Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CEIP ISAAC PERAL

Curso académico 21-22

ORGANIGRAMAS XERAIS

ÍNDICE

EQUIPO EDUCATIVO

EQUIPO DIRECTIVO

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN

PROFESORADO TITOR

PROFESORADO ESPECIALISTA

PERSONAL NON DOCENTE

GRUPOS - AULAS

Mª Leonor Janeiro Lombos

José Luis Docampo Amoedo

Mª Emma Sela Pérez

Raúl Bugallo Lago

Santiago Antonio Sánchez Casal

Margarita Martínez Bouza

Fátima Martín Santos

Mª Teresa Castiñeira Chouza

Ángela Pérez Ruiz

Alba Sanmartín Miramontes

Sofía Meixoeiro Pérez-Mendaña


Lorena Aitana Patiño Núñez

María Sánchez Sánchez

Marta López Díaz

Manuela T. Allegue Pérez

Fátima Blas Parga

Catalina Román Máiz

Mª Pilar Dafonte Tizón

Ana Isabel Seage Breijo

Raquel Sedes Díaz

Nieves López Feal

Mª Amalia Fontes Rey

Sonia Fernández Álvarez

Susana Mª Aneiros Díaz

Rosario María Martínez Seijido

Mª Pilar Porto Romalde

Mª Virtudes Pérez Corral

Adela Mª Fernández Calvo

Luis Torrente Leira

Paula Fernández García

Antía Fernández López

Regina Bonfiglio

SECRETARÍA

Manuela T. Allegue Pérez

DIRECCIÓN

Marta López Díaz

XEFATURA

María Sánchez Sánchez

EQUIPO DIRECTIVO

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN

ORIENTADORA

Mª Pilar Dafonte Tizón

Paula Fernández García

MESTRA AUDICIÓN E LINGUAXE

MESTRA PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Mª Teresa Castiñeira Chouza

MESTRA PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Ana Isabel Seage Breijo

MESTRA AUDICIÓN E LINGUAXE

Alba Sanmartín Miramontes

MESTRA PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

PROA +

Sonia Fernández ÁLvarez

MESTRE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

ARCO

Santiago Antonio Sánchez Casal

PERSOAL NON DOCENTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Juan Vázquez Carracedo

PERSOAL LABORAL: COIDADORA

Mª Mar García Ramonde

AUXILIAR DE CONVERSA

Regina Bonfiglio

PERSOAL LABORAL LIMPEZA

Rosa Mato Rodríguez

Manuel Ángel Portas Otero

PERSOAL LABORAL SUBALTERNO

PERSOAL LABORAL LIMPEZA

Medina Rodríguez Martínez

A

4º EDUCACIÓN INFANTIL

5º EDUCACIÓN INFANTIL

6º EDUCACIÓN INFANTIL

A

B

A

B

Adela Mª Fernández Calvo

Fátima Martín Santos

Margarita Martínez Bouza

Sofía Meixoeiro Pérez-Mendaña

Lorena Aitana Patiño Núñez

E

D
U
C
A
C
I
Ó
N

P
R
I
M
A
R
I
A

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Catalina Román Máiz

Fátima Blas Parga

Raquel Sedes Díaz

Nieves López Feal

Mª Virtudes Pérez Corral

Mª Pilar Porto Romalde

Susana Mª Aneiros Díaz

Rosario Mª Martínez Seijido

Antía Fernández López

Luis Torrente Leira

Mª Amalia Fontes Rey

Ángela Pérez Ruiz

ESPECIALISTAS

MESTRA APOIO E. INFANTIL

Manuela T. Allegue Pérez

MESTRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

María Sánchez Sánchez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRE LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

Raúl Bugallo Lago

MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA

José Luis Docampo Amoedo

6ºA


5ºB


5ºA


6ºB


4ºA


GRUPOS - AULAS

EDUCACIÓN INFANTIL

2ºB


1ºB


3ºB


1ºA


3ºA


2ºA


GRUPOS - AULAS

EDUCACIÓN PRIMARIA

5ºB


5ºA


4ºB


6ºB


6ºA


4ºA


GRUPOS - AULAS

EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRES AULA

4ºA EDUCACIÓN INFANTIL

MESTRES 4ºA E.I.

TITORA

Adela Mª Fernández Calvo

MESTRA APOIO E. INFANTIL

Manuela T. Allegue Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

Fátima Martín Santos

MESTRA APOIO E. INFANTIL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRES AULA

5ºA EDUCACIÓN INFANTIL

MESTRES 5ºA E.I.

TITORA

Fátima Martín Santos

MESTRE APOIO E. INFANTIL

Luis Torrente Leira

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRA APOIO E. INFANTIL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRES AULA

5ºB EDUCACIÓN INFANTIL

MESTRES 5ºB E.I.

TITORA

Lorena Aitana Patiño Núñez

MESTRA APOIO E. INFANTIL

Manuela T. Allegue Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRE LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

Raúl Bugallo Lago

MESTRA APOIO E. INFANTIL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRES AULA

6ºA EDUCACIÓN INFANTIL

MESTRES 6ºA E.I.

TITORA

Sofía Meixoeiro Pérez-Mendaña

MESTRE APOIO E. INFANTIL

Luis Torrente Leira

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRE LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

Raúl Bugallo Lago

MESTRA APOIO E. INFANTIL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRES AULA

6ºB EDUCACIÓN INFANTIL

MESTRES 6ºB E.I.

Manuela T. Allegue Pérez

TITORA

Margarita Martínez Bouza

MESTRA APOIO E. INFANTIL

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRE LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

Raúl Bugallo Lago

MESTRA APOIO E. INFANTIL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRES AULA

1ºA EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRES 1ºA E.P.

TITORA

Nieves López Feal

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

María Sánchez Sánchez

MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA

Luis Torrente Leira

MESTRES AULA

1ºB EDUCACIÓN PRIMARIA

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

MESTRES 1ºB E.P.

TITORA

Raquel Sedes Díaz

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

María Sánchez Sánchez

MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA

Luis Torrente Leira

MESTRES AULA

2ºA EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRES 2ºA E.P.

TITORA

Catalina Román Máiz

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

María Sánchez Sánchez

MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA

Luis Torrente Leira

MESTRES AULA

2ºB EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRES 2ºB E.P.

TITORA

Fátima Blas Parga

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

María Sánchez Sánchez

MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA

Luis Torrente Leira

MESTRES AULA

3ºA EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRES 3ºA E.P.

TITORA

Ángela Pérez Ruiz

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRE LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

Raúl Bugallo Lago

MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA

José Luis Docampo Amoedo

MESTRES AULA

3ºB EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRES 3ºB E.P.

TITORA

Mª Amalia Fontes Rey

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRE LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

Raúl Bugallo Lago

MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA

José Luis Docampo Amoedo

MESTRES AULA

4ºA EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRES 4ºA E.P.

TITORA

Susana Mª Aneiros Díaz

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRE LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

Raúl Bugallo Lago

MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA

José Luis Docampo Amoedo

MESTRES AULA

4ºB EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRES 4ºB E.P.

TITORA

Rosario María Martínez Seijido

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRE LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

Raúl Bugallo Lago

MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA

José Luis Docampo Amoedo

MESTRES AULA

5ºA EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRES 5ºA E.P.

TITORA

Antía Fernández López

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

María Sánchez Sánchez

MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA

Luis Torrente Leira

MESTRES AULA

5ºB EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRES 5ºB E.P.

TITOR

Luis Torrente Leira

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

María Sánchez Sánchez

MESTRE MATEMÁTICAS

José Luis Docampo Amoedo

MESTRA LINGUA CASTELÁ E GALEGA

Marta López Díaz

MESTRES AULA

6ºA EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRES 6ºA E.P.

TITORA

Mª Virtudes Pérez Corral

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRE LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

Raúl Bugallo Lago

MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA

José Luis Docampo Amoedo

MESTRES AULA

6ºB EDUCACIÓN PRIMARIA

MESTRES 6ºB E.P.

TITORA

Mª Pilar Porto Romalde

MESTRA EDUCACIÓN MUSICAL

Mª Emma Sela Pérez

MESTRA RELIXIÓN

Mª Leonor Janeiro Lombos

MESTRE LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

Raúl Bugallo Lago

MESTRE EDUCACIÓN FÍSICA

José Luis Docampo Amoedo