Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

UWM w Olsztynie

Wydział Biologii
i Biotechnologii

Odkrywaj z nami

Poszukaj dodatkowych, poukrywanych informacji. Odkrywaj z nami.

UWM w Olsztynie

Wydział Biologii
i Biotechnologii

UWM w Olsztynie

Wydział Biologii
i Biotechnologii

UWM w Olsztynie

Wydział Biologii
i Biotechnologii

UWM w Olsztynie

Wydział Biologii
i Biotechnologii

UWM w Olsztynie

Wydział Biologii
i Biotechnologii

Rekrutacja, zasady i dokumenty

2022/2023

Kandydaci UWM http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

Zasady rekrutacji http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2021/zasady-rekrutacji


Internetowa rekrutacja kandydatów https://irk.uwm.edu.pl/pl/


Rekrutacja na rok 2022 http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022


rekrutacja – dokumenty i formularze http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2021/dokumenty-formularze

Internetowa rekrutacja kandydatów https://irk.uwm.edu.pl/pl/


Rekrutacja na rok 2022 http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2022


rekrutacja – dokumenty i formularze http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2021/dokumenty-formularze

Kandydaci UWM http://www.uwm.edu.pl/kandydaci

Zasady rekrutacji http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2021/zasady-rekrutacji


Rekrutacja śródroczna http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/8944/rekrutacja-srodroczna-na-uwm-wydzial-biologii-i-biotechnologii.html

Oferta kształcenia http://wbib.uwm.edu.pl/kandydat

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Biologii i Biotechnologii


Oferta edukacyjna od roku akademickiego 2022/2023


Studia I stopnia

 • Kierunek: biologia, studia licencjackie (6 semestrów), trzy zakresy programowe:
 • Zakres: biologia stosowana
 • Zakres: applied biology (program biologii stosowanej realizowany w języku angielskim)
 • Zakres: nauczanie biologii (nadaje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela biologii)
 • Kierunek: biotechnologia, studia inżynierskie (7 semestrów)
 • Kierunek: mikrobiologia I stopnia, studia licencjackie (6 semestrów)


Studia II stopnia

 • Kierunek: biologia (4 semestry), trzy zakresy programowe:
 • Zakres: biologia molekularna
 • Zakres: ekspertyzy przyrodnicze
 • Zakres: nauczanie biologii (kontynuacja po studiach I stopnia, nadaje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela biologii w każdym typie szkół)
 • Kierunek: biotechnologia (3 semestry), trzy zakresy programowe:
 • Zakres: biotechnologia farmaceutyczna
 • Zakres: biotechnologia molekularna
 • Zakres: biotechnologia przemysłowa
 • Kierunek: mikrobiologia (4 semestry)

Wydział Biologii
i Biotechnologii

UWM w Olsztynie


Niektóre linki dobrze ukryliśmy, łatwo nie znajdziesz :). Szukaj kursorem po całym slajdzie.

Eureka!

UWM w Olsztynie


lala

Wydział Biologii
i Biotechnologii

Spotkania z nauką

Blog wydziałowy

http://biologiaolsztyn.blogspot.com/

Eureka!

UWM w Olsztynie


lala

Wydział Biologii
i Biotechnologii

Montaż - dr Aleksandra Kurzyńska

Zmontowane
z materiałów UWM
oraz kreatywnej społeczności
Wydziału Biologii
i Biotechnologii