Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

QUIZ

COMEZAR

TRIVIAL

Canto sabes da historia da lingua galega?

PREGUNTA 1/6

Superestrato

Latinización

Substrato

Que nome se lle dá á pegada que deixaron no galego as linguas anteriores á romanización?

PREGUNTA 1/6

Resposta correcta!

Explicación: Os pobos prerromanos existentes no noroeste peninsular deixaron diversas voces no galego (berce, amorodo, rodaballo...). Isto é o SUBSTRATO!

PREGUNTA 2/6

implorar

chorar

plano

Do latín PLORARE xurdiu en galego a palabra patrimonial...

PREGUNTA 2/6

Resposta correcta!

Explicación: A evolución, século a século, do latín PLORARE deu como resultado a nosa voz patrimonial chorar. Implorar ten a mesma orixe, pero é un cultismo.

PREGUNTA 3/6

elementos da natureza como chicharra, sapo bugallo, con...

conceptos matemáticos como álxebra, cifra, cero...

persoa como Xerardo, Luís, Elvira, Ramón, Afonso...

As linguas xermánicas deixaron no galego nomes de...

PREGUNTA 3/6

Resposta correcta!

Explicación: Estes antropónimos son de orixe xermánica. E moitos outros como: Carlos, Ricardo, Álvaro, Henrique, Alicia, Carolina, Carlota, Adela...

PREGUNTA 4/6

o latín

o xermánico

o castelán

Entre os séculos IX e XIII, en Galicia houbo unha situación diglósica: o galego era a lingua oral e na escrita usábase...

PREGUNTA 4/6

Resposta correcta!

Explicación: Efectivamente, esta situación de diglosia só durou ata o século XIII. Logo, o galego substituíu tamén o latín nos contextos escritos.

PREGUNTA 5/6

arcaísmos

neoloxismos

lusismos

Voces do galego medieval hoxe desaparecidas como sandío (‘parvo’) ou conquerer (‘conseguir’) denomínanse...

PREGUNTA 5/6

Resposta correcta!

Explicación: Pois si! E a listaxe de arcaísmos medievais é moi grande: assaz (‘bastante’), vegada (‘vez’), cras (‘mañá’), eire (‘onte’), outrén (‘outra persoa’)...

PREGUNTA 6/6

no século XII

no século IX

no século XV

A independencia do condado de Portugal respecto á coroa de Galicia e León prodúcese...

PREGUNTA 6/6

Resposta correcta!

Explicación: No século XII produciuse a independencia de Portugal. As diferenzas entre a lingua falada ao norte e sur do Miño non serían importantes ata ben entrado o século XV.

VAIA CRAC!

Parabéns!

ERRO

Resposta incorrecta!

Inténtao de novo