Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

שברים TV ספורט

'מגרש השברים שלנו כיתה ו

שברים RADIO

התחילו כאן

מחנה אימוניםכדורגל

שער הניצחון

כתבי ספורט

מעבדת שברים

משחקי כפל שברים

UP LOADS

איזה כיף לשמועפודקאסט בנושא כפל וחילוק שברים

מעבדהבנושא שברים

מעבדה בנושא שברים

שחקנים יקרים? יש לכם שאלותהעלו אותם לUPLOADSבתחתית המסךלשאלות אישות לחצו כל כפתור המייל

הודעות במיילניתן לשלוח לכתובותשיshaybaa@gmail.comרוית@gmail.com

שחקני כיתה וברוכים הבאים למגרש כפל השברים שלנוהגעתם לחוויית למידה מותאמת אישיתטיילו ברחבי המגרשמצאו את הדרך הנוחה לכם בלמידת כפל שבריםלרשותכםסרטוניםדפי עבודה להדפסהמשחקי רשת מהארץ ומחו"למעבדותפודקאסטועוד הפתעותבהצלחהצוות המתמטיקהשי, רוית

שברים TV ספורט

'מגרש השברים שלנו כיתה ו

שברים RADIO

התחילו כאן

מחנה אימונים

שער הניצחון

כותבים גוזריםמדביקים

מעבדת שברים

משחקי כפל שברים

UP LOADS

איזה כיף לשמועפודקאסט בנושא כפל וחילוק שברים

מעבדהבנושא שברים

משחקים דיגיטלים

מעבדה בנושא שברים

הודעות במיילניתן לשלוח לכתובותשיshaybaa@gmail.comרוית@gmail.com

שחקנים יקרים? יש לכם שאלותהעלו אותם לUPLOADSבתחתית המסךלשאלות אישות לחצו כל כפתור המייל

! ברוכים הבאים למגרש כפל שבריםהגעתם לחוויית למידה מותאמת אישיתטיילו ברחבי המגרשמצאו את הדרך הנוחה לכם בלמידת כפל שבריםלרשותכםסרטוניםפודקאסטדפי עבודה להדפסהמשחקי רשת מהארץ ומחו"למעבדותועוד הפתעותבהצלחהצוות מתמטיקהשי, רוית

שברים TV ספורט

ברוכים הבאים למגרש השברים

שברים RADIO פודקאסט

חוקיהמשחק

מחנה אימונים

שער הניצחון

כותבים גוזריםמדביקים

מעבדת שברים

כפל שברים ברשת

UP LOADS

בואו לצפותבמגוון סרטונים בנושא שברים(לפי דרגות קושי)

! ברוכים הבאים למגרש כפל שבריםטיילו ברחבי המגרשמצאו את הדרך הנוחה לכם בלמידת כפל שבריםלרשותכםסרטוניםפודקאסטדפי עבודה להדפסהמשחקי רשת מהארץ ומחו"לועוד הפתאותבהצלחהצוות מתמטיקהשי, רוית

איזה כיף לשמועפודקאסט בנושא כפל וחילוק שברים

מעבדהבנושא שברים

משחקים דיגיטלים

מעבדה בנושא שברים

הודעות במיילניתן לשלוח לכתובותשיshaybaa@gmail.comרוית@gmail.com

שחקנים יקרים? יש לכם שאלותהעלו אותם לUPLOADSבתחתית המסךלשאלות אישות לחצו כל כפתור המייל

אופק יסודי

מגרש משחקים דיגיטלים-כפל שברים

משחקים דיגיטלים

En

שברים TV ספורט

חושב.ת שהבנתי

רוצה להבין יותר

הבנתי מצויין

שברים TV ספורטחושב שהבנתי

שברים TV ספורטחושב שהבנתי

שברים TV ספורטחושב שהבנתי

ערוץ הספורט-חושב שהבנתי

הבנתי מצויין

שברים TV ספורטרוצה להבין יותר

1

2

3

4

חושב שהבנתי

בסיס שברים

צמצום שברים

מספרים מעורבים

חיבור וחיסור שברים

סירטונים וחידונים

מחנה האימונים שלי

השבר כמנת חילוק

מגדל פיקוח השברים

התעמלותתרגילי כפל

חדר אימונים מתוקשב

4

3

2

1

מחנה האימונים שלי

השבר כמנת חילוק

מגדל השברים

תרגילי כפל

תרגול מתוקשב

4

En

3

2

1

דפי עבודה יש להגיש למורה בדיסק און קי לצורך הדפסה*

חדר הכושר שלנו

כפל מספר שלם בשבר

2

כפל שברים פשוטים

אתגרים בכפל שברים

3

1

הרחבה וצמצום שברים

4

תרגול שברים מתוקשב

כותבים צובעים גוזרים

כתבי ספורט

שער הניצחון

כאן בחינה

משימת אתגרהאתר של אורי אלון

אופק יסודי

מגרש משחקים דיגיטלים

צפו בסרטון של מערכת השידורים הלאומית בנושא כפל שברים ולאחר מכן כנסו לחדרים לפיהבנתכם את החומר הנלמד

הבנתי מצוין

אני חושב\ת שהבנתי

אני רוצה להבין יותר

ערוץ הספורט

חזרה לתפריט הראשי

כפל בשברים

ערוץ הספורט

שער הניצחון

מחנה אימונים

תלמידים יקרים, הגעתם אל היעד!עכשיו זה הזמן לבדוק שבאמת הבנתם את החומר הנלמדתוכלו להיעזר בסביבה הלימודית .כנסו אל הערכה המסכמת ובדקו את עצמכםכשתסיימו, תוכלו להיכנס למשחקי המתמטיקה

שער הניצחון

חזרה לתפריט הראשי

כדורגל בשברים

ערוץ הספורט

שער הניצחון

מחנה אימונים

חזרה לערוץ הספורט

חזרה לערוץ הספורט

חזרה לערוץ הספורט