Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 12 W RZESZOWIE

SŁOWEM WSTĘPU

Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie położone jest w miejscu spokojnym, zacisznym,
z dala od ruchliwych ulic, niedaleko Parku Sybiraków. Otoczone jest dużym ogrodem,
w którym znajdują się piaskownice i urządzenia do zabaw. Priorytetem przedszkola jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym.

ue.

Nasze działania

w ramach programu "Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie"

PROJEKTY OGÓLNO-POLSKIE

AKCJE

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

DZIAŁANIA SPORTOWE

ZDROWE ŻYWIENIE

PROJEKTY AUTORSKIE, INNOWACJE WŁASNE

Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie od 2013 roku należy do sieci szkół promujących zdrowie, a w 2018 zostało uhonorowane Wojewódzkim Certyfikatem Przedszkola Promującego Zdrowie. Dzięki swojej działalności pragniemy w dalszym ciągu szerzyć zdrowe nawyki, edukować poprzez zabawę i kształtować naszych wychowanków na osoby świadome, pełne wartości.

Rozpoczęcie działań dla tworzenia przedszkola promującego zdrowie

Przyjęcie przedszkola do wojewódzkiej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie

2013

2018

PROJEKTY AUTORSKIE, INNOWACJE WŁASNE

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY "STOP AGRESJI!"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "BEZPIECZNY ROK"

PROJEKT EDUKACYJNY "ZDROWA KSIĄŻKA"

PROGRAM AUTORSKI "DEBIUT BEZ ŁEZ"

PROGRAM AUTORSKI "LUDZIE DBAJĄCY
O NASZE ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, ZASPOKOJENIE POTRZEB-POZNAJEMY ZAWODY"

PROJEKT EDUKACYJNY "ZDROWA KSIĄŻKA"

Projekt „Zdrowa książka” – realizowany był poprzez niezwykłą współpracę trzech prozdrowotnych
placówek przedszkolnych z Rzeszowa i Wrocławia, które połączyły swoje siły i stworzyły piękną
i wartościową lekturę. Projekt ten został przyjęty przez dzieci z wielkim entuzjazmem.

PROGRAM AUTORSKI
"LUDZIE DBAJĄCY O NASZE ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, ZASPOKOJENIE POTRZEB - POZNAJEMY ZAWODY"

Głównym założeniem programu było poszerzenie wiedzy przedszkolaków na temat różnych zawodów
i ukazanie jak ważna jest praca innych ludzi dla
zapewnienia nam dobrego samopoczucia
i zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Dzieci w trakcie organizowanych zajęć zapoznały się
z przedstawicielami różnych zawodów, miały okazję poznać zasady pracy, zakres czynności, wyposażenie, jakie jest niezbędne przy wykonywaniu poszczególnych zawodów, a tym samym rozbudzić w sobie pasję do poznawania różnych ścieżek kariery.

W RAMACH PROGRAMU OPRACOWANO:

W ramach programu został opracowany KALENDARZ BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA,
w którym dzieci wcielając się w rolę nauczycieli, uczyły ogólnych zasad bezpieczeństwa.

W trakcie realizacji programu została opracowana "KSIĄŻKA KUCHARSKA
MAŁYCH KUCHARZY"
z przepisami
i zdjęciami dostarczonymi
przez dzieci i ich rodziców.

Została zorganizowana wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 12 i Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie pod hasłem „KIM CHCĘ ZOSTAĆ, GDY DOROSNĘ?”. Galerię prac można było obejrzeć w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie.

W ramach podsumowania programu
została opracowana FOTOKSIĄŻKA
z jego realizacji zawierająca zdjęcia
i opisy z przeprowadzanych zajęć, akcji, konkursów. Na zakończenie programu dzieci uczestniczyły
w QUIZIE WIEDZY O ZAWODACH

PROGRAM "DEBIUT BEZ ŁEZ"

"Debiut bez łez" to autorski program adaptacyjny dla dzieci
3-letnich. Celem nadrzędnym tego programu jest realizacja takich działań, które będą sprzyjały rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych nagłym rozstaniem z rodziną, zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY "STOP AGRESJI!"

W przedszkolu odbyły się zajęcia pt. "Nasze emocje".
Wspólne zabawy polegały na: uczeniu się lepszego rozumienia siebie samych i innych,
wspomagającym budowaniu własnej i silnej tożsamości,
dostrzeganiu, rozpoznawaniu i nazywaniu własnych oraz cudzych uczuć, a także rozpoznawaniu zachowań agresywnych, opanowaniu i przeżywaniu zachowań agresywnych.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "BEZPIECZNY ROK"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „BEZPIECZNY ROK” jest pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Komendanta Miejskiej Policji
w Rzeszowie. Jej realizacja daje możliwość kształcenia u przedszkolaków postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne
i innych.

Głównym założeniem programu jest kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci

w wieku przedszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Program ma wyposażyć wychowanków w nawyki rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania im, unikania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

WSPÓŁPRACA
Z PODKARPACKIM HOSPICJUM DLA DZIECI

WSPÓŁPRACA
Z DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ

"DZIEŃ KROPKI"

PROJEKT "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

PROJEKT "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"


PRZEGLĄD "MODY EKOLOGICZNEJ"

AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA"
I OBCHODY "DNIA ZIEMI"

ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ ZE SPECJALISTAMI:
PSYCHOLOGIEM, DIETETYKIEM.

AKCJE
CHARYTATYWNE

WSPÓŁPRACA
Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI

WSPÓŁPRACA
Z DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nasze przedszkole od wielu lat współpracuje z okolicznymi domami pomocy społecznej. Odwiedzamy seniorów, prezentując występy i przedstawienia z okazji Dnia Seniora, Dnia Babci i Dziadka, świąt Bożego Narodzenia oraz świąt narodowych. Dzieci rozwijają umiejętności emocjonalne i społeczne, seniorzy natomiast czują się potrzebni
i stają się bardziej radośni na widok uśmiechniętych twarzy naszych wychowanków.

PROJEKT "MAŁY MIŚ

W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

Nasze przedszkole uczestniczy
w projekcie czytelniczym "Mały miś
w świecie wielkiej literatury". Dzieci wraz z nauczycielem wybierają pluszowego misia, który odbywa czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Dzieci dokumentują jego wizytę, wykonując ilustrację
z przeczytanej mu bajki. Ponadto, dzieci wraz z rodzicami tworzą własną opowieść, ozdabiając ją rysunkami.

PROJEKT "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

Wychowanie patriotyczne dzieci to priorytet naszych działań edukacyjno- wychowawczych.
W związku z tym w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy szereg działań dotyczących
obchodów 100-lecia Niepodległości Polski. Celem naszych działań jest budowanie
tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz
przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych.

AKCJE CHARYTATYWNE

Dzieci z naszej placówki biorą czynny udział w różnych akcjach społecznych i zbiórkach charytatywnych, takich jak: wsparcie dla dzieci z Afryki i Ukrainy, "Góra grosza", zbiórka nakrętek oraz zużytych baterii, akcja
"Dzieci-dzieciom". Współpracujemy także z Hospicjum dla dzieci.

TITLE HERE

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Subtitle here

You can write
a title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sit amet pretium magna.

Title here

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse

"DZIEŃ KROPKI"

W celu pobudzenia u dzieci pomysłowości, kreatywności, talentu, odwagi oraz pokonywania trudności — w naszym przedszkolu każdego roku obchodzimy "Dzień Kropki". W tym dniu nasze zabawy i działania wypełnione są kolorowymi kropkami, zarówno w ubiorze, jak i zabawie.

SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

Nasze Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Rzeszowie. Prowadzone są konsultacje zarówno
z nauczycielami, rodzicami jak
i również z dziećmi. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest zarówno w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, jak
i również w formie porad
i konsultacji.

"DZIEŃ ZIEMI"

I SPRZĄTANIE ŚWIATA

Jak co roku nasze przedszkolaki biorą udział w akcji sprzątania świata z okazji Dnia Ziemi. W tym dniu przedszkolaki sprzątają okolicę przedszkola i sadzą drzewa, gdyż wiedzą, że czystość otoczenia, w którym przebywają, zależy od nich samych.

PRZEGLĄD "MODY EKOLOGICZNEJ"

Rodzice wraz z dziećmi mieli możliwość przygotowania ekologicznych strojów, a następnie zaprezentowania ich na wybiegu. Przegląd był doskonałą okazją do wspólnej zabawy, rozmowy na temat ekologii, a także dowodem na to, że z „niczego” można zrobić coś wspaniałego.

W dniu 22 listopada 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Osmeckiego
w Rzeszowie odbyła się impreza pod nazwą "Przegląd Mody Ekologicznej". Nasze przedszkole reprezentowała Grupa IV.

WSPÓŁPRACA

Z KOMENDĄ POLICJI

Nasze Przedszkole nawiązało współpracę z Komendą Główną Policji w Rzeszowie. Cykl spotkań
edukacyjnych, które odbyły się
w naszej Placówce, były na temat bezpiecznego poruszania się po
drogach oraz zachowania bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych i wakacji. Policjanci tłumaczyli dzieciom jak należy zachować się w kontaktach
z obcymi ludźmi, jak dbać
o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia.

DZIAŁANIA SPORTOWE

MIĘDZYPRZED-SZKOLNY PRZEGLĄD
MUZYCZNO-RUCHOWY "AEROBIK PRZEDSZKOLAKA"

UDZIAŁ
W PROJEKCIE "AKTYWNY PRZEDSZKOLAK"

ORGANIZOWANIE ZABAW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

UDZIAŁ W MINI OLIMPIADZIE PRZEDSZKOLAKA

UDZIAŁ W VI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PRZEDSZKOLAKÓW
O PUCHAR PREZYDENTA RZESZOWA TADEUSZA FERENCA

"AKTYWNE METODY
W ZABAWIE" WG
W. SHERBORNE

UCZESTNICTWO W AKCJI "ZDROWO
I SPORTOWO"

PIKNIK RODZINNY NA SPORTOWO

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD MUZYCZNO-RUCHOWY "AEROBIK PRZEDSZKOLAKA"

Co roku nasze przedszkole jest organizatorem Międzyprzedszkolnego Przeglądu muzyczno - ruchowego,
w którym licznie biorą udział inne rzeszowskie przedszkola. W tym roku już po raz VI dzieci występowały na scenie w Domu Kultury. Nasze przedszkole na tym przeglądzie reprezentowała grupa VI, która przygotowała układy taneczno—ruchowe. Kultywujemy naszą tradycję już od 12 lat.

UDZIAŁ W MINI OLIMPIADZIE PRZEDSZKOLAKA

Olimpiada Przedszkolaka to wspólna inicjatywa Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych Frumis oraz studentów Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Cel był prosty-trzeba zachęcić dzieci do aktywności fizycznej. Cała impreza była zwieńczeniem 30 tygodniowego programu, w ramach którego dzieci podejmowały nowe formy aktywności fizycznej, a także zostały poddane badaniom pod kątem wad postawy ciała.

PIKNIK RODZINNY "NA SPORTOWO"

Przedszkole promujące zdrowie to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników placówki. Wszystkie te aspekty zostały zrealizowane na Zdrowym Pikniku Rodzinnym. Na licznie przybyłe rodziny czekało wiele atrakcji przygotowanych przez nauczycieli i zaproszonych gości. Ruch, zabawa, zdrowie – tego na pewno na tegorocznym pikniku nie zabrakło. Dzieci i rodzice chętnie brali udział w zorganizowanych zabawach i konkursach np. tańce, zawody w przeciąganiu liną, skoki w worku, gąsienica itp., w których dominował ruch. Oprócz szalonej, radosnej zabawy
w trakcie pikniku dzieci mogły zapoznać się również z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej. W pikniku rodzinnym wzięli udział również policjanci, którzy przybyli do naszej placówki na koniach.

UDZIAŁ W PROJEKCIE "AKTYWNY PRZEDSZKOLAK"

W trakcie ferii zimowych dzieci

z grupy V i VI rozpoczęły udział
w projekcie „Aktywny
przedszkolak”. Zajęcia zorganizował Zespół Szkół Sportowych - Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy w Rzeszowie. Zajęcia odbywają się raz
w tygodniu i będą trwały
przez cały drugi semestr roku szkolnego. Prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego. Dzieci aktywnie biorą udział, żywo reagują na nowe
ćwiczenia i zabawy ruchowe.

UCZESTNICTWO W AKCJI "ZDROWO
I SPORTOWO"

W roku szkolnym 2019/2020 grupa II aktywnie uczestniczyła w akcji "Zdrowo i Sportowo". Głównym celem tej akcji była aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia, chęć pokazania dzieciom jak emocjonujące jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchowa. Zajęcia pokazały, jak ruch wpływa na sprawność, samopoczucie oraz na budowanie relacji
z innymi członkami grupy.

ORGANIZOWANIE ZABAW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Zabawy na świeżym powietrzu dostarczają nam wiele pozytywnych emocji, a przede

wszystkim zdrowia. Korzystając
z ciepłych dni spędzamy wiele przyjemnych chwil na świeżym powietrzu. Taki rodzaj aktywności pobudza do pracy układ krążenia i wzmacnia odporność.
W czasie zabawy pracują wszystkie mięśnie i układ kostno –stawowy, a to jak wiadomo jest niezwykle istotne dla rosnącego przedszkolaka.

UDZIAŁ W VI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PRZEDSZKOLAKÓW O PUCHAR
PREZYDENTA RZESZOWA
TADEUSZA FERENCA

W dniach 12-13 lutego 2019 r. chłopcy z naszego przedszkola
z grupy V i VI wzięli udział w V Turnieju Halowym Piłki Nożnej
O Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

"AKTYWNE METODY W ZABAWIE" WG W. SHERBORNE

W naszym Przedszkolu realizowane są zabawy z dzieckiem według Metody Ruchu Rozwijającego
Wg W. Sherborne. Metoda ta ma za zadanie wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka oraz korygowanie
zaburzeń w rozwoju. Oparta jest na ruchu, który jest głównym narzędziem w terapii oraz naturalną,
codzienną potrzebą każdego dziecka. Zaspokajanie potrzeby ruchu oparte jest na kontakcie z drugą
osobą.

ZDROWE ŻYWIENIE

WARSZTATY KULINARNE Z SZEFEM KUCHNI PRZEDSZKOLNEJ

"DZIEŃ MARCHEWKI"
I "BIAŁY DZIEŃ" - PROMOCJA NABIAŁU

WYCIECZKI DO SKLEPU ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ

ZAŁOŻENIE INSTAGRAMA PRZEDSZKOLEODKUCHNI

WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA W PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY

WEWNĄTRZPRZED-SZKOLNY KONKURS KULINARNO-FOTOGRAFICZNY DLA RODZICÓW I DZIECI PT. "KSIĄŻKA KUCHARSKA MAŁYCH KUCHARZY"

WARSZTATY
Z PANIĄ DIETETYK
I PRACA PLASTYCZNA "PIRAMIDA ŻYWIENIA"

RAZ W TYGODNIU
SZWEDZKI STÓŁ

"PIJĘ WODĘ" - PROMOWANIE ZDROWYCH NAWYKÓW

ZAKŁADANIE "ZIELONYCH KĄCIKÓW" W SALACH PRZEDSZKOLNYCH

WARSZTATY KULINARNE Z SZEFEM KUCHNI PRZEDSZKOLNEJ

W naszym przedszkolu organizujemy warsztaty kulinarne z szefem kuchni. Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci otwierają się na nowe smaki i wyrabiają zdrowe nawyki żywieniowe, które pozostają z nimi na całe życie.

ZAŁOŻENIE INSTAGRAMA

Aby promować zdrowe żywienie w naszym przedszkolu, założyliśmy konto na Instagramie @przedszkoleodkuchni, na którym regularnie umieszczamy przepisy oraz zdjęcia zdrowych potraw.

@przedszkoleodkuchni

ZAKŁADANIE "ZIELONYCH KĄCIKÓW" W SALACH PRZEDSZKOLNYCH

Wraz z nadejściem wiosny

w naszym przedszkolu dzieci zakładają zielone kąciki przyrody. Osobiste zaangażowanie pozwala dzieciom zrozumieć potrzebę pielęgnacji i ochrony roślin, jak również ich walory estetyczne
i smakowe.

SZWEDZKI STÓŁ

W naszym przedszkolu cyklicznie odbywają się śniadania w formie szwedzkiego stołu. Przedszkolaki samodzielnie przygotowują kanapki, wybierając smaczne i zdrowe produkty, które lubią najbardziej.

DZIEŃ MARCHEWKI

Dnia 19 października obchodzimy w naszym przedszkolu "Dzień marchewki". Wówczas przedszkolaki przychodzą ubrane w różne odcienie koloru pomarańczowego. Wszystkie nasze działania w tym dniu tematycznie związane są
z marchewkami, witaminami
i zdrowym odżywianiem.

"BIAŁY DZIEŃ" - PROMOCJA NABIAŁU

Obchody "Białego dnia" w naszym przedszkolu to już tradycja. Dzieci przebierają się w krówki, kuchnia przygotowuje odpowiedni jadłospis. Każda z grup dowiaduje się, jak ważne dla zdrowia jest spożywanie produktów nabiałowych.

WARSZTATY Z PANIĄ DIETETYK

I PRACA PLASTYCZNA "PIRAMIDA ŻYWIENIA"

Przedszkole podejmuje wiele inicjatyw mających na celu poszerzenie wiedzy naszych wychowanków oraz wyrabianie prozdrowotnych nawyków.
W związku z tym, 28 marca odwiedziła nas Pani dietetyk, która w interesujący sposób wyjaśniła dzieciom, na czym polega jej praca, omówiła produkty zdrowe i te szkodliwe oraz przedstawiła skutki złego odżywiania, które mogą doprowadzić
w przyszłości do nadwagi, otyłości i próchnicy.

TITLE HERE

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Subtitle here

You can write
a title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sit amet pretium magna.

Title here

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse

"PIJĘ WODĘ" -PROMOWANIE

ZDROWYCH NAWYKÓW

Nasze przedszkole przykłada szczególną uwagę do właściwego nawadniania w ciągu dnia, dlatego udostępniliśmy dyspozytor wody,
z którego dzieci mogą śmiało pić, gdy tylko mają takową potrzebę.

WYCIECZKI DO SKLEPU ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ

Wiek przedszkolny to okres, w którym kształtują się upodobania żywieniowe oraz preferencje smakowe, które mogą w przyszłości wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na zdrowie naszych dzieci. Aby wyrobić tylko te dobre nawyki, organizujemy wycieczki do sklepu ze zdrową żywnością.

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY

Dbając o zdrowie przedszkolaków, nasze posiłki przygotowywane są
w nowoczesnej, sterylnej kuchni z wykorzystaniem pieca konwekcyjno-parowego, który pozwala na pieczenie potraw wysokiej jakości z zachowaniem witamin i minerałów.

"KSIĄŻKA KUCHARSKA MAŁYCH KUCHARZY"

W ramach poznania zawodu kucharza został przeprowadzony konkurs kulinarno-fotograficzny dla dzieci wraz z rodzicami

pt. "Książka kucharska małych kucharzy". Zawiera ona przepisy oraz zdjęcia zdrowych potraw wykonanych wspólnie przez dzieci oraz ich rodziców.

PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

PROGRAM EDUKACYJNY "CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE"

MIĘDZYNARO-
DOWY PROJEKT "MOJE ZDROWIE - MOJA SIŁA, WIELKA MOC"

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "JESTEM MAŁYM PRZYJACIELEM PRZYRODY"

PROGRAM EDUKACYJNY "CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE"

Program „Czyściochowe Przedszkole” to akcja stworzona przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior. Poprzez takie działania edukujemy najmłodszych w zakresie higieny osobistej. Celem programu jest uczenie dzieci od najmłodszych lat dobrych nawyków higienicznych, które mają wpływ nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie człowieka. Program Czyściochowe Przedszkole pomaga nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "JESTEM MAŁYM PRZYJACIELEM PRZYRODY"

Grupa VI w roku szkolnym 2021/2022 realizuje Ogólnopolski

Projekt Edukacyjny „Jestem małym przyjacielem przyrody”. Głównym założeniem projektu „Jestem małym przyjacielem przyrody” jest rozwijanie
zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych
postaw proekologicznych,
wzbogacanie ogólnej wiedzy
o świecie. Rozpoczęciem realizacji programu było stworzenie przez dzieci „Kodeksu Małego Przyjaciela Przyrody”.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT "MOJE ZDROWIE - MOJA SIŁA, WIELKA MOC"

W innowacji pedagogicznej brało udział całe przedszkole. Łącznie zostało wykonanych 20 zadań, które skupione były wokół następujących modułów:

I. ,,Żyję zdrowo i bezpiecznie”,
II. ,,Jestem tym, co jem i piję”,
III. „Przed chorobą uciekam na własnych nogach”,
IV. „Zamiast grać na komputerze, lepiej pędzić na rowerze”,
V. ,,Gdy ziemia woła o pomoc”.
Dzieci chętnie uczestniczyły
w projekcie. Uczyły się poprzez zabawę, doświadczanie, spotkania
z ciekawymi ludźmi i własną aktywność, w poszukiwaniu wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa.

AKCJE

ZORGANIZOWANIE MIĘDZYPRZED-SZKOLNEGO "QUIZU WIEDZY
O ZDROWIU"

AKCJA UNICEF "GWIAZDY SZERYFA"

"NIEBIESKI MARSZ" MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

AKCJA "JESTEŚMY
Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI"

WEWNĄTRZPRZED-SZKOLNE KONKURSY "BAJKOWA KUKIEŁKA-EKO" ORAZ "NAJŚMIESZNIEJSZY STWOREK OWOCOWO-WARZYWNY"

EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA

KONKURSY "BAJKOWA KUKIEŁKA EKO" ORAZ "NAJŚMIESZNIEJSZY STWOREK OWOCOWO-WARZYWNY"

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola stawia przed dziećmi ciągle nowe wyzwania poprzez organizowanie różnorodnych konkursów plastycznych, technicznych czy kulinarnych. Do najciekawszych z nich możemy zaliczyć "Bajkową kukiełkę eko" oraz "Najśmieszniejszego stworka owocowo-warzywnego". Tworzenie prac sprawiło dzieciom mnóstwo radości oraz bez wątpienia rozwinęło ich kreatywność.


QUIZ WIEDZY
O ZDROWIU

W naszym przedszkolu został zorganizowany quiz wiedzy o zdrowiu. Zaproszone przedszkolaki z innych placówek wraz
z naszymi wychowankami mogli wykazać się Swoją wiedzą na temat zdrowego stylu życia,
a także zasadami zdrowego żywienia. Na zakończenie imprezy odbyło się wspólne przygotowanie wraz z szefem kuchni zdrowych koktajli z warzyw i owoców oraz degustacja.

TITLE HERE

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Subtitle here

You can write
a title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sit amet pretium magna.

Title here

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse

AKCJA "JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI"

Nasza placówka przyłączyła się do akcji „Jesteśmy
z Wami, niebieskimi motylami”. Celem tej akcji było poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem
i ich rodzinom.

"NIEBIESKI MARSZ" MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

W dniu 20 listopada dzieci

z naszego Przedszkola wyruszyły na Niebieski marsz wokół przedszkola. Celem marszu było przypomnienie dzieciom o ich prawach. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami.
Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia
w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.

EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA

W celu promowania zdrowego jedzenia i nawyków żywieniowych wśród najmłodszych obchodzimy Europejski Dzień Zdrowego Śniadania. W tym dniu dzieci mogły samodzielnie przygotować sobie poranny posiłek, wykorzystując świeże

i wartościowe produkty.

AKCJA "SZKOŁA

Z PRAWAMI DZIECKA"
ORAZ "GWIAZDY SZERYFA"

W ramach projektu edukacyjnego „Szkoła z prawami dziecka” opracowanym i przygotowanym przez Polski Komitet Narodowy UNICEF, zorganizowano spotkanie w przedszkolu, podczas którego zostały wręczone wybranym przez dzieci przedstawicielom społeczności lokalnej odznaczenia "Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka". Otrzymanie tego tytułu jest formą docenienia i podziękowania za szczególne zasługi na rzecz dzieci.


Co nas wyróżnia?
  • Edukacja spersonalizowana — stawiamy na integralny, holistyczny rozwój każdego dziecka, skupiamy się na wszystkich stronach życia naszych wychowanków: emocjonalnej, fizycznej, intelektualnej, wolitywnej
i duchowej. Oprócz podstawy programowej MEN realizujemy własne nowatorskie programy,

  • Własna kuchnia — wiemy jak ważne jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat, dlatego w naszej kuchni wykorzystujemy tylko produkty najwyższej jakości od sprawdzonych dostawców. Potrawy przygotowujemy w nowoczesnej kuchni przy użyciu pieca konwekcyjno-parowego,

  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
i rodzinna atmosfera. Współpracujemy
z komendą policji, biblioteką, Domem Pomocy Społecznej, hospicjum, a nawet telewizją. Wspieramy także akcje charytatywne, bierzemy także udział
w konkursach.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Co nas wyróżnia?
  • Corocznie, od 12 lat organizujemy międzyprzedszkolny przegląd taneczno-ruchowy "Aerobik Przedszkolaka", w którym biorą udział placówki z miasta Rzeszowa oraz okolic. Przegląd cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

  • Jesteśmy bardzo kreatywni, corocznie opracowujemy i poddajemy ewaluacji programy własne, projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne objęte patronatem Kuratora Oświaty i Komendanta Policji. Naszym atutem są również liczne publikacje o tematyce prozdrowotnej.

  • Jesteśmy liderem działań prozdrowotnych, docenianym przez społeczność lokalną, z którą mocno współpracujemy angażując do wspólnych przedsięwzięć, wydarzeń, eventów i projektów zarówno na skalę lokalną, jak i ogólnopolską, a nawet międzynarodową.

CO NAS WYRÓŻNIA?

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU I

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU II

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU III

ARKUSZ ZBIORCZY DLA STANDARDU IV

ARKUSZ OCENY EFEKTÓW DZIAŁAŃ

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


DYREKCJA WRAZ Z KADRĄ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NUMER 12 W RZESZOWIE