Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Prezent od Ibuk Libra

KSIĄŻKA MIESIĄCA - Październik 2021

Książką październikaw IBUKU Librze został tytuł:

Jak korzystać?

Tutaj znajdziesz więcej filmów instruktażowych

Opis

Nienawiść w przestrzeni publicznejpod red. nauk. Urszuli Jakubowskiej, Piotra Szaroty.Od pewnego czasu w wielu państwach demokratycznych daje się zauważyć niezwykłe nasilenie zjawiska określanego jako „mowa nienawiści” albo „język nienawiści”.Nienawiść – podobnie jak miłość czy przyjaźń – towarzyszą Homo sapiens od początku swego istnienia. I to zarówno w relacjach międzyjednostkowych, jak i międzygrupowych. I tak w historii naszego gatunku wyraźnie widzimy nasilanie się w różnych okresach dziejowych jednych lub drugich. Mamy czasy wojen i czasy pokoju. Ostatnio obserwujemy na świecie nasilenie się postaw nacjonalistycznych, faszyzujących i wykluczających. W Polsce wzajemne oskarżanie się dominuje w społecznych relacjach.Te negatywistyczne postawy doprowadziły do pojawienia się nowych słów w języku polskim. Słowa te pochodzą oczywiście z języka angielskiego (który stał się głównym dostarczycielem dla nowomowy polskiej). Angielski czasownik to hate (nienawidzić) wszedł do polszczyzny jako „hejt” i robi niezwykłą karierę. Pojawiają się słowa od niego pochodne: rzeczowniki: „hejter”,„hejterka”, przymiotnik „hejterski”, czasownik „hejtować”. Stają się często używanymi słowami w tekstach publicystycznych, a nawet naukowych.Książka dostępna jako prezent do 31 października 2021 roku.

Artykuł

IBUK Libra w DBP

Zapoznaj się z zasadami korzystania z Ibuk Libra w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu - kliknij tutajOto lista książek, do których biblioteka wykupiła dostęp.

Dla Czytelników Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej książka dostępna online do 31 października 2021 r.

"Nienawiśćw przestrzeni publicznej"

Nienawiść w przestrzeni publicznejpodred. nauk. Urszuli Jakubowskiej, Piotra Szaroty.Od pewnego czasu w wielu państwach demokratycznych daje się zauważyć niezwykłe nasilenie zjawiska określanego jako „mowa nienawiści” albo „język nienawiści”.Nienawiść – podobnie jak miłość czy przyjaźń – towarzyszą Homo sapiens od początku swego istnienia. I to zarówno w relacjach międzyjednostkowych, jak i międzygrupowych. I tak w historii naszego gatunku wyraźnie widzimy nasilanie się w różnych okresach dziejowych jednych lub drugich. Mamy czasy wojen i czasy pokoju. Ostatnio obserwujemy na świecie nasilenie się postaw nacjonalistycznych, faszyzujących i wykluczających. W Polsce wzajemne oskarżanie się dominuje w społecznych relacjach.Te negatywistyczne postawy doprowadziły do pojawienia się nowych słów w języku polskim. Słowa te pochodzą oczywiście z języka angielskiego (który stał się głównym dostarczycielem dla nowomowy polskiej). Angielski czasownik to hate (nienawidzić) wszedł do polszczyzny jako „hejt” i robi niezwykłą karierę. Pojawiają się słowa od niego pochodne: rzeczowniki: „hejter”,„hejterka”, przymiotnik „hejterski”, czasownik „hejtować”. Stają się często używanymi słowami w tekstach publicystycznych, a nawet naukowych.Książka dostępna jako prezent do 31 października 2021 roku.

Zapoznaj się z zasadami korzystania z Ibuk Libra w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu - kliknij tutaj.Oto lista książek, do których biblioteka wykupiła dostęp.