Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Repàs bàsic de suma d'enters i coordenades cartesianes

MATÈRIA I ANTIMATÈRIA

Una relació d'amistat a l'univers

@maths4everything

GRAN GRUP

Recordeu...

0

A més a més, sabem que quan una partícula de materia entra en contacte amb una d'antimateria...

Com ja sabem a l'univers podem trobar partícules de materia i partícules d'antimateria.

MATÈRIA I ANTIMATÈRIA

Una relació d'amistat a l'univers

A més a més, sabem que quan una partícula de materia entra en contacte amb una d'antimateria...

Com ja sabem a l'univers podem trobar partícules de materia i partícules d'antimateria.

MATÈRIA I ANTIMATÈRIA

Una relació d'amistat a l'univers

LLÀPIS AL CENTRE

First dates d'enters

1

Com escriuries aquesta operació de forma matemàtica?

ROUND 1

Com escriuries aquesta operació de forma matemàtica?

ROUND 1

-5 + 3

Quin és el resultat de la següent suma?

ROUND 2

-4 + 3 =

Quin és el resultat de la següent suma?

ROUND 2

-4 + 3 =

-1

Quin és el resultat de la següent suma?

ROUND 3

-4 + 7 =

Quin és el resultat de la següent suma?

ROUND 3

-4 + 7 =

3

Quin és el resultat de la següent suma?

ROUND 4

-3 - 5 =

Quin és el resultat de la següent suma?

ROUND 4

-3 - 5 =

-8

Què passa si sumem dos nombres positius?

ROUND 5

+

+

+

Què passa si sumem dos nombres negatius?

I si sumem un nombre negatiu i un positiu?

Què passa si sumem dos nombres positius?

ROUND 5

+

Què passa si sumem dos nombres negatius?

I si sumem un nombre negatiu i un positiu?

+

+

El resultat serà sempre positiu

El resultat serà sempre negatiu

El resultat tindrà el signe del "tipus" més nombrós.

TÈCNICA 1-2-4

Festa d'enters

2

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 6

-1 + 3 - 4 =

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 6

-1 + 3 - 4 =

-5 + 3 =

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 6

-1 + 3 - 4 =

-5 + 3 =

-2

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 7

6 - 4 - 2 + 5 =

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 7

6 - 4 - 2 + 5 =

- 6 + 11 =

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 7

6 - 4 - 2 + 5 =

- 6 + 11 =

= 5

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 8

- (-3)=

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 8

- (-3)=

3

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 9

6 - (- 4) + 2 =

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 9

6 - (- 4) + 2 =

= 6 + 4 + 2 =

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 9

6 - (- 4) + 2 =

= 6 + 4 + 2 =

6 - (- 4) + 2 =

12

Ben fet!!

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 10

- (- 2) - 5 - (+3) =

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 10

- (- 2) - 5 - (+3) =

= 2 - 5 - 3 =

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 10

- (- 2) - 5 - (+3) =

= 2 - 5 - 3 =

2 - 8 =

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 10

- (- 2) - 5 - (+3) =

= 2 - 5 - 3 =

2 - 8 =

- 6

Fantàstic!!

INDIVIDUAL

Repte final

3

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 11

- (- 7)-(- 5) - (+6) =

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 11

- (- 7)-(- 5) - (+6) =

= 7 + 5 - 6 = 12 - 6 = 6

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 12

4 - 15 - (+1) =

2

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 12

4 - 15 - (+1) =

2

= 16 - 15 - 1 =

= 16 - 16 = 0

Molt bon

treball!!

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 13

-[-(- 12)] + 2 =

3

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 13

-[-(- 12)] + 2 =

3

= - 12 + 8 = - 4

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 14

1 - 10 - (-100) + 90 =

2

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 14

1 - 10 - (-100) + 90 =

2

= 1 - 100 + 100 + 90 =

Quin és el resultat de la següent operació?

ROUND 14

1 - 10 - (-100) + 90 =

2

= 1 - 100 + 100 + 90 =

= 1 + 0 + 90 = 91

Quines són les coordenades dels planetes interiors?

ROUND 15

Quines són les coordenades dels planetes interiors?

ROUND 15

MERCURI (1, 1)

VENUS (3, -2)
TERRA (-4, 0)
MART (-1, 5)

Repàs bàsic de suma d'enters i coordenades cartesianes

MATÈRIA I ANTIMATÈRIA

Una relació d'amistat a l'univers

@maths4everything