Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

zacznij grę tutaj!

Spędzał tu wakacje (O)

Zacznij tutaj

Przeczytaj!

Idea original de

Autor:

Agata Masna-Jastrzębska

Mieszkał

w Celestynowie?

Virtuti Militari (M)

Trudno powiedzieć (C)

Tak (p)

Nigdy tu nie był (s)

9 MILIONÓW (O)

105 (L)

110 (E)

Order Orła Białego (I)

Poznasz nazwę wirusa, który został Pokonany przez szczepionkę Profesora Hilarego

Koprowskiego

iLE dAWEK sZCZEPIONKI OFIAROWAŁ pROFESOR pOLSKIM DZIECIOM?

KTÓRĄ ROCZNICĘ URODZIN pROFESORA oBCHODZIMY W TYM rOKU?

Wyznacz właściwą drogę (możesz ją narysować za pomocą przybornika widocznego w prawym górnym rogu ekranu), która zaprowadzi Cię do kłódki. Obok strzałek znajdują się litery, za którymi należy podążać, aby odgadnąć hasło. Po znalezieniu słowa- klucza kliknij kłódkę, wpisz słowo i zakończ grę. (Hasło wpisz wielkimi literami)

Nie (A)

BYŁ WIRUSOLOGIEM?

Jakie odznaczenie państwowe
otrzymał Profesor Hilary Koprowski?

Kochał muzykę

Tak (Z)

Znalazłeś WłAściwe hasło!

Gratulacje!

Teraz możesz opuścić labirynt!