Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

CEIP ES PUIG

Presentació

2

1

4

5

6

EIXOS DE L'EDUCACIÓ

pu

EL NOSTRE PROPÒSIT:
ALUMNES MÉS COMPETENTS,
RESPONSABLES I AUTÒNOMS.


AVALUACIÓ: E/A, CENTRE I MESTRES

ORGANITZACIÓ

7 PRINCIPIS DE L'APRENENTATGE

Els secrets que ens permet donar una qualitat real al nostre dia a dia a l’escola. Pot ser aquesta proposta ens pot ajudar a resoldre aquestes preguntes. Si a l’hora de preparar qualsevol tasca tenim ben presents aquests set principis, segurament ens atracarem molt al nostre objectiu.

MARC L'ESCOLA AVANÇADA

LA INCLUSIVITAT

LA DIVERSITAT

L'ESPERIT CRÍTIC

I L'APRENENTATGE

I COMPETENCIAL

LA TRANSVERSALITAT

L'AUTONOMIA

LA CREATIVITAT

LA GLOBALITZACIÓ

EL RESPECTE

Aprenentatge centrat en...

L'ALUMNAT

SIGNIFICATIU

TRETS D'IDENTITAT

LOMLOE

AMBIENTS

PMT

ERASMUS+

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

TRACTAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

ENTRADES RELAXADES

SITUACIONS D'APRENENTATGE/PROJECTES

VINCULACIÓ AMB EL POBLE I FAMÍLIES

FESTIVITATS

PROJECTE DE CENTRE

PRINCIPALS TRETS

PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ

AMBIENTS

2

3

TRACTAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

PROJECTE DE CENTRE

SITUACIONS D'APRENENTATGE/ PROJECTE

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

4

7

5

6

ERASMUS+

1

6

1

PLA ERASMUS + 2021-2027

DOS PROJECTES ACTUALS

KA 101

Listen to my heart

KA 229

Climate change

KA 120

Projecte
6 anys

KA 121 Mobilitats alumnes

ANTERIOR

criteris per a participar-hi

PROGRAMA DE MILLORA I TRANSFORMACIÓ

Ens faciliten unes eines i un mètode de treball que permeti la nostra millora i transformació educativa de manera progressiva i sostenible en el temps.

2

+info

El nostre funcionament comença pel DRIVE

tot

HI HA UN EQUIP IMPULSOR

3

AMBIENTS

ESPAIS D'APRENENTATGEEl treball mitjançant els ambients consisteix, bàsicament, en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi espontàniament. En aquest espai l'infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge. El paper del mestre és secundari i es basa fonamentalment en organitzar i afavorir aquest aprenentatge. Mitjançant aquesta orientació pedagògica volem que els alumnes participin d’una manera més activa, constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i de creixement com a persona.


+info

SITUACIONS D'APRENENTATGE /PROJECTES

L’aprenentatge basat en projectes és un mètode de treball globalitzador que pretén que el protagonisme sigui l’alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge. Treballant en projectes els ninfants aprenen a pensar per ells i elles mateixes, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts. Aquesta metodologia dóna l’oportunitat als infants d’escollir alguns aspectes que volen treballar i què els interessa i això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells i elles molt més elevat.4

El treball per projectes és una manera d’abordar els continguts de forma globalitzada; és a dir, no fragmentada. Sota aquest paraigua, s’hi acullen diferents termes i variacions metodològics: projectes de treball, aprenentatge basat en projectes, treball globalitzat, treball per reptes, projectes de recerca… Sigui quin sigui el nom que hi donem, aquesta manera de treballar es basa en uns “imprescindibles”:

LES MATEMÀTIQUES

  1. EL CÀLCUL A INFANTIL

5

2. EL CÀLCUL AL 1R CICLE

3. EL CÀLCUL AL 2N CICLE

4. EL CÀLCUL AL 3R CICLE

CÀLCUL MENTAL OAOA

LES MATEMÀTIQUES ALS PROJECTES

ES CONVENIENT ENVIAR VIDEOS EXPLICATIUS DELS MATEIXOS INFANTS DE LA METODOGIA (CLASSROOM)

CONCIÈNCIA FONOLÒGICA


TRACTAMENT DE LA LECTURA I ESCRIPTURA

PREDICTOR D'ÈXIT LECTOR

+info


1. NO FORMULAM HIPÒTESIS: les lletres són objectes; hipòtesis del nom; informació context

• 2. HIPÒTESIS NO COMPROVADES= ENS FIXAM AMB ELS INDICADORS I FEIM HIPÒTESIS

• 3. COMPROVAM LES HIPÒTESIS: importància del referent

• 4.DELETREIG (decodificació)

• 5. LECTURA A COP D’ULL (lèxica)

FASES D'ADQUISICIÓ DE L'ESCRIPTURA

VELOCITAT DE NOMENAT

CONEIXEMENT ALFABÈTIC


COMPRENSIÓ LECTORA

EXPERIÈNCIES

6

Projecte de centre: Les cultures i països del món…

El projecte de centre ofereix l’entorn adient pel treball en grup, global i transversal no només d’àrees de contingut sinó de metodologies voltant la recerca amb l’ús de les noves tecnologies com recursos digitals, el treball en equip, les tasques compartides i els valors amb un producte final . Permetrà també cohesionar dinàmiques de grup en la selecció del nom de la classe i de diferents festivitats del curs (CARNESTOLTES, PORTES OBERTES, FINAL DE CURS...)Durant les PORTES OBERTES el projecte de centre, oferirà el marc conceptual per a totes les àrees i especialitats i serà la temàtica per decoracions d’aules i passadissos. Es pot, a més, aprofitar racons de l’escola per a la mostra de treballs amb maquetes, materials reciclats, exposicions d’art i qualsevol treball artístic més voluminós si el projecte així es desenvolupa.Amb aquest projecte volem apropar-nos a la diversitat cultural i adonar-nos que la riquesa cultural que ens envolta és al nostre abast i és una font inesgotable de coneixement i saviesa. Parlam d’un concepte en plural CULTURES i ens apropa a les persones, a les seves expressions humanes, al seu pas pel temps i a la tolerància de qualsevol i cadascuna d’elles. Us convidam a apropar-nos a les diferents cultures del món, a la multiculturalitat perquè en definitiva ens ajuda a ser més conscients que estam tots connectats i ens ajuda a desenvolupar-nos i créixer com a persones.

7

FESTIVITATS

LES VERGES

NADAL

SANT ANTONI

CARNAVAL

PORTES OBERTES

FINAL DE CURS

RECORDATORIS IMPORTANTS

ANIVERSARIS

DEURES

COMUNICACIÓ FAMÍLIES CLASSROOM/GESTIB

COM GESTIONAM ELS CONFLICTES ENTRES ALUMNES I/O MESTRES?

3

¡GRÀCIES!

2

1

4

CEIP ES PUIG (LLOSETA)

5

6