Want to make creations as awesome as this one?

Axuda a Caselín a recuperar o código da suave maleta para que pida dar a volta ao Mundo!!

Transcript

CASELÍN DA A VOLTA AO MUNDO

COMEZAMOS??

SCAPE ROOM

CASELÍN DA A VOLTA AO MUNDO

OLA NENOS E NENAS!!COMO XA VOS DIXEN, QUERO DAR A VOLTA AO MUNDO COA MIÑA MALETA, PERO ESQUECÍN O CONTRASINAL!!! AXUDÁDESME A RECUPERALO??SOAMENTE TEMOS QUE PASAR UNHA SERIE DE PROBAS...

SCAPE ROOM

PROBA 1

PINCHA NOS DESTINOS PARA PASAR AS PROBAS

22oui

ISTO É O PRIMEIRO QUE NECESITO PARA EMPRENDER A MIÑA VIAXE!!

3

XENIAL!! DESBLOQUEASTES O PRIMEIRO NÚMERO!!

54oui

PROBA 1

PINCHA NOS DESTINOS PARA PASAR AS PROBAS

PROBA 2

<nombre>4</nombre> <script></script>

Page pour créer votre DND

0

AXUDA!!! QUE PODO METER NA MALETA??

WOOOOW!!! XA TEDES O SEGUINTE NÚMERO!!

PROBA 1

PINCHA NOS DESTINOS PARA PASAR AS PROBAS

PROBA 2

PROBA 3

Tres tamaños de puntos.¡Elige solo uno!

2

ValidAr

Eliminar a última lIÑA

Reiniciar

POR ONDE VAI CADA MEDIO DE TRANSPORTE???

BRAVO!!! XA TEDES OÚLTIMO NÚMERO!!

7

/* Las instrucciones deben ponerse en la variable solución. Por ejemplo, si el punto 0 debe estar conectado al punto 2 escribiremos "P0P2"(las comillas son esenciales). Luego separamos las respuestas con comas. c'est dans la variable solution qu'il faut rentrer les consignes séparées par des virugles par exemple si le point 0 doit être connectée au point 2 on écrira "P0P2" , les guillemets sont indispensables, ensuite on sépare les réponses par des virgules */ var solution = ["P0P1","P2P3","P4P5","P6P7"]; // actions adéquate sur les boutons //comportement différent selon que les lignes excedentaires soient problématiques var gagne = document.getElementById("gagne").parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var erreur = document.getElementById("erreur").parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (!empecherLesLignesEnTrop) { if (score==solution.length) { erreur.style.display="none"; gagne.style.display="block"; } else { gagne.style.display="none"; erreur.style.display="block"; } } else //partie avec les lignes en trop considérées comme erreur { if (tableauReponse.length > solution.length) { if (compteur) { let qte=tableauReponse.length-solution.length ; affichage.innerHTML = qte + textePourEnTrop; affichage.style.display = "block"; } erreur.style.display="block"; gagne.style.display="none"; } else if (score==solution.length) { erreur.style.display="none"; gagne.style.display="block"; } else { erreur.style.display="block"; gagne.style.display="none"; } } }

//--- DISPARITION FENETRE ---- honteusement piqué sur S'Cape setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //declaration des variables nécessaires var leCompteur = document.getElementById("compteur"); var gagne = document.getElementById("gagne").parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var erreur = document.getElementById("erreur").parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var monCanevas = document.getElementById("leCanvas"); var ctx = monCanevas.getContext("2d"); //reinitialisatation des variables de départ sessionStorage.setItem("caller","nobody"); sessionStorage.setItem("reponse",""); //changement du contenu des boutons gauche par n'importe quoi sauf un "x" pour les reutiliser var pointU = document.querySelectorAll(".universalPoint"); for (var i=0;i

//--- DISPARITION FENETRE ---- honteusement piqué sur S'Cape setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; var monCanevas = document.getElementById("leCanvas"); var ctx = monCanevas.getContext("2d"); sessionStorage.setItem("caller","nobody"); var reponseLettree = sessionStorage.getItem("reponse"); if (reponseLettree!="") { var tableauReponse = reponseLettree.split("|"); ctx.clearRect(0,0, 1200,675); var derniereEntree=tableauReponse[tableauReponse.length-1].split("P"); var point1=document.getElementById("P"+derniereEntree[1]); point1.value--; var point2=document.getElementById("P"+derniereEntree[2]); point2.value--; var taille = point1.width; taille = taille/2; reponseLettree=""; tableauReponse = tableauReponse.slice(0,-1); if (tableauReponse.length>0) { for (var i=0;i

Introduce la clave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

Introduce la clave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

3

Introduce la clave correcta

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

3 0

NORABOA! COMPLETASTES O RETO!!!AGORA XA PODEDMOS ABRIR A MALETA!