Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

Formare europeană pentru O educație incluzivAflux finlanda

PREZENTARE ȘCOALA GAZDĂ

MĂSURI DE SPRIJIN EDUCAȚIONAL

SUPORT PSIHOLOGIC ÎN ȘCOALĂ

TEAM

START CURS

MEETING PARTICIPANȚI

HARTA

PPREGĂTIRE MOBILITATE

TEMATICA CURSULUI

INSTITUȚII PARTICIPANTE

SISTEMUL EDUCAȚIONAL FINLANDEZ

SESIUNE PRACTICĂ

SARCINILE ECHIPEI DE PROIECT

THANKS

DESPRE PBIS

cuprins

-Membrul Consiliului de administrație va urmări abordări ale mangemnetului pozitival în asigurarea dreptului la o educație incluzivă individualizată în școală;-Membrii Comisiei de proiecte europene vor întocmi o Agendă de contacte europene, vor asigura încheierea de parteneriate europene la runda 2021 și vor iniția și monitoriza proiecte eTwininig-Membrul CEAC va urmări asigurarea indicatorilor de calitate din planurile operaționale ale proiectului-Membrul Comisie de curriculum va urmări dezvoltatea curriculum-lui școlii opționalul ”Și eu sunt european!” și un Auxiliar didactic cu modele de bună practică incluzivă-Profesorul cu cunoștințe bune IT va crea și administra blog-ul proiectului, va face prezentări video ale proiectului și alte materiale vizuale pentru diseminarea rezultatelor învățării

Întâlnire pentru stabilirea sarcinilor echipei de proiect

+info

PREGĂTIRE LINGVISTICĂ, DOCUMENTARE ȘI INFORMARE

Responsabili: Danila Nicoleta, Galoiu Ecaterina

Pregatire participanti mobilitate

INFORMARE PARTICIPANȚI

- Furnizorul de curs: ESA RATY, Edukarjala, Finlanda - Ceilalți participanți19.09.2021

Întalnire pe Google Meet

"EVERY PUPIL IS IMPORTANT!SPECIAL EDUCATION IN FINLAND AND IN EUROPE"JOENSUU, FINLANDA9-13 octombrie 2021

HARTA

Tematica cursului

* education system * inclusion in classrooms * disadvantages * dyslexia * special education in primary and secondary level * early support * how to use assistants in classrooms * dropouts * normal teacher - special teacher co-operation

”EVERY PUPIL IS IMPORTANT!”

Activități de prezentare și socializare

start curs

Amenajarea spațiului școlar

”EVERY PUPIL IS IMPORTANT!”

Prezentarea școlii Joensuun yhteiskoulun lukio

Info

REFORMA CURRICULARĂ

”EVERY PUPIL IS IMPORTANT!”

Prezentarea sistemului educațional finlandez

”EVERY PUPIL IS IMPORTANT!”

Sesiune practică- Exemple pentru identificarea stilurilor de învățare

”EVERY PUPIL IS IMPORTANT!”

PrezentĂri instituȚii cursanȚi

Trainer School Psychologist Ms Minna Eskelinen, siun sote organisation

”EVERY PUPIL IS IMPORTANT!”

Suportul psihologic Și social În ȘcoalĂ

Trainer: profesor de sprijin Seppo Myllyoja Lyseo comprehensive school

”EVERY PUPIL IS IMPORTANT!”

Măsuri de sprijin educațional pentru educația incluzivă

pbis-Positive behavioral interventions and supports

Trainer: Head of education, Mrs Satu Huttunen, Municipality of Kontiolahti

”EVERY PUPIL IS IMPORTANT!”

PRINCIPIILE EDUCA'IEI FINLANDEZE

EVERY PUPIL IS IMPORTANT!

+info

În loc de concluzii:

profesor invatamant primar

profesor lb romana

profesor itinerant și de sprijin

profesor lb.englezăcoordonator proiect

Felicia Albei

Nicoleta Dănilă

Camelia Stoinescu

Ecaterina Galoiu

Marinela Suliman

profesor matematică

MULțUMIM pentru atenȚie!