Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Miedzynarodowy Dzien Praw Dziecka

Start!

Mikołaj Świdziński

1

historia

Jak to się zaczęło?

20 listopada 1989 roku Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W kowencji tej zostały spisane wszystkie prawa dziecka.

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

UNICEF

UNICEF to Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Został on założony 11 grudnia 1946 roku aby zapewnić opiekę, pożywienie, lepsze życie, opiekę zdrowotną dla dzieci i matek w krajach dotkniętych wojną. Obecnie UNICEF pomaga dzieciom z różnych krajów i kontynentów. Kieruje się on w swoich działaniach postanowieniami Konwencji o prawach dziecka.

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

2

Prawa

Do czego masz prawo?

Każda osoba, która nie ukończyła 18 roku życia ma prawo do:
- Prawo do życia
- Prawo do tożsamości
- Prawo do rozwoju
- Prawo do wychowania w rodzinie
- Prawo do wyrażania własnych poglądów
- Prawo do informacji
- Prawo do prywatności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.


Kto ma te prawa?

Prawa wcześniej wymienione ma każde dziecko, niezależnie od jego płci, rasy ani wyglądu. Oznacza to, że każdy człowiek poniżej 18 roku życia posiada takie prawa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.


3

Janusz korczak

Janusz Korczak

Z wyjątkowego szacunku do młodego człowieka znany był lekarz Janusz Korczak. Jego słynne słowa zacytowane na kolejnym slajdzie mają wielkie znaczenie do dziś. Był pionierem działań w dziedzinie diagnozowania wychowawczego oraz zapoczątkował działanie na rzecz praw dziecka.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.


Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.

- Janusz Korczak

Dziękuję za uwagę!