Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Rännak 18. sajandisse

Loovpäev 7.-8. klassile15. oktoober 2021, TJGVali igast teemast üks ülesanne (kokku teed 5 ülesannet)

Kirjandus

Kunst, arhitektuur

Muusika

Leiutised

Meditsiin

Mis on gooti kiri?

Gooti kiri

ehk gooti kiri

Gooti kiri on üldnimetus ladina kirja stiilidele, mis kujunesid välja Euroopas 13.–16. sajandil. Eestis jäi gooti kiri püsima kuni 1940. aastani.

TAGASI

Kirjandus

18. sajandi maailmakirjandust iseloomustab valgustusajastu. Valgustusaeg pidas oluliseks haridust, looduslähedust ja teaduse arengut. Valgustusajastu ideid panid kirjanikud ka oma raamatutesse. Eestis 18. sajandil veel suurt kirjandust ei tehtud, ilmusid kalendrid ja levima hakkas jutukirjandus, kirjutati juhuluulet.

1. ülesanne

2. ülesanne

3. ülesanne

NB! Kui jääd mõne kirjanduse ülesandega hätta,kirjuta ann.aruvee@jarveotsa.ee

TAGASI

1. ülesanne -

Jonathan Swift ja "Gulliveri reisid"

Jonathan Swift (1667-1745) oli iiri kirjanik. Tema tuntuim teos on "Gulliveri reisid", mis ilmus 1726. aastal.Raamat räägib Gulliveri neljast reisist: liliputtide ehk kääbuste maale; hiiglaste maale; lendavale saarele ja inimesetaoliste hobuste ehk hiihnmide saarele.ÜLESANNE: vaata ingliskeelset kokkuvõtet Gulliveri esimesest reisist (kliki Youtube´i märgile) ja tee raamatu sisust eesti keeles oma sõnadega lühikokkuvõte. Saada kokkuvõtee-postiga oma kirjanduse õpetajale.

TAGASI

2. ülesanne -

Daniel Defoe ja "Robinson Crusoe"

Daniel Defoe (1660-1731) oli inglise kirjanik. Tema tuntuim teos on "Robinson Crusoe", mis ilmus 1719. aastal.Raamat räägib Robinson Crusoe nimelisest mehest, kes satub laevahuku tagajärjel üksikule saarele ja jääb sinna 28 aastaks.ÜLESANNE:tutvu raamatuga "Robinson Crusoe". Romaani tutvustus on võetud raamatust "50 klassikut. Romaanid 16.-19. sajandil". Võid lisainfot otsida ka Wikipediast. Koosta saadud info põhjal ristsõna (ruudustik + küsimused; lahendussõnas vähemalt 6 tähte). Pildista oma ristsõna ja saada see e-kirjaga oma kirjanduse õpetajale.

siin

TAGASI

3. ülesanne -

juhuluule

Juhuluule on mingiks kindlaks sündmuseks (nt pulmadeks) kirjutatud luule, mida viljeleti 17. ja 18. sajandil ka Eestis.Üks tuntumaid 18. sajandist pärit juhuluuletusi on eesti soost õpetaja Käsu Hansu kirjutatud kaebelaul"Oh! ma waene Tardo Liin...", mis on pühendatud Tartu linnale, et rääkida põhjasõjas Vene vägede tõttu sündinud kannatustest. Luuletuses on 32 salmi ja see on lõunaeesti keeles.

ÜLESANNE:loe Käsu Hansu luuletust"Oh! ma waene Tardo Liin". Mõtle, milline on Tallinna linn praegu, millised mured ja rõõmud on meie kodulinnal. Kirjuta juhuluuletus Tallinna linnast (vähemalt kaks salmi) ja saada see e-kirjaga oma kirjanduse õpetajale.

siit

TAGASI

Muusika

NB! Kui jääd mõne muusika ülesandega hätta,kirjuta lilja.brunfeld@jarveotsa.ee

18. sajandi lääne muusikalugu on väga mitmekesine. Ühest küljest õitsesbarokkmuusika, mis domineeris umbes 150 aastat (1600-1750), ning tähtsamateks barokkajastu heliloojateks olid A. Vivaldi, J. S. Bach, A. Corelli, G. F. Händel, C. Monteverdi.Teisalt algas klassitsismi periood, mil muusikaline helikeel muutus lihtsamaks, helgemaks. Selle ajastu tuntuimad heliloojad olid J. Haydn, W. A. Mozart jaL. van Beethoven, neid nimetatakse Viini klassikuteks.

1. ülesanne

2. ülesanne

3. ülesanne

TAGASI

1. ülesanne -

ÜLESANNE:kuula kõrvaklappidega muusikalist näidet ja vasta küsimustele (kliki sõnale küsimustik).

Küsimustik

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750) oli barokkajastu helilooja. Teda võib kahtlemata nimetada maailma üheks võimsamaks heliloojaks. J. S. Bachi muusika on inspireerinud paljusid.

TAGASI

2. ülesanne -

Küsimustik

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) oli austria helilooja, Viini klassikalise koolkonna esindaja. Tema muusika on elurõõmus, graatsiline ja võluv. Meloodiad on geniaalselt lihtsad ja meeldejäävad.

ÜLESANNE:kuula muusikalist näidet kõrvaklappidega ja vasta küsimustele (kliki sõnale küsimustik).

TAGASI

3. ülesanne -

Loo fotokollaaž 18. sajandi tuntud heliloojatest. Vali üks variant.Variant I - barokkajastu heliloojad (Vivaldi, Corelli, Bach, Händel)Variant II - Viini klassikud (Haydn, Mozart, Beethoven)Leia internetist iga helilooja kohta foto ja salvesta see arvutisse.Ava https://www.befunky.com/create/collage/Kujunda kollaaž sobivaks (3-4 ruutu), ruute saad ükshaaval kustutada.Lisa lohistades heliloojate fotod.Lisa igale pildile helilooja nimi ning sünni- ja surmaaeg. Salvesta kujundatud fotokollaaž (save to computer).Laadi kollaaž Padletisse (kliki sõnale Padlet) ning vajuta paremal nurgas asuvale+ märgile.

Padlet

fotokollaaž 18. sajandi heliloojatest

TAGASI

Kunst ja arhitektuur

NB! Kui jääd mõne ülesandega hätta,kirjuta dagmar.seljamae@jarveotsa.ee

Nii nagu muudeski kultuurivaldkondades, valitsesid ka arhitektuuris ja kujutavas kunstis XVIII sajandil üksteise järel kolm stiili: barokk, rokokoo ning klassitsism. Saa nende kohta rohkem teada alljärgnevate ülesannete abil.VIII klassi õpilased sooritavad oma ülesande, VII klassi õpilased võivad soovi korral valida teise ülesande.

8. klassi ülesanne

7. klassi ülesanne

TAGASI

8. klassi ülesanne

Loe ja vaata kõigepealt läbi esitlus XVIII sajandi kunsti ja arhitektuuri kohta.

Seejärel mine lehele kahoot.it ning kirjuta oma nimi järgmisel kujul: Perekonnanimi + klassi number (nt 7A).Kahooti mängides on Sul igale küsimusele vastamiseks üks minut.Võid mängida nii mitu korda, kuni jääd oma tulemusega rahule.VIII klassi õpilased saavad oma testi tulemuse eest hinde ajaloos.

Esitlus

Kahoot

TAGASI

7. klassi ülesanne

Vaata läbi üks allpool pakutavatest videotest. Valikus olevate videote pikkus on 9-16 minutit.Neid on nii vene kui inglise keeles. Lülita sisse subtiitrid:Video allservast vali nupp seaded: Vali automaatselt koostatud venekeelsete subtiitrite asemel automaatne tõlkimine eesti keelde.

1. video

TAGASI

2. video

3. video

Kirjuta 10 lauset, millega võtad kokku valitud videost saadud uued teadmised.

Küsimustik

4. video

Leiutised

NB! Kui jääd mõne leiutiste ülesandega hätta,kirjuta raamatukogu@jarveotsa.ee

XVIII sajandil tehti mitmeid olulisi leiutisi, paljudes valdkondades liiguti edasi suurte sammudega ja ühiskond muutus paremaks. Avasta ja uuri toonaseid leiutisi. Mida me kasutame veel tänasel päeval?

ülesanne

2. ülesanne

3. ülesanne

TAGASI

Kui sul tekib huvi leiutiste vastu, siis siit leiad raamatute nimekirja

Leiutiste nimekiri

1. ülesanne

Vali leiutiste nimekirjast üks leiutis, uuri selle kohta raamatutest või internetist jakoosta5-10 lauseline kokkuvõte.

TAGASI

Leiutiste nimekiri

Esita kokkuvõte

2. ülesanne

Vaata leiutiste nimekirja ja leialisainformatsiooniraamatutest või internetist.Leia vastused küsimustele.

Leiutiste nimekiri

Vasta küsimustele siin

TAGASI

3. ülesanne

Vaata leiutiste nimekirjaja kasuta lisamaterjali leidmaks küsimustele vastused.Leia vastused küsimustele.1) Mis leiutis on sekstant? 2) Kas, kes ja millal peab Eestis sekstanti kasutama?3) Miks on sekstant endiselt oluline abivahend laevas?

Riigi Teataja

EKSS

TAGASI

Mida peaks algaja purjetaja teadma navigeerimisest?

Leiutiste nimekiri

Vasta küsimustele siin

Meditsiin

NB! Kui jääd mõne meditsiini ülesandega hätta,kirjuta jana.budninskaja@jarveotsa.ee

17.-18. sajandil puutus talurahvas harva kokku linnades tegutsevate väheste arstidega. Maapiirkondades külastas haigeid ja pakkus neile arstiabi peamiselt kohalik pastor või tema proua. Talurahvale jagasid arstirohtusid ka mõisaprouad ja seda peetigi nende ülesandeks. Talurahvas ise usaldas kõige enam aga rahvameditsiini.18. sajandi teisel poolel hakkasid tööle ametlikud kreisiarstid.1784. aastal oli kogu Liivimaal 24 arsti, neist pooled Riias.

TAGASI

1. ülesanne

2. ülesanne

3. ülesanne

Meditsiin

NB! Kui jääd mõne meditsiini ülesandega hätta,kirjuta jana.budninskaja@jarveotsa.ee

17.-18. sajandil puutus talurahvas harva kokku linnades tegutsevate väheste arstidega. Maapiirkondades külastas haigeid ja pakkus neile arstiabi peamiselt kohalik pastor või tema proua. Talurahvale jagasid arstirohtusid ka mõisaprouad ja seda peetigi nende ülesandeks. Talurahvas ise usaldas kõige enam aga rahvameditsiini.18. sajandi teisel poolel hakkasid tööle ametlikud kreisiarstid.1784. aastal oli kogu Liivimaal 24 arsti, neist pooled Riias.

TAGASI

1. ülesanne

2. ülesanne

3. ülesanne

1. ülesanne

Loe läbi Karl Ernst Von Baeri arvamus eestlaste elutingimustest ja tervishoiust.Too kaks näidet selle kohta, miks peab Baer eestlaste eluviisi üsna ebatervislikuks, ja kaks näidet selle kohta, mida ta eestlaste eluviisi juures kiidab.Vastused saada e-postiga meiliaadressile jana.budninskaja@jarveotsa.ee

LOE SIIT

TAGASI

2. ülesanne

Loe läbi 18. sajandi arstiteadusliku väljaande fragment, mis on kirjutatud vanas kirjaviisis. Kirjuta seesama tekst ümber tänapäevases eesti keeles.Saada oma tekst meiliaadressile jana.budninskaja@jarveotsa.ee

LOE SIIT

TAGASI

3. ülesanne

Loe läbi katkend vaktsineerimise algusest 18. sajandil.

Joonista vaktsineerimise ajatelg. Märgi peale tähtsad aastaarvud ja sündmused, illustreeri.Saada oma ajatelg meiliaadressile jana.budninskaja@jarveotsa.ee

LOE SIIT

Ajatelg (näide)

TAGASI