Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATEMATIČKE JABUKE

RIJEŠI ZADATKE KOJI SE SKRIVAJU U JABUCI. KLIKNI I ZAGRIZI!

NAPIŠI BROJ KOJI JE ZA 4 VEĆI OD BROJEVA 532, 800, 620 I 421.

TENINE CIPELE MAJKA JE PLATILA 231 KN,A HLAČE 9 KN VIŠE. KOLIKO JE PLATILA HLAČE?

IZRAČUNAJ:

463 +7=


264 + 6 =


538 + 2 =


879 + 1 =


736 + 4 =

RASTAVI BROJEVE NA TISUĆICE, STOTICE, DESETICE I JEDINICE.

3 548 = 3T 5S 4D 8J

6 077 =

9 103 =

4 008 =

NAPIŠI TRI TROZNAMENKASTA KOJA SE MOGU NAPISATI ZNAMENKAMA (BEZ PONAVLJANJA ZNAMENKI).

ZNAMENKAMA 5, 4 I 1 ____________________________


ZNAMENKAMA 7,9 I 3 _____________________________BROJEVIMA 452, 835 I 991 PRIBROJI JEDNOZNAMENKASTI BROJ TAKO DA ZBROJ BUDE VIŠEKRATNIK BROJA 10.