Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Õpilaste digipädevuse arendamine

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Digipädevused on lõimitud tundidesse

Meetmed:
x kõik õpetajad arendavad õpilaste digipädevusi
x erialatundides arendatakse sh erialaseid digipädevusi
x toimuvad eraldi arvutitunnid, kui osakond on seda vajalikuks pidanud
x vajadusel haridustehnoloogi või arvutiõpetaja konsultatsioon

Tutikas laserprinter, mis loodetavasti leiab kasutust paljude erialade tundides. Hetkel tutvustatakse seda bürootöötajate ja it-õpilastele.

Täiskasvanutele toimub õppetöö alguses arvutioskuste test.

Edasised meetmed:
x arvutitunnid
x ülesanded on diferentseeritud
x järelaitamistunnid
x individuaalsed konsultatsioonid

Tulevaste lapsehoidjate arvutitund 2021 sügisel. Õpitakse ühistöövahendite kasutamist ja Padleti abil grupipildi tegemist.

Kuidas ma tean,
kas nad teavad?

Digipädevuste seire

ahaslides.com