Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MODELI KRAVATA

ON LINE IZLOŽBA

Tehnička škola Bjelovar

CAD-CAM tehnologija

start

Učenici 4a Razrednog odjela (Strojarski računalni tehničar)dizajnirali su modele kravata pomoću CAD/CAM programai pripremali G-kodove za izraduna CNC glodalici EMCO MILL55s upravljačkom jedinicom SINUMERIK 840Dna kojoj je izrađenodeset najboljih rješenja modela kravata.

Učenici su pri rješavanju problema koristili stečena znanjaiz predmeta CNC tehnologijei predmeta Glodanje CAD-CAM tehnologijom,uz vođenje i mentorstvo profesora Ivana Tudića.

Izložbu pripremili:učenici 4a razreda,Ivan Tudić, profesor strojarske grupe predmeta iSandra Hermanović, pedagoginja.

Bjelovar, 17.11.2021.