Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

synodo synodalności

XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupówodbędzie się w październiku 2023 roku

Pokonujesz wiele dróg w życiu. Dosłownie i w przenośni. Jesteś w różnych grupach realizujących wspólną drogę, wspólny cel: rodzina, szkoła, przyjaciele i ... wspólnotaKościoła.Masz w niejswoje miejsce!

z kim wędrujesz?

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

CITY NAME

Tak często wiele rzeczy w Kościele ci się nie podoba: księża, ich kazania, politykowanie, ludzie wokół, ich postawy..., czy jeszcze coś?Pomyślałeś(aś) czy masz na to wszystko wpływ? Czy możesz coś zrobić, aby Kosciół był inny?

Jak brzmi obietnica Jezusa dotycząca Kościoła?

"Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie.Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich" Ef 4,4-6.

Kościół jest jeden

w swej różnorodności

Czy wiesz?

Jezus rzekł do Szymona Piotra: Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie»Mt 16,18-19

dlatego papież franciszek rozpoczął synod

Synod

Pochodzi z gr. słowa synodia:grupa wspólnie odbywających drogę,wspólnie pielgrzymujących.

Historia synodów

Pierwszym był synod rzymski z roku 154 pod przewodnictwem biskupa Rzymu Aniceta przy okazji wizyty w tym mieściebp-a Polikarpa ze Smyrny.Czasem synodem określa się też pierwszy Sobór Jerozolimskiw r. 50 (por. Dz 15,1-35).

etapy synodu

1. Etap słuchania w kościołach diecezjalnych, rozpoczął się 17.10.2021,efekt końcowy: dokument roboczy (Instrumentum laboris).2. Etap realizacji: spotkania różnych Konferencji Episkopatów.3. Etap końcowy to Synod Biskupów w Rzymie w październiku 2023: końcowy dokument.

synodalność

Oznacza styl życia i misji Kościoła jako wspólną drogę, podróż w celu głoszenia Ewangelii. Synodalność to raczej proces duchowy, któremu przewodzi Duch Święty.

Synod Biskupów to ciało doradcze papieża. Jest narzędziem wzajemnego poznania między biskupami, wspólnej modlitwy, lojalnej konfrontacji, pogłębienia doktryny chrześcijańskiej, reformy struktur kościelnych i krzewienia działalności duszpasterskiej na całym świecie.

Zapamiętaj i pomyśl, jak je rozumiesz...

jak brzmi hasło synodu?

(3 słowa)

Jeśli słuchanie jest metodą procesu synodalnego, a rozeznawanie celem, to uczestnictwo jest drogą.

Lorem ipsum dolor sit

+

Lorem ipsum dolor sit

komunia

uczestnictwo

misja

Naszą misją jest dawanie świadectwa o miłości Boga pośród całej rodziny ludzkiej. Proces synodalny ma wymiar głęboko misyjny. Jego celem jest umożliwienie Kościołowi lepszego świadczenia o Ewangelii, zwłaszcza wobec tych, którzy żyją na duchowych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, geograficznych i egzystencjalnych peryferiach naszego świata.

W Kościele synodalnym cała wspólnota, w wolnej i bogatej różnorodności swoich członków, jest wezwana do wspólnej modlitwy, słuchania, analizowania, dialogu, rozeznawania i udzielania rad w podejmowaniu decyzji duszpasterskich, które jak najlepiej odpowiadają woli Bożej.

Bóg gromadzi nas razem jako różnorodne narody jednej wiary.Wszyscy mamy jakąś rolę do odegrania w rozeznawaniui przeżywaniu wezwania Boga dla Jego ludu.

jak możesz wziąć udział w synodzie?

Zapewne dostrzegasz słowo, będące odpowiedzią na to pytanie. Tworzą je litery na kolejnych zdjęciach, kryjących pogłębienie tego słowa.

D

I

A

L

O

G

Pokora w słuchaniu musi odpowiadać odwadze w mówieniu: każdy ma prawo do bycia wysłuchanym, tak jak każdy ma prawo do wypowiedzi.

Za sprawą dialogu możesz wzrastać w zrozumieniu spraw. Możesz wziąć w tym udział w swejparafii lub grupie. Jesteśmy zaproszeni do mówienia z autentyczną odwagą i szczerością, aby integrować wolność, prawdę i miłość.

Dialog prowadzi nas do nowości: Musimy być gotowi do zmiany naszych opinii w oparciu o to, co usłyszeliśmy od innych.

Synody są eklezjalnym (kościelnym) ćwiczeniem w rozeznawaniu: rozeznawanie opiera się na przekonaniu, że Bóg działa w świecie, a my jesteśmy wezwani do słuchania tego, co Duch nam sugeruje.

Przezwyciężanie ideologii: musimy unikać ryzyka nadawania większego znaczenia ideom niż rzeczywistości życia wiarą, którą ludzie przeżywają w sposób konkretny.

A więc jak zamierzaszsię zaangażować?

Nie mów już, że nic się w Kościele nie da zrobić. Możesz wiele, jeśli wierzysz!

MODLITWA

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,zgromadzeni w Imię Twoje.Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;zamieszkaj w naszych sercach,naucz nas drogi, którą mamy iśći jak mamy nią podążać.Jesteśmy słabi i grzeszni;nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,albo stronniczość wpływała na nasze działania.Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdyi tego, co jest słuszne.O to wszystko prosimy Ciebie,który działasz w każdym miejscu i czasie,w komunii Ojca i Syna,na wieki wieków.Amen.