Want to make creations as awesome as this one?

השתלמויות חדשות תשפב

More creations to inspire you

STEVE JOBS

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

!חדש בלב הפסג"ה

תהליכי פיתוח מקצועי ייחודיים

להרשמה לחצו על הסימן תחת שם התהליך*

הטמעת גישה הדדית בין בע"ח לבני אדם

השתלמות בהרכבה עצמיתלפי בחירה במודל התלתןפרטים בקרוב

פתיחת התהליכים המקצועיים מותנית במספר הנרשמים*

הוראת נושא השואה בכלים דיגיטלייםליצירת חוויה לימודית

עקבו אחרי הפרסומים...

חזור