Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

oprac. Katarzyna Majchrowicz

na egzaminie ósmoklasisty 2022cz. II

tekst ikoniczny

IKONA

INSTALACJA

MURAL

OBRAZEK SATYRYCZNY

Tekst ikoniczny (graficzny) to w dużym uproszczeniu dzieło plastyczne.Może nim być:

MEM

GRAFIKA

PLAKAT

RZEŹBA

OBRAZ

Co to jest tekst ikoniczny?

4. Nie rozpisuj się, odpowiadaj precyzyjne.

3. Wyszukaj w grafice symbole, czyli te elementy, które mają więcej niż jedno znaczenie (dosłowne + metaforyczne - jak symbole w “Małym Księciu” czy “Latarniku”).

2. Podkreśl, co trzeba zrobić, np. sformułuj dwa argumenty, odwołaj się do całości lektury lub do fragmentu, odwołaj się do dwóch elementów grafiki itp.

1. Bardzo uważnie przeczytaj polecenie.

na co zwrócić uwagę, interpretując tekst ikoniczny?

PRZYKŁAD - zadanie odwołujące się do konkretnej lektury

Obejrzyj zamieszczony poniżej plakat do spektaklu teatralnego "Zemsta". Wybierz dwa elementy graficzne i wyjaśnij ich sensw kontekście całego utworu Aleksandra Fredry.

PRZYKŁAD - zadanie, w którym można odwołać się do wybranych lektur

Obejrzyj zamieszczone okładki wybranych lektur obowiązkowych.Wybierz dwie i uzasadnij związek zamieszczonego na każej z nich elementu graficznego z treścią lektury.

ZADANIE

Poniżej zamieszczono plakat teatralny do spektaklu "Balladyna"Autor plakatu za pomocą różnych elementów graficznych przedstawił swoją interpretację utworu Słowackiego. Wybierz dwa elementy graficzne i wyjaśnij ich sens w kontekście całego dramatu.

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Bytnara - jednego z bohaterów walki o niepodległą Polskę pewna firma reklamowa przygotowała serię koszulek upamiętniających przedstawicieli Pokolenia Kolumbów.

ZADANIE

Wybierz dwa spośród elementów graficznych umieszczonych na koszulce i wyjaśnij ich związek z utworem A. Kamińskiego "Kamienie na szaniec" - opowiadającym o poświęceniu tych młodych ludzi.

Element graficzny:Wyjaśnienie:

odpowiedź

podpowiedź

Przyjrzyj się rzeźbie. Którego z bohaterów lektur obowiązkowych może przedstawiać? Podaj tytuł książki oraz jej bohatera. Uzasadnij swój wybór. W uzasadnieniu przywołaj sytuację z lektury, ilustrującą Twoją argumentację.

odpowiedź

podpowiedź

Przyjrzyj się grafice. Scenę, z której lektury obowiązkowej przedstawia? Podaj tytuł lektury oraz uzasadnij słuszność swojego wyboru, podając dwa argumenty odwołujące się do treści lektury i obrazka.

Wyjaśnij związek podanych ikonek z lekturą, którą wskazałeś.

jaka to lektura?

Wyjaśnij związek podanych ikonek z lekturą, którą wskazałeś.

jaka to lektura?

Wyjaśnij związek podanych ikonek z lekturą, którą wskazałeś.

jaka to lektura?

Dziękuję