlučuju preko površine tela.Kod rakova se u osnovi antena (dugačkih nastavaka na glavi na kojima su lokalizovana čula- dodira, mirisa, ukusa, ravnoteže ) nalaze se antenalne žlezde - zelene žlezde koje služe za izlučivanje.


U kičmenjake se ubrajaju ribe,vodozemci, gmizavci, ptice i sisari.

Kičmenjaci izbacuju vodu sa nepotrebnim supstancama preko bubrega.

Ribe to čine i preko škrga.

Neki kičmenjaci umesto mokraćne cevi imaju kloaku. Kloaka je zadnji deo creva u koji se ulivaju i kanali za izlučivanje i razmnožavanje.

Kloaka je prisutna kod vodozemaca, gmizavaca i ptica.