Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

VANDANA SHIVA

Interactive Image

CRAIG HODGES

Interactive Image

VIRTUAL LIBRARY

Interactive Image

TRAIN

Interactive Image

CLC MALL MAP

Interactive Image

POWER OF IDEAS

Interactive Image

Transcript

Infantil

Primària

ESO i Batxillerat

Serveis, Extraescolars, Escola de MÚSICA

Sant Josep - Teresianes

Som una escola...

https://youtu.be/7QUeDDRXW4E

Ciències

Idiomes

Lletres

Innovació


i
Batxillerat
ESO

C

Sant Josep - Teresianes

LA NOSTRA FITA:

 • FINALITAT FORMATIVA
 • la formació integral dels alumnes, tot afavorint la seva maduració intel·lectual i humana.
 • FINALITAT ORIENTADORA
 • l'orientació dels alumnes cap a estudis posteriors, universitaris o de formació professional de grau superior.
 • FINALITAT PREPARATÒRIA
 • la preparació efectiva dels alumnes per als estudis posteriors o per a la seva incorporació a la vida del treball.

Protagonistes del seu aprenentatge.

Escola del s. XXI

Transformadors de la societat


Ofertem la possibilitat de realitzar el Batxillerat Dual des dels primers cursos de l'ESO

Eduquem la INTERIORITAT i la TRANSCENDÈNCIA en tots els nostres projectes i accions segons el Projecte de Jesús.

Sant Josep - Teresianes

Eduquem la interioritat i la transcendència en tots els nostres projectes i accions segons el Projecte de Jesús.


Tenim un Projecte d'Interioritat des del qual treballem les EMOCIONS i l'AFECTIVITAT dels nostres alumnes

 • Projectes interdisciplinaris
 • Projectes aprenentatge-servei (APS)
 • Intel·ligències múltiples: Jump Math
 • Treball en equip i en xarxa
 • Gamificació
 • Design for change
 • Projectes proposats pel districte de Gràcia

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

A MÉS...

Natació de 1r de Primària a 1r d'ESO

Sant Josep - Teresianes


Sant Josep - Teresianes

Innovadora

Tecnològica

Cristiana

Familiar

Multilingüe

Concertada

SOM UNA ESCOLA...

Acollidora i oberta

Col·laboradora amb la ONGd Teresiana FundEO

- Verda

- Sostenible

- Amb COR (Càritas)

- UNESCO

Associada a xarxes d'escoles:


Aprentatge Cooperatiu

- S'organitza la classe en petits grups.
- Cada membre del grup té un rol.
- L'alumnat treballa de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.
- Es resolen tasques acadèmiques i es desenvolupen habilitats socials i emocionals.

Sant Josep - Teresianes

Atenció a la Diversitat

 • Departament d'orientació.
 • Atenció a nouvinguts i pla d'acollida als alumnes nous.
 • Suports en grups reduïts.
 • Orientació personal, acadèmica i professional.

Sant Josep - Teresianes

IDIOMES A PRIMÀRIA

Sant Josep - Teresianes

ANGLÈS A PRIMÀRIA

3h

SCIENCE DE 1r a 6è

1H

ARTS & CRAFTS

1h

CERTIFICATS CAMBRIDGE (4t-6è)

1H

1H

FRANCÈS A PARTIR DE 5è

Noves tecnologies

Pissarres digitals a totes les aules

Ordinadors portàtils

Llicències digitals

ús d'eines digitals

Plataforma digital: educamos

Sant Josep - Teresianes


Reunions trimestrals amb les famílies

Festa de l'escola

Festivals
Graduacions

Entrevistes amb alumnes i famílies

ESCOLA FAMILIAR

Sant Josep - Teresianes

Serveis

 • Acollida matí i tarda
 • Menjador i cuina pròpia
 • Venda de llibres
 • Botiga d'uniformes

 • Activitats esportives (IXE)
 • Anglès (Kids & Us)
 • Robòtica
 • Teatre
 • Arts & Crafts

extraescolars

A més...

ESCOLA DE MÚSICA AUTORITZADA PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Sant Josep - Teresianes

Serveis

 • Acollida matí i tarda
 • Menjador i cuina pròpia
 • Venda de llibres
 • Botiga d'uniformes

 • Activitats esportives (IXE)
 • Anglès (Kids & Us)
 • Robòtica
 • Teatre
 • Arts & Crafts

extraescolars

A més...

ESCOLA DE MÚSICA AUTORITZADA PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Sant Josep - Teresianes

Serveis

 • Acollida matí i tarda
 • Menjador i cuina pròpia
 • Venda de llibres
 • Botiga d'uniformes

 • Activitats esportives (IXE)
 • Anglès (Kids & Us)
 • Robòtica
 • Teatre
 • Arts & Crafts

extraescolars

A més...

ESCOLA DE MÚSICA AUTORITZADA PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Sant Josep - Teresianes

Sant Josep - Teresianes

EDUCACIÓ INFANTIL

La nostra PEDAGOGIA

Global

Actual

Familiar

Diversa

Multilingüe

Robòtica

Ambients d'aprenentatge

Hort escolar

Esperit crític

Aprenentatge Cooperatiu

Treballem les EMOCIONS

EntusiasMAT (matemàtiques)

Lectoescriptura

Fomentem els VALORS


Fomentem les metodologies actives i signficatives, com l'Aprenentatge Cooperatiu i ens basem en les Intel·ligències Múltiples. Partim dels gustos i dels interessos dels infants per potenciar els seus processos d'aprenentatge.

Amb l'hort escolar es promou l'educació ambiental i es fomenta que els infants tinguin relació amb l'entorn natural que els envolta.


Es pretén que els alumnes valorin la importància de tenir cura de les plantes i dels animals, així com que s'interessin pel medi natural.

Proporcionem situacions de diàleg, de raonament i de resolució de problemes que afavoreixen la cultura de pensament i el desenvolupament de l'esperit crític en els alumnes.

- Mètode i material propi.

- Vetllem per una bona competència lectora a nivell d'escola.

- A través de racons i d'ambients d'aprenentatge.

PER ATENDRE LA DIVERSITAT DE TOTS ELS NOSTRES ALUMNES, COMPTEM AMB...


- EL DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ: consta de psicòloga, psicopedagoga i mestres d'Educació Especial.


- SUPORTS a les aules.


- SERVEIS D'ORIENTACIÓ personal, acadèmica i professional.

- Programa basat en les Intel·ligències Múltiples, contextualitzades i adaptades a la realitat.


- Fomenta la manipulació, l'experimentació i el joc.


- Sempre amb perspectiva de grup i treball cooperatiu.
Vetllem per proporcionar una educació integral als nostres alumnes, tenint en compte totes les àrees del seu desenvolupament.

https://www.youtube.com/watch?v=7QUeDDRXW4E&t=2s

https://youtu.be/HW9niNp1qRE

https://youtu.be/2isViQVy36E

https://www.youtube.com/watch?v=_pkLDeAcqdU

Tenim un Projecte d'Interioritat des del qual treballem les EMOCIONS i l'AFECTIVITAT dels nostres alumnes

Eduquem la INTERIORITAT i la TRANSCENDÈNCIA en tots els nostres projectes i accions segons el Projecte de Jesús.

les famílies sou una part fonamental de l'escola. Per això fem...

ENTREVISTES personals amb les famílies

Festa de la FAMÍLIA
FESTIVALS diversos
GRADUACIONS a P5 i 2n BATX

ACTIVITATS ESCOLARS QUE INCLOUEN A LES FAMÍLIES

Sant Josep - Teresianes

Aprentatge Cooperatiu

- S'organitza la classe en petits grups.
- Cada membre del grup té un rol.
- Es treballa de manera coordinada.
- Es resolen tasques acadèmiques i desenvolupar habilitats socials i emocionals.

Sant Josep - Teresianes

canals de comunicació

FACEBOOK

TWITER

Instagram

youtube

web

Sant Josep - Teresianes

canals de comunicació

FACEBOOK

TWITER

Instagram

youtube

web

Sant Josep - Teresianes

canals de comunicació

FACEBOOK

TWITER

Instagram

youtube

web

Sant Josep - Teresianes

CAMBRIDGE A L'ESCOLA

(5h/set d'ANGLÈS)

ARTS&CRAFTS

CLASSE D'ANGLÈS amb CAMBRIDGE

PSYCHOMOTRICITY

Sant Josep - Teresianeshttps://www.youtube.com/watch?v=LtQT_kR5gyU

https://www.youtube.com/watch?v=k6-pKcQiD3A

serveis

extraescolars

- Acollida matí i tarda.
- Menjador i cuina pròpia
- Venda de llibres.
- Botiga d'uniformes.

- Activitats esportives (IXE): patinatge, judo, multi esports, Let's Dance...
- Anglès (Kids&Us)
- Robòtica (NiuEduca)

A MÉS...

Escola de Música Autoritzada pel Departament d'Educació

Sant Josep - Teresianes