Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Czym jest dysleksja?

8.10.2021 r.
Dzień Świadomości Dysleksji

Jakie są przyczyny dysleksji?

Jakie są objawy dysleksji rozwojowej?

W. Okoń: Słownik pedagogiczny. 1984r, s. 63

Dysleksja to zaburzenie w opanowaniu
umiejętności czytania, polegające na niemożności powiązania dźwięku z prawidłowo rozpoznawaną literą. Dysleksja wyraża się w błędach wymowy trudniejszych wyrazów, przemieszczaniu się sylab, przekręcaniu wyrazów.

Home

Zaburzenia funkcji:
- percepcyjno motorycznych
- językowych
- pamięci
- lateralizacji
- orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni

Dzieci z nieprawidłowej ciąży, porodu, wykazujące deficyty rozwoju niektórych funkcji psychoruchowych, to dzieci "ryzyka dysleksji".

Przyczyny dysleksji

https://www.ptd.edu.pl

Home

W okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują ryzyko dysleksji:

- opóźniony rozwój mowy, wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
- mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (dziecko nie lubi rysować, rysuje nieporadnie, rysunki zawierają mało szczegółów);
- trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą ( np.: gdy dziecko przekręca wyrazy, np. "pasarolka" zamiast „parasolka”);
- trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych (dziecko nie potrafi ułożyć układanki czy klocków według wzoru);
- oburęczność;
- rudności z zapamiętywaniem kolejności, sekwencji ( dziecko nie może zapamiętać sekwencji wyrazów, np. kolejnych pór roku czy dni tygodnia, nie potrafi uszeregować przedmiotów w zalecanej kolejności, np. od najmniejszego do największego);
- trudności w nauczeniu się wierszyka na pamięć;
- trudności z określeniem stron: lewa, prawa,
- trudności z określaniem przyimków: pod, nad, od, do itp.(mylenie przyimków).


Objawy ryzyka dysleksji rozwojowej

Home