Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pisano zbrajanje i oduzimanje brojeva do milijun

UPUTE

Klikom na početno dugme krenite na putovanje s dječakom. Točno riješeni zadatak odvest će vas na mjesta koje je dječak posjetio putujući s oblakom.

Da biste krenuli na putovanje s dječakom, trebate odrediti tajni broj. Zbrojite sve znamenke na mjestu tisućice u brojevima zapisanim na oblacima i otkrijte tajni broj.

1. zadatak

128 672

95 983

204 143

8 672

467 965

72 347

33

43

34

2. zadatak

Zadan je broj 328 759. Zamijenite mjesta znamenkama desettisućice i jedinice. Zbrojite dobiveni broj sa zadanim brojem.

727 511

272 515

727 151

3. zadatak

Dječak je zamislio broj. Kad tom broju dodate najveći peteroznamenkasti broj, dobit ćete 105 554. Koji je broj dječak zamislio?

555

5 555

5 550

857 216

4. zadatak

Od najvećega parnog šesteroznamenkastog broja oduzmite zbroj brojeva 135 875 i 6 907.

57 216

957 316

5. zadatak

Izračunajte.

.

750 000 – 25 1 000 =

725 000

720 500

570 000

6. zadatak

Promotrite zadatak.x – 1 820 = 745 900Kojom biste računskom radnjom izračunali nepoznati član jednakosti? Procijenite i odaberite točan odgovor.

747 720

847 720

76 410

7. zadatak

Izračunajte zbroj brojeva 13 620 i 5 370. Što se događa sa zbrojem ako jedan pribrojnik umanjimo za 100? Provjerite računanjem i objasnite.

uveća se za 100

umanji se za 100

ostaje isti

Bili ste izvrsni u računanju i točno riješili sve zadatke. Nadam se da vam je bilo zabavno na putovanju.

Čestitam!

Odigrajte ponovno!

Netočno!

POKUŠAJTE PONOVNO!