Want to make creations as awesome as this one?

Wykaz artykułów z bazy Edukacja

More creations to inspire you

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

PRAWA DZIECKA

zestawienie bibliograficzne

Jestem dzieckiem
i znam swoje prawa

Prawo do wolności

Jak uczyć, szanując prawa dziecka?

O Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Prawa dzieci
z niepełno-
sprawnością
w Polsce

Children’s Participation: A Journey Still Unfolding

Dziecko i ochrona jego praw w rumuńskim systemie prawnym

Kolaż Korczakowski, czyli kilka refleksji nad dziecięcymi prawami

30-lecie Konwencji
o Prawach Dziecka

Raport,
który nie pozostawia złudzeń

Prawa dziecka we współczesnej szkole

Artykuły
z bazy Edukacja

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III.

  • Grudzińska, Zofia. Jak uczyć, szanując prawa dziecka? "Sygnał" 2019, nr 10 s. 8-[11].
    Miejsce praw dziecka w szkole, zasada podmiotowości, krótki przegląd norm prawnych dotyczących praw dziecka w szkole, narzędzia autonomicznego ucznia.

Omówienie działań skierowanych do dzieci doświadczających przemocy w Polsce.

Sytuacja prawna dziecka z niepełnosprawnością w prawie polskim i międzynarodowym.

Ten artykuł bada poczynione postępy i analizuje liczne bariery, które należy jeszcze pokonać, zanim prawo każdego dziecka do bycia wysłuchanym we wszystkich sferach życia zostanie rzeczywiście zrealizowane. Artykuł w języku angielskim.

Ochrona praw dzieci w świetle przepisów Konstytucji Rumunii i dokumentów prawa międzynarodowego. Działalność instytucji wspierających dziecko.

Refleksje nad prawami dziecka do życia bez przemocy do emocji i zadawania pytań.

Artykuł podsumowuje 30 lat od uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych – zainicjowanej przez Polskę – Konwencji o Prawach Dziecka. U jej podstaw znalazły się pedagogiczne idee Janusza Korczaka – odkrywcy, badacza i rzecznika praw dzieci. Artykuł w języku angielskim.

  • Szczupaczyńska, Paulina. Raport, który nie pozostawia złudzeń. "Niebieska Linia" 2021, nr 1, s. 10-11.
    Raport 13 polskich organizacji pozarządowych dotyczący przestrzegania w Polsce Konwencji o Prawach Dziecka przedstawiony w 2020 roku podczas Sesji Roboczej Komitetu Praw Dziecka w Genewie.

W artykule zaprezentowane badania przeprowadzone wśród studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykorzystujące autorski kwestionariusz ankiety. Badani studenci optymistycznie odnosili się do urzeczywistniania w polskich szkołach praw dziecka, uznając je za generalnie realizowane. Z przeprowadzonych badań wyłania się obraz szkoły, w której zdarzają się przypadki naruszania praw dzieci przez osoby powołane do ich realizacji – nauczycieli, a prawo do wyrażania własnego zdania, szacunku dla jego poglądów jest najczęściej naruszanym, a równocześnie najbardziej pożądanym, dobrem.

Artykuły z bazy Edukacja - kliknij w znak + i zamów artykuł online.

Cyfrową wersję artykułów można zamówić: skanowanie@wroclaw.dbp.wroc.pl