Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

SERES INERTES E SERES VIVOS

COMEZAR

Pregunta 1/10

OS SERES INERTES PODEN RESPIRAR

VERDADEIRO

FALSO

Pregunta 1/10

OS SERES INERTES PODEN RESPIRAR

VERDADEIRO

FALSO

Pregunta 1/10

OS SERES INERTES PODEN RESPIRAR

VERDADEIRO

FALSO

Hai seres inertes naturais e outros feitos polas persoas.


VERDADEIRO

FALSO

Pregunta 2/10

Os seres vivos nacen e medran pero non necesitan comer.

VERDADEIRO

FALSO

Pregunta 3/10

Un exemplo de ser inerte pode ser un trompo.

FALSO

VERDADEIRO

Pregunta 4/10

O frío, a calor e o ruído afectan aos seres inertes.

VERDADEIRO

FALSO

Pregunta 5/10

As plantas son seres inertes porque non falan nin se desprazan.

VERDADEIRO

FALSO

Pregunta 6/10

A auga é un ser vivo porque se necesita para vivir.

FALSO

VERDADEIRO

Pregunta 7/10

Os ríos e as montañas son seres vivos.

FALSO

VERDADEIRO

Pregunta 8/10

O frío, a calor e o ruído afectan aos seres vivos.

VERDADEIRO

FALSO

Pregunta 9/10

UN COCHE É UN SER VIVO PORQUE É MÁIS RÁPIDO CA UNHA PERSOA.

FALSO

VERDADEIRO

Pregunta 10/10

Incorrecto!

Volver tentalo

Ti si que sabes.

PARABÉNS!

Ana Isabel Pérez Tomé

Volver comezar?