Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Calendario

Normativa reguladora

Circulares

Impresos

CompetenciasConsello escolar

Renovación

Normativa da votación

Sorteo xunta electoral

Instrucións para a elecciónde representantes de pais/naisou titores legais

Instrucións para a elección de representantes de profesores

Instrucións para a elección de representantes de PAS (Administración e servicios)

Instrucións para a votación

Reclamación censo

01

impreso candidaturafamilias

02

impreso candidaturaProfesorado

03

impreso candidaturaP.A.S

04