Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Różaniec

Zwykła modlitwa o niezwykłej mocy

nazwa różaniec wywodzi się ze średniowiecza, kiedy to modlitwy traktowano jak duchowe kwiaty.
odmawianie różańca porównywano z ofiarowywaniem róż matce bożej i dlatego tę modlitwę nazwano różańcem, czyli wieńcem z róż.
pierwotna nazwa różańca to "psałterz najświętszej maryi panny"

Za ojca różańca uważa się św. Dominika, który podczas swoich kazań wielokrotnie odmawiał "Pozdrowienie anielskie" przeplatając je "Modlitwą Pańską"

Obecny kształt modlitwie różańcowej nadał dominikanin Alan de la Roche (czyt. rosz). Ustalił on liczbę 150 "Zdrowaś Maryjo" na wzór 150 psalmów i podzielił je na dziesiątki przeplatane modlitwą "Ojcze nasz".

cuda różańcowe

modlitwa różańcowa okazała się potężną bronią przeciwko złu. Jednym z wielu przykładów jest bitwa morska pod Lepanto, która rozegrała się
7 października 1571 r. Przed bitwą papież Pius V wezwał wszystkich katolików do modlitwy różańcowej. Flota chrześcijańska zwyciężyła flotę turecką i dzięki temu zatrzymała inwazję muzułmanów na Europę.

Papież Pius V uczynił dzień 7 października Świętem Matki Bożej Różańcowej.
W 1885 r. papież Leon XIII polecił odmawiać różaniec przez cały październik.

W modlitwie różańcowej składamy nasze potrzeby na ręce Maryi, a Ona zanosi je Panu Bogu i wstawia się za nami.

Miłość Maryi sprawia, że różaniec ma większą siłę niż jakakolwiek broń wykonana przez człowieka. Jest to moc miłości i dobra, któa może pokonać całe zło. Warto modlić się wytrwale.

Maryja zachęcała w swoich objawieniach do odmawiania różańca

św. Bernadecie w Lourdes

Francja
1858 r.

dwie dziewczynki Justyna i Basia

Polska - Gietrzwałd
1877 r.

trójce pastuszków Hiacynta, Franek, Łucja

Portugalia - Fatima
1917 t.

"Jezus opowiadał uczniom o tym, że zawsze powinni się modlić a nie ustawać" Łk 18,1


"Zawsze się modlić" - to znaczy każdego dnia, w każdej sytuacji, wesołej i smutnej.

tajemnice radosne

tajemnice rożańca

tajemnice bolesne

tajemnice światła

tajemnice chwalebne

1

2

3

4

Tajemnice RADOSNE

1. Zwiastowanie Maryi

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni

5. Znalezienie Jezusa w świątyni

Tajemnice ŚWIATŁA
1. Chrzest Jezusa w Jordanie

2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na Górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice BOLESNE

1. Modlitwa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Cierniem ukoronowanie

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa

5. Śmierć Jezusa na krzyżu

Tajemnice CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Maryi

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Jan Paweł II - wielki Polski papież, był wielkim czcicielem Matki Bożej i krzewicielem modlitwy różańcowej.

w 2002 r. do tajemnic różańcowych dodał nową część - tajemnice światła

Dzięki rozważaniu tajemnic różańcowych łatwiej jest nam zrozumieć Ewangelię. Życie Pana Jezusa rozważane w różańcu dzielimy na cztery części. W częśći radosnej przypominamy dzieciństwo Jezusa, w tajemnicach światła poznajemy Jego cuda i nauczanie, w tajemnicach bolesnych przeżywamy Jego mękę i śmierć, a w tajemnicach chwalebnych rozważamy wydarzenia związane z chwałą Jezusa i Maryi.

październik ustanowiony miesiącem różańcowym

Koła Żywego Różańca

Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci

różne formy zaangażowania się w modlitwę różańcową

wykonała Zuzanna Ryś