Want to make creations as awesome as this one?

Wykaz artykułów z bazy Edukacja

More creations to inspire you

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

Transcript

PRAWA DZIECKA

zestawienie bibliograficzne

Jestem dzieckiem
i znam swoje prawa

Prawo do wolności

Jak uczyć, szanując prawa dziecka?

O Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Prawa dzieci
z niepełno-
sprawnością
w Polsce

Children’s Participation: A Journey Still Unfolding

Dziecko i ochrona jego praw w rumuńskim systemie prawnym

Kolaż Korczakowski, czyli kilka refleksji nad dziecięcymi prawami

30-lecie Konwencji
o Prawach Dziecka

Raport,
który nie pozostawia złudzeń

Prawa dziecka we współczesnej szkole

Artykuły
z bazy Edukacja

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-III.

  • Grudzińska, Zofia. Jak uczyć, szanując prawa dziecka? "Sygnał" 2019, nr 10 s. 8-[11].
    Miejsce praw dziecka w szkole, zasada podmiotowości, krótki przegląd norm prawnych dotyczących praw dziecka w szkole, narzędzia autonomicznego ucznia.

Omówienie działań skierowanych do dzieci doświadczających przemocy w Polsce.

Sytuacja prawna dziecka z niepełnosprawnością w prawie polskim i międzynarodowym.

Ten artykuł bada poczynione postępy i analizuje liczne bariery, które należy jeszcze pokonać, zanim prawo każdego dziecka do bycia wysłuchanym we wszystkich sferach życia zostanie rzeczywiście zrealizowane. Artykuł w języku angielskim.

Ochrona praw dzieci w świetle przepisów Konstytucji Rumunii i dokumentów prawa międzynarodowego. Działalność instytucji wspierających dziecko.

Refleksje nad prawami dziecka do życia bez przemocy do emocji i zadawania pytań.

Artykuł podsumowuje 30 lat od uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych – zainicjowanej przez Polskę – Konwencji o Prawach Dziecka. U jej podstaw znalazły się pedagogiczne idee Janusza Korczaka – odkrywcy, badacza i rzecznika praw dzieci. Artykuł w języku angielskim.

  • Szczupaczyńska, Paulina. Raport, który nie pozostawia złudzeń. "Niebieska Linia" 2021, nr 1, s. 10-11.
    Raport 13 polskich organizacji pozarządowych dotyczący przestrzegania w Polsce Konwencji o Prawach Dziecka przedstawiony w 2020 roku podczas Sesji Roboczej Komitetu Praw Dziecka w Genewie.

W artykule zaprezentowane badania przeprowadzone wśród studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykorzystujące autorski kwestionariusz ankiety. Badani studenci optymistycznie odnosili się do urzeczywistniania w polskich szkołach praw dziecka, uznając je za generalnie realizowane. Z przeprowadzonych badań wyłania się obraz szkoły, w której zdarzają się przypadki naruszania praw dzieci przez osoby powołane do ich realizacji – nauczycieli, a prawo do wyrażania własnego zdania, szacunku dla jego poglądów jest najczęściej naruszanym, a równocześnie najbardziej pożądanym, dobrem.

Artykuły z bazy Edukacja - kliknij w znak + i zamów artykuł online.

Cyfrową wersję artykułów można zamówić: skanowanie@wroclaw.dbp.wroc.pl