Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

formowania się ksiąg Biblii

historia

Biblia dla wielu ludzi na przestrzeni wieków była i jest Księgą podnoszacą na duchu.

Czasami to, co czytamy podnosi nas na duchu. Może to być list od Przyjaciela, jakaś dobra książka, ulubiona piosenka czy wiersz.

List od

kochającego Ojca

Etap 1

Etap 2

Ustne przekazywanie treści objawionych przez Boga
( opowiadań, rodowdów, pieśni)

Spisywanie fragmentów ksiąg (ustnych przekazów)

Etapy Powstawania Ksiąg Starego Testamentu

Etap 3

Redagowanie ksiąg
i włączanie ich w skład dzisiejszej Biblii

Co to jest Kanon Pisma Świętego?

Słowa Pisma Świętego nie są tylko martwą literą...

Słowa, które Ja wam powiedziałem są duchem i życiem. J 6,63

Panie do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego...
J 6,68

Czy Biblia jest dla Ciebie Księgą Życia?